Pir Sultan Abdal'dan Şiirler

Konu, 'Alevi Şiirleri' kısmında devran tarafından paylaşıldı.

 1. devran

  devran Yönetici


  Bana Bir Yar Olsa

  Bana bir yar olsa gönül verdiğim
  Çıksa bari yüreğimden bu acı
  Yaresin bekleyip ahdın güttüğüm
  Bulunsa bir sınık yare sarıcı

  Yarinden ayrılan hiç gülmez imiş
  Akar çeşmi yaşı silinmez imiş
  Kişinin dediği olunmaz imiş
  Salar imiş her yanına salıcı

  Aşk elinden ciğerciğim delindi
  Gönlün kal dediği yerde kalındı
  Her nerede olsa bize bulundu
  Gıybet edip yüzümüze gülücü

  Nice bezirganlar kond bu hana
  Dünya baki değil sultana hana
  Bir kalleş yar ile girme meydana
  Erin ere doğru gerek kılıcı

  Pir Sultan Abdal'ım çoştum giderim
  Bir kuru kavgayı sürüp niderim
  Yiyelim içelim sohbet edelim
  Gelir bir gün emanetin alıcı

  Pir Sultan Abdal  Be Sevdiğim

  Be sevdiğim seni benden ayıran
  Din iman bulmaya diyelim Allah
  Şu sinemi aşk oduna dağlayan
  Bekası olmayan diyelim Allah

  Bir münafık sebep oldu bu işe
  Umarım başına hem taşlar düşe
  Kör yılanlar ura cesedi şişe
  Eriye döküle diyelim Allah

  O da benim gibi yana kuruya
  Kısmeti tükene başı çürüye
  Seyit Vakkas bir ok ura devire
  Cennet'e girmeye diyelim Allah

  Allah anı bin bir belaya ata
  Kısmeti tükene vadesi yete
  Yetmiş seksen sene döşekte yata
  Yata da kalkmaya diyelim Allah

  Pir Sultan Abdal'ım almadım hızaz
  O kelp rakip bize eyledi garaz
  Başka dertten gayrı bin kantar maraz
  Gire de çıkmaya diyelim Allah

  Pir Sultan Abdal  Bir Çocuk Da Anasından Doğunca

  Bir çocuk da anasından doğunca
  Bedenini pişirmeye tuz ister
  Üryan büryan ortalıkta kalınca
  Setirini örtünmeye bez ister

  Konla sudan gelir anın gıdası
  Nasibini veren Barı Huda'sı
  Beşiklere beler onun anası
  Akşam sabah emzirmeye yüz ister

  Bir yaşında ürüm ürüm ürünür
  İkisinde sürüm sürüm sürünür
  Üç yaşında adım adım yürünür
  Dört yaşında söylemeye söz ister

  Beş yaşında dili civan sevişir
  Altısında uşağınan döğüşür
  Yedisinde dişlerini değişir
  Sekizinde her gediğin düz ister

  Dokuzunda olur bir tosun maya
  Onunda da benzer kaşları yaya
  Onbirinde başı girer sevdaya
  Onbeşinde ala gözlü kız ister

  Yirmisinde akıl baştan savrulur
  Otuzunda vursa dağa devrilir
  Kırk yaşında akıl başa çevrilir
  Ellisinde avın olmış baz ister

  Altmışında iner bir merdivenden
  Yetmişinde binse düşer duvardan
  Sekseninde su getirmez pınardan
  Doksanında döşeğini düz ister

  Pir Sultan Abdal bu söz hepimize
  Tonus girinceye belki de yaza
  Yüz yaşında ölümünü gözede
  Zemheriyi çıkarmaya yaz ister

  Pir Sultan Abdal  Bir Sen İç

  Güzel şahtan bana bir dolu geldi
  Bir sen iç sevdiğim bir de bana ver
  Kavlim sultan Kızıl Veli'den geldi
  Bir sen iç sevdiğim bir de bana ver

  Payım gelir erenlerin payından
  On İki İmam nesli Ali soyundan
  Selman'ın içtiği üzüm suyundan
  Bir sen iç sevdiğim bir de bana ver

  Beline kuşanmış nurdan bir kemer
  Aşkın dolusunu içenler kanar
  Herkes sevdiğine bir dolu sunar
  Bir sen iç sevdiğim bir de bana ver

  Pir Sultan'ım hamı hası seçerim
  Hak okurum aşk kitabın açarım
  Yar elinden ağu gelse içerim
  Bir sen iç sevdiğim bir de bana ver

  Pir Sultan Abdal


  Dert Beni

  alçakta yüksekte yatan erenler
  yetişin imdada aldı dert beni
  başım alıp hangi yere gideyim
  gittiğim yerlerde buldu dert beni

  oturup benimle ibadet kıldı
  yalan söyledi de yüzüme güldü
  yalın kılıç oldu üstüme geldi
  çaldı bölük bölük böldü dert beni

  pir sultan abdal'ım gönül hastadır
  kimseye diyemem gönlüm yastadır
  bilmem deli oldu bilmem hastadır
  şöyle bir sevdaya saldı dert beni

  Pir Sultan Abdal


  Dostun Bahçesine Bir Hoyrat Girmis

  Dostun bahçesine bir hoyrat girmis
  Korudur hey benli dilber korudur
  Gülünü dererken dalını kırmış
  Kurutur hey benli dilber kurutur

  Şu meydanda serilidir postumuz (*)
  Çok şükür Mevlâ'ya gördük dostumuz
  Bir gün kara toprak bürür üstümüz
  Çürütür hey benli dilber çürütür

  Kendisi okur da kendisi yazar
  Hak hilâl kaşına eylemiş nazar
  Senin akranların cennette gezer
  Hürüdür hey benli dilber hürüdür

  Hangi dinde isen ona tapayım
  Yarın mahşer günü bile kopayım
  Eğil bir yol ak gerdandan öpeyim
  Beri dur hey benli dilber beri dur

  Dervişe n'olursa kendi tacından
  Irakibe ölüm yâre geçinden
  Benzimin sarısı senin ucundan
  Sarıdır hey benli dilber sarıdır

  Pîr Sultan Abdal'ım başından başlar
  İyisini yer de kemini taşlar
  Bin çiçekten bir kovana bal işler
  Arıdır hey benli dilber arıdır

  Pir Sultan Abdal


  Durmaz Yezit Oklar Bizi

  Geldik darına duşlandık
  İrehbere bağışlandık
  Bir aşıyla aşılandık
  Durmaz Yezit oklar bizi

  Gönül bir ulu şehirdir
  Rızasız lokma zehirdir
  Talib yiyemez haklar bizi
  Hak iyesi haklar bizi

  Tarikattadır elimiz
  Hakikattadır yurdumuz
  Hak'la olunca virdimiz
  Her kazadan saklar bizi

  Meydana meydan güzarım
  Hak olan yere nazarım
  Gaibde sırda gezerim
  Göremesin çoklar bizi

  Pir Sultan talib devirir
  Mervanın külün savurur
  Yedi kat barü çevirir
  Ali anda saklar bizi

  Pir Sultan Abdal


  Dünya Benim Diye Göğsünü Germe

  Dünya benim diye göğsünü germe
  Dünya kadar malın olsa ne fayda
  Söyleyen dillerin söylemez olur.
  Bülbül gibi dilin olsa ne fayda

  Kurtulamazsın Ayrail`in elinden
  Bir gün olur çıkarırlar evinden
  Allahç`ın ismini koyma dilinden
  Dünya kadar pulun olsa ne fayda

  Sende dersin söz içinde sözüm var
  Çalarsın çırparsın oğlum kızım var
  Senin şunda üç beş arşin bezin var
  Bütün dünya malın olsa ne fayda

  Yalan söyler kov gıybetten geçmezsin
  Helalini haramını seçmezsin
  Kesilir nasibin su da içmezsin
  Akan çaylar senin olsa ne fayda

  Pir Sultan Abdal`ım çökse otursa
  Külli günahlarım alsa götürse
  Dünya benim diye çekse getirse
  Dünya sana baki kalmaz ne fayda

  Pir Sultan Abdal


  Eğer Dost Irmağın

  Eğer dost ırmağın gözün ararsan
  Serçeşme'den gelir suyun durusu
  Ali Muhammet'tir Muhammet Ali
  İkisi de bir elmanın yarısı

  Ali'm engür ezdi kırklar da içti
  Kırkı da mest oldu kendinden geçti
  Muhabbetin kapısını kim açtı
  Cümlesi de bir ikrarın çerisi

  Ali'm yola gider menzili keser
  Sofi nerde olsa yalanı basar
  Bir kale yaptırmış on iki hisar
  Sor nedendir duvarının örüsü

  Dört kapısı vardır kırk da dükkanı
  Üçyüz altmış altı gevher madeni
  On yedi kişidir alıp satanı
  Cümlesinin sarrafıdır birisi

  O kalenin bedenine kuş konar
  Kanadı üstünde kandiller yanar
  Pir Sultan Abdal'ım secdeye iner
  Aşık oldum gitmez benzim sarısı

  Pir Sultan Abdal


  En İyi Dostundan Sakın Sen Seni

  Bir öğüdüm vardır sana söyleyem
  En iyi dostundan sakın sen seni
  Öğüdüm dinlersen manası budur
  En iyi dostundan sakın sen seni

  Gelir senin ile güler de oynar
  Ardınca önünce ayıbın söyler
  Bir vakit gelince önüne çıkar
  En iyi dostundan sakın sen seni

  Senin ile hüsnün bahçesin gezer
  Gönül aşk elinden satırlar yazar
  Ardınca önünce kuyular kazar
  En iyi dostundan sakın sen seni

  Gelir senden önce yükseğe çıkar
  Gözlerinden kanlı yaşını döker
  Ayağın kayınca urganın çeker
  En iyi dostundan sakın sen seni

  Pir Sultan Abdal'ım böyle söyledi
  İndi aşkın deryasını boyladı
  Bunu işlemeyen kula söyledi
  En iyi dostundan sakın sen seni

  Pir Sultan Abdal


  Felekler Zuhur Olalı

  Felekler zuhur olalı
  Arttı derdim fizahım var
  Günahım çoktur gamım yok
  Mehdi gibi bir mahım var

  Gayettir Ali'nin demi
  İmam Hasan gevher kanı
  Şah İmam Hüseyin gibi
  Muallakta dergahım var

  İmam Zeynel leyl ü nehar
  İmam Bakır kırdı küffar
  Mehr içinde İmam Cafer
  Şemsi gibi bir mahım var

  Musa-yı Kazım'a düştük
  Ali Rıza'ya eriştik
  Muhammet Taki'den içtik
  Türlü türlü kadehim var

  Pir Sultan'ım Naki candır
  Askeri dindir imandır
  Mehdi sahib-i zamandır
  Mürvetli padişahım var

  Pir Sultan Abdal

  (alıntıdır)
   

Sayfayı Paylaş