Devrimcilerden özlü sözler

Konu, 'DevrimciLer' kısmında seyduna_34 tarafından paylaşıldı.

 1. seyduna_34

  seyduna_34 Daimi Üye

  ''Bir kapitalist gölgesini satamadığı ağacı keser''
  Karl Marx

  "Komünistler, kendi görüşlerini ve amaçlarını gizlemeye tenezzül etmezler. Hedeflerine ancak tüm mevcut toplumsal koşulların zorla yıkılmasıyla ulaşılabileceğini açıkça ilan ediyorlar. Varsın egemen sınıflar bir komünist devrim korkusuyla titresinler. Proleterlerin zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyleri yoktur. Kazanacakları bir dünya var.
  Bütün ülkelerin işçileri, birleşiniz!"
  Karl Marx

  "Filozoflar dünyayı yalnızca değişik biçimlerde yorumladılar, oysa asıl sorun onu değiştirmektir."
  Karl Marx

  Bir kutupta servet birikimi, diğer kutupta, yani kendi emeğinin ürününü sermaye şeklinde üreten sınıfın tarafında, sefaletin, yorgunluk ve bezginliğin, köleliğin, cahilliğin, zalimliğin, aklî yozlaşmanın birikimi aynı anda olur”
  Karl Marx

  “..insan ..dışındaki dünyayı değiştirerek, o (insan-emekçi) ayni zamanda kendi doğasını da değiştirir.””
  Karl Marx


  ''Zor, yeni bir topluma gebe her eski toplumun ebesidir''
  Karl Marx

  Din, baskı altındaki ezilen yaratığın iç çekişidir, kalpsiz dünyanın kalbidir, ruhsuz durumun ruhu olduğu gibi halkın da afyonudur.
  Karl Max


  "Dünyadaki her şey hareket halindedir...
  Yaşam değişir, üretici güçler büyür,
  eski ilişkiler çöker."
  Karl Marx


  "İnsanların varlığını belirleyen şey,
  onların bilinçleri değildir; tam tersine,
  onların bilincini belirleyen, toplumsal varlıklarıdır."
  Karl Marx  “Yeni üretici güçler sağlamak için insanlar, kendi üretim biçimlerini değiştirirler; kendi üretim biçimlerini değiştirmek, yaşamlarını kazanma yollarını değiştirmek için de, bütün toplumsal ilişkilerini değiştirirler. El değirmeni size feodal beyli toplumu verir; buharlı değirmen ise, sınaî kapitalistli toplumu.”
  (Karl Marks, Felsefenin Sefaleti )


  "Bugün sömürge ve yarı-sömürge ülkelerin solu içerisinde ideolojik mücadele, en son tahlilde, ... uzun, dolambaçlı bir halk savaşıyla, zafere erişebileceğini savunanlarla, şehirlerde düşmanın çizdiği sınırlar içinde 'legalite uğruna' mücadele ederek kendi öz gücünün dışındaki güçlere bel bağlayanlar arasında cereyan etmektedir."
  ( Mahir Çayan )


  Çark dönmesine devam edecek; cuntalar birbirini takip edecektir. Kimileri "Atatürkçü, laik" kimileri "reformcu" diye lanse edilecek, yurtsever aydınlar her defasında yeni bir umutla yeni gelenlere bel bağlayacak, sonra yanıldıklarını anlayacaklar, tekrar bir "ilerici" atılım olmasını bekleyeceklerdir.

  Emperyalizmin işgali altındaki ülkelerde bu çark hep böyle döner. Ülkemizde de parçalanana kadar bu çark hep böyle dönecektir.

  (1971, Mahir Çayan)


  Biz Marksizmi entellektüel gevezelik ve dünya devrimci hareketinin trafik polisliğini yapmak için okuyup öğrenmiyoruz. Biz dünyayı değiştirmek için, dünyanın Türkiye'sinde devrim yapmak için Marksizmi öğreniyoruz!"

  Mahir Çayan
  Bu mücadele sınıflar mücadelesidir. Burada el titremesine, tereddüte ve kararsızlığa yer yoktur. Sınıflar mücadelesinde proletarya yoldaşlığının dışında feodal ve ataerkil ilişkilere yer yoktur."

  Mahir Çayan  "Örgütü, örgüt yapan, onu kitlelere tanıtan, programlar veya yaldızlı laflar değil, devrimci eylemdir."

  Mahir Çayan  ''Bütün ideolojik ayrılıkların temeli devrim isteyip istememeye değil, devrim yapmak için yola çıkmaya, savaşmaya cesaret edip edememeye dayanır. İşte bu yüzden, “devrim için savaşmayana sosyalist denemez.”

  Mahir Çayan


  “Kişiliklerinde devrim yapamayanlar, devrimci olamazlar.''

  Mahir Çayan


  Egemen sınıflar, sağlıklarında büyük devrimcileri ardı arkası gelmez kıyıcılıklarla ödüllendirirler; öğretilerini, en vahşi düşmanlık, en koyu kin, en taşkın yalan ve karaçalma kampanyalarıyla karşılarlar. Ölümlerinden sonra, büyük devrimcileri zararsiz ikonlar durumuna getirmeye, söz uygun düşerse, azizleştirmeye, ezilen sınıfları "teselli etmek" ve onları aldatmak için adlarını bir ayla (hâle) ile süslemeye çalışırlar. Böylelikle, devrimci öğretileri içeriğinden yoksunlaştırılır, değerden düşürülür ve devrimci keskinliği giderilir. Burjuvazi ve işçi hareketi oportünistleri, bugün işte marksizmi "evcilleştirme" biçimi üzerinde birleşiyorlar. Ögretinin devrimci yanı ve devrimci ruhu unutuluyor, siliniyor ve değiştiriliyor. Burjuvazi için kabul edilebilir ya da öyle görünen şeyler, ön plana çıkarılıyor ve övülüyor.
  Lenin


  "Eğer bir toplumda, devrim ve toplumsal değişim için koşullar olgunlaşmışsa, ama bu toplumsal değişimi gerçekleştirecek bir güç yoksa, o toplum için için çürümeye başlar."
  (Lenin)


  “Herhangi bir örgütün karakterini doğal ve kaçınılmaz olarak tayin eden şey, o örgütün eyleminin muhtevasıdır.”
  (Lenin)


  "Parlamenter eylem bazı kişilere -Marksist geçinen bazı kişilere- uşaklık ünvanını, bazı kişilere de sürgün ve ağır hapis cezaları kazandırır".
  Lenin


  “Her devrimin temel sorunu iktidar sorunudur.”
  Lenin


  "Bütün ülkelerde onlarca yıllık deneyimin gösterdiği gibi küçük burjuvazi(...) işçilerin ilk yenilgisinde ya da yarı yenilgisinde paniğe kapılır, aklını kaybedrer, sağa sola atılır''
  Lenin


  ''İnsan gerçek dostlarını felaket anında tanır. Yenilgi yılları, iyi bir okuldur.''
  Lenin  ''Çok öğretici ve çok gülünç bir görünüm ile karşı karşıyayız. Burjuva liberal fahişeler, devrim çarşafıyla örtünmeye çalışıyorlar''
  Lenin  “Baylar, korkunuzu, telaşınızı anlıyoruz. Bugün otlandığınız toprakları, fabrikaları madenleri korumak için her türlü vahşete hazırsınız. Ama bilmelisiniz ki, korkunun ecele faydası yoktur ve hiçbir vahşet bizi haklı davamızdan caydıramayacaktır. Sizi, kendi yarattığınız sosyal-siyasal çelişmeler içinde, döktüğünüz ve dökeceğiniz kanlar içinde boğacağız. Bizim ülkemize dönme hem de zaferle dönme umudumuz ve güvenimiz vardır. Ama sizler bir gün kaçacak ve bir daha dönemeyeceksiniz. Beyaz Ruslar’a bakın , Kral Faruk’a, Şah’a, Somoza’ya bakın ve halkın geleceğini görün.”
  Yılmaz Güney  Dağlarımız,ovalarımız ve ırmaklarımız bizi bekliyor
  Biz bütün ömrümüzü gurbette geçirip
  Gurbet türküleri söylemek istemiyoruz,
  Biz yiğitlikleri ile destanlar yazmış bir halkız,
  Ve önümüzde duran bütün güçlükleri yenecek
  Aczme, kararlılığa ve koşullara sahibiz...
  Dost ve düşman herkes bilsin ki;

  Kazanacağız, Mutlaka KAZANACAĞIZ...!

  Bir köle olarak yaşamaktansa bir özgürlük savaşçısı olarak ölmek daha iyidir...!

  Yılmaz Güney  arkadaşlar!
  dışarda bir şeyler oluyor farkında mısınız?
  uykuda olanları sarsın, uyandırın. herkese söyleyin, yakında ışıklar kesilebilir.
  karanlıkta ne yapacaksınız?

  Yılmaz Güney...  ''sorunun esası şudur: Ya devrim yolunu seçeceğiz... ya da, bu düzenin baskılarına, haksızlıklarına boyun eğerek, şu ya da bu biçimde teslim olarak yaşamayı seçeceğiz. bu çeşit bir seçiş, yok olmanın bir biçimidir.''

  Yılmaz Güney  Herşeye rağmen düşmana inat yaşayacağız.Yarın bizim çünkü... Biz öleceğiz ama çocuklarımız bırakacağımız mirasi taşıyacaklar yüreklerinde... Ve onların yürekleri bizim altında ezildiğimiz korkuları taşımayacak........


  Yılmaz Güney  "Yarısını yedikten sonra elmizde bütün bir elma kalamayacağı gibi, çelişik taraflardan biri olmadan diğeri de olamaz"
  Engels


  ''Önce siz ateş edin mösyö burjuvazi''
  Engels  ''Köle ancak bir kez satılır, proleter ise kendisini günbegün, saatbesaat satmak zorundadır.''
  Engels  “Modern devlet, biçimi ne olursa olsun, özü itibarıyla kapitalist bir makinedir, kapitalistlerin devletidir, toplam ulusal sermayenin ideal kişileşmesidir. Üretici güçleri ne kadar çok kendi mülkiyetine geçirirse, o kadar çok gerçek kolektif kapitalist durumuna gelir, yurttaşları o kadar çok sömürür. İşçiler ücretli işçi, proleter olarak kalırlar. Kapitalist ilişki ortadan kaldırılmaz, bilakis doruğuna tırmandırılır.”
  Engels


  "Ne mutlu o yoksullara ki öteki dünya onlarındır, er ya da geç bu dünya da onların olacaktır."
  Engels


  ''Ölüm nereden ve nasıl gelirse gelsin... savaş sloganlarımız kulaktan kulağa yayılacaksa ve silahlarımız elden ele geçecekse ve başkaları mitralyöz sesleriyle,
  savaş ve zafer naralarıyla cenazelerimize ağıt yakacaklarsa ölüm hoş geldi, safa geldi..."
  CHE GUEVARA  "Bu uzun süreli bir savaş demektir. Ve, bir kez daha yineleyelim, acımasız bir savaştır. Savaş gelip çattığında, kimse onu yumuşatırım diye kendini aldatmasın ve kimse, halkı uğruna katlanabileceği savaşın sonuçlarının verdiği korkuyla, savaşı kızıştırmakta duraksamasın. Bu, hemen hemen tek zafer umududur."
  CHE GUEVARA  "Sosyalizmin, hem de kapitalist gericiliğin ortasında, hiç kimse bir şeylerini feda etmeden kurulacağını düşünmek bir masaldır."
  CHE GUEVARA


  "Cinayete tanıklık edince tarafsız olamazsın. Durdurmak istemezsen taraf tutmuş olursun"
  CHE GUEVARA

  "Türkiye'nin geleceği çelikten yoğruluyor; belki biz olmayacağız ama bu çelik aldığı suyu unutmayacak"
  İbrahim Kaypakkaya
   
 2. erkansahin

  erkansahin Daimi Üye

  Çok güzel, eline sağlık.
   
 3. LinkinPark

  LinkinPark Daimi Üye

  bir an devrim duygularım patladı az kalsın devrimi burdan başlatacaktım site yönetimini düşürüp siteyi işgal ederek:D paylaşım için teşekkürler:)
   
 4. ero

  ero Daimi Üye

  “Kişiliklerinde devrim yapamayanlar, devrimci olamazlar.''
  GÜZEL BİR SÖZ
   
 5. eCe

  eCe Daimi Üye

  çok güzel bir paylaşım ellerine emegine saglık ....
   
 6. Din, baskı altındaki ezilen yaratığın iç çekişidir, kalpsiz dünyanın kalbidir, ruhsuz durumun ruhu olduğu gibi halkın da afyonudur.
  Karl Max
  benim tarzımı belirleyen cümledir.!!
  muhteşem..hiç okumadıklarım..daha önce hiç rastlamadıklarım var..
  minnetle dilekçim..
   
 7. mtsrkn

  mtsrkn Daimi Üye

  Üstadların sözleri sıralanmış bi de bunun üzerine komunist manifesto konu olarak ele alınmaya başlansa daha güzel olabilir...
   
 8. sanem_62

  sanem_62 Daimi Üye

  “..insan ..dışındaki dünyayı değiştirerek, o (insan-emekçi) ayni zamanda kendi doğasını da değiştirir.””
  Karl Marx
  Çok doğru ... Emeğine sağlık teşekkürler..
   
 9. şahrud

  şahrud Aktif Üye

  eline yüreğine sağlık can...hoş bir paylaşımdı....
   
 10. mtsrkn

  mtsrkn Daimi Üye

  Cehalet, ayrıcalıklı sınıfın ustaca kullandığı bir silahtır...
   

Sayfayı Paylaş