72 millete 72 kitayla kizilbaş tarihi

Konu, 'Alevi Şiirleri' kısmında enelhak tarafından paylaşıldı.

 1. enelhak

  enelhak Super Moderator

  [​IMG]


  1
  Ne Davut´uz nede Musa
  Ne İsa´yız ne Muhammed
  Ol denilende olmadık biz
  Var olanın eseriyiz
  2
  Ne Zebur´u tanırız biz
  Ne Tevrat´a tabiyiz biz
  Ne İncil´e biat ettik
  Ne Kuran da ararız biz
  3
  Güneş toprak hava ve su
  İnsan bizde tanrı oldu
  Hangi dinde var kutsallık
  İnsan kesen düşkün oldu
  4
  Cemal cemal cem dururuz
  Semah döner hazlanırız
  İkrar verip bağlanırız
  Şema düşen pervaneyiz
  5
  Dünya bize konak oldu
  Toprak bize yatak oldu
  Tabiatsa bayrak oldu
  Katar katar çekeniz biz
  6
  Bağlamamız sazımız var
  Söylenecek sözümüz var
  İlim irfan pirimiz var
  Hakkı hakta ararız biz
  7
  O cihanda bu cihanda
  O yanımda bu yanımda
  Varlık ise var insanda
  Tanrı insan o insanda
  8
  İnsanı biz kutsamışız
  O kutsalı kesmeyiz biz
  Diri diri ateşlerde
  Vahşice de yakmayız biz
  9
  Bizi bize sor ışıkçılarız
  Varlığı insan da var eyledik biz
  Hakta hak olan Kızılbaş´larız
  Münkire dünyayı dar eyledik biz
  10
  Işığı güneşin renginde bulduk
  Ateşle buluşup kızılı aldık
  İkrar verip cem de bağlandık
  Kâinata ışık taifesiyiz
  11
  Hattuşaş´tır ana yurdum
  Amasya´da divan kurdum
  Adıyaman´da Ceme durdum
  Konya ovasına kondum
  12
  Heder bizi keder bizi
  Dinler gelir budar bizi
  Bu dünyanın gam yükünü
  Katar katar çekeniz biz
  13
  Mansur ile düştük dara
  Hak dediğin hakta biziz
  Direnç olduk mazlumlara
  Haksızlığa tufan biziz
  14
  Nesimi de bulduk canı
  Enel Hak´kın yoluyuz biz
  Yüzülenin biz olaydık
  Cana canan olanız biz
  15
  Moğol geldi talan ile
  Ellerinde kanlar ile
  Bütün yiğit erler ile
  Karşı koyan canlarız biz
  16
  Ne baş kaldı nede gövde
  Çoğumuzu katlettiler
  Anadolu vatanını
  Kanımızla bezediler
  17
  Kimimiz vardı sıcaklara
  Kimimiz gitti uzaklara
  Kimimiz yol sürdü
  Bilinmedik kıtalara
  18
  Aylar geldi yıllar geçti
  Kuruldu yeni düzen
  Tarih çöplüğüne gitti
  Anadolu kavmini üzen
  19
  Romalılar oldu bu kez
  Üzerimize kara bulut
  Ne İsa´dan ne Musa´dan
  Kalmadı zerre umut
  20
  Gün oldu devran döndü
  Romalı da oldu pişman
  Ne çare ki gitti giden
  Darmadağın oldu viran
  21
  Yukarıdan Avrupa´dan
  Aşağıdan Asyalardan
  Kırımlardan İranlardan
  Yola yine dizildik biz
  22
  Kimimiz kavim olduk
  Bucak bucak göç eyledik
  Kimimiz kalan olduk
  Diyar diyar hep gizlendik
  23
  Bazen Musa olduk yaşadık
  Bazen Davut ile huzura erdik
  Bazen İsa ile hayatta kaldık
  Bazen barbarca toplu yakıldık
  24
  Barbar oldu vahşi Bizans
  Hüseyin ki Sultan Gazi
  Bizanslıya oldu korku
  Yiğit oğlu Battal Gazi
  25
  Baba İlyas pirimiz var
  İshak Baba canımız var
  Kalenderden soyumuz var
  İnsanlığa irfanız biz
  26
  Kalktı göç eyledi Horasanlardan
  Horasan erenleri sor niye geldi
  Nasıl bildin kim söyledi
  Yoksa Anadolu´yu bilenlerden mi?
  27
  Duymadıysan nasıl bildin
  Bilmiyordun nasıl geldin
  Buraları kim söyledi
  Harı harman edeniz biz
  28
  Ata yurdun desen Asya
  İslam desen o da Mekke
  Kerbela´ysa yol üzeri
  Sürüp bura niye geldi
  29
  Bektaş geldi ocağına
  Talip oldu pirimize
  Vardı Höyük bucağına
  Ululardan ulumuz var
  30
  Pir ocağında Ece Anamız
  Hizmette kusur etmedi Veli
  Anadan sonra Postniş babamız
  Oldu Hace Bektaş-ı Veli
  31
  Hünkar Bektaş Veli ile
  Pirim Sultan Haydar ile
  Emre Tabduk Yunus ile
  Anadolu özüyüz biz
  32
  Selçuklu Osmanlı bin yılımız aldı
  Geride kesilmiş gövdemiz kaldı
  Dağlar tepeler Kızılbaş kanı
  Astılar kestiler yaktılar canı
  33
  Kalender Çelebi ulu hünkârım
  İniledi Selçuk´lu tarumar oldu
  Kürt´ten Bizans´tan yardım alındı
  Şahım hünkârım anca zapt oldu
  34
  Acem geldi ulaştı Anadolu´ya
  Şia zikrine taşınır olduk
  Işık taifesi Kızılbaş idik
  Ehli Beyt ile karışır olduk
  35
  Öğrendik ki Ehli Beyt´ten
  İslam fena bir din imiş
  Tanrı deriz biz insana
  O insana su vermemiş
  36
  Baba İlyas pirim divanı kurdu
  Baba İshak ile can yoldaş oldu
  İkrar verdi canlar oldu bir ordu
  Hakkın dergâhına erenleriz biz
  37
  Yolumuz var bir cümleden ulu
  Mantıkla buluştu izah olundu
  Akıl insanla gelip buluştu
  İnancı varlıkla tarif edeniz
  38
  Turna olup Dersim dağına konduk
  Düzgün baba ile semaha durduk
  Munzur da can olup huzuru bulduk
  Dersim´e can veren kadimlerdeniz
  39
  Vardık dergâh kapısına
  İlim irfan söz eyledik
  Yunus ile dile gelip
  Hakikati var eyledik
  40
  Merdan ile Kerrar ile
  Banaz´da ki Haydar ile
  Pir Sultan Abdal olup
  Haksızlığa set eyledik
  41
  Irk bilmeyiz din bilmeyiz
  Peygambere yüz sürmeyiz
  Ne biatçi ne ümmetçi
  Bizim ulu yolumuz var
  42
  Candır insan canı canan
  Yoktur bizde cana kıyan
  İnsan tanrı tanrı insan
  İkrarımız budur bizim
  43
  Musahiplik vardır bizde
  Çok eşlilik yoktur bizde
  Çocuklarla evlilikse
  Düşkünlükle eştir bizde
  44
  Ozan şair bilim biziz
  Karanlığa ışık biziz
  Güneş toprak ateş ve su
  Kâinata iklim biziz
  45
  İslam geldi koşa koşa
  Elde kılıç vura vura
  Anadolu kapısına
  Dönen döndü dönmedik biz
  46
  Kızılbaşlığımızı bölüştürdüler
  İslamı getirip iliştirdiler
  Yetmedi birde özü dediler
  İnsandır kıble yolumuz bizim
  47
  Irkla yürüyen inanç değiliz
  Kutsalı insan da arayanız biz
  Görünmeyene tabet etmeyiz
  Cenneti cehennemi tanımayız biz
  48
  Ne diyoruz hatırlayın
  Tanrı insan insan tanrı
  Güneş toprak hava ve su
  Budur yaşamın ilacı
  49
  İri olduk diri olduk
  Mazlumlara arka olduk
  İnsanlıkla dirlik olduk
  Kâinata ilhamız biz
  50
  Anadolu Kızılbaş´ın öz ana yurdu
  Şah İsmail gelip divana durdu
  Kızılbaş devletin temelin kurdu
  Hakkı cemalin erkânıyız biz
  51
  Osmanlı ki o çok ayrı
  Soykırımcı gerçek adı
  Şeyhülislam birde kadı
  İnsanlığın düşmanıydı
  52
  Osmanlı kustu kini nefreti
  Ebu Suud adında yobaz illeti
  Yavuzun cümle topu itleri
  Kızılbaşın kanını içenlerdendi
  53
  Türetti Osmanlı sahte dedeler
  Biatçi uşak adamlar oldu
  Özüyle ilgisiz yobaz softalar
  Ümmetçi birer gudubet oldu
  54
  Kızıllaşa ihanet bektaşiyle başladı
  Osmanlı alıp beslemeye başladı
  Altın toprak yer ve yurt
  Osman kendine bir hizmetkar yarattı
  55
  Oldu Osmanlıya Bektaşi akıncı
  Dur ey hain bu ihanet kaçıncı
  Zalimle yek oldun bir arpalık için
  Bilmez misin softayı genetiği yalancı
  56
  Osmanlı islamın oldu kapısı
  O kapıya sap oldu Bektaşi
  Barbarın elinde kanlı kılıcı
  O kılıca baş oldu Bektaşi
  57
  Ne köleci nede köle
  Medeniyet beşiğiyiz
  Firavuna karşı duran
  Yürekte ki direnciz biz
  58
  Biri yazmış biri bozmuş
  Biz mantığı yol eyledik
  Kimi olmuş tanrı katı
  Biz akılı var eyledik
  59
  Durdağ´ında Abdal Musa
  Koçgiri de Alişer´iz
  Dersim de Seyid Rıza
  Bilesin ki Kemal Piriz
  60
  Işık dinim kabem insan
  Her insanı can biliriz
  Irkı sormaz mezhep bilmez
  İnsanlığa ikrarız biz
  61
  Hitit de güneş biziz
  Toprakta varlık biziz
  Can olduk Rum ilinde
  Mazluma dostluk biziz
  62
  Yüzün dönmez dirimiz
  Bir kez olsun Kabe´ye
  Nede hakka yürürken
  Bir ölümüz kıbleye
  63
  Hakkı hakta bölüştük
  Bedrettin de birleştik
  Yârin yanağından gayrı
  Her bir şeyi bölüştük
  64
  Bir yiğit ki kahraman
  Torlak´ın Kemal olan
  Halifesi pirimin
  Börklüceli Mustafam
  65
  Cumhuriyeti var ettik
  Bütün cümle canlarla
  Yasaklanan biz olduk
  Kemalist yasalarla
  66
  Devrimlerle kandırıp
  Laiklikle aldattılar
  Diyaneti kurdurup
  Devleti din yaptılar
  67
  Hep birlikte kurmuştuk
  Bu devleti halklarla
  Bize katliamlar düştü
  Koçgiri Dersim Maraş´la
  68
  Devlet yine entrikalar peşinde
  Kızılbaşlığa izettinlik türetti
  Yine para pul han hamamla
  Bir misyonerlik var etti
  69
  Söylencemiz düşte kaldı
  Kelamlar ki oldu kadı
  Hakka semah döner idik
  İzzetine döner olduk
  70
  Kızılbaş Abidin kelamın söyler
  Duyan duyar bilen bilecek bizi
  Tarihimizi yazmış cümle düşmanlar
  Bu islamcı yaftalar yiyecek bizi
  71
  Giden gitsin kalan kalsın
  Dönsün dönen bilen kalsın
  Yolumuzun erkânına
  İkrarını veren kalsın
  72
  Meçhulden gelenler tanımaz bizi
  Sırrına ermeyen anlamaz bizi
  Dünyanın tarihi yazmaz bu gizi
  Işıkçıların biz taifesiyiz.


  Abidin SARI - 18 Nisan 2013
   
  devran bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş