Alevilik Başka, Bekataşilik Başkadır

Konu, 'Yazılar, Makaleler, Araştırmalar' kısmında Ebuzer tarafından paylaşıldı.

 1. Ebuzer

  Ebuzer Yeni Üye

  ALEVİLİK BAŞKA, BEKTAŞİLİK BAŞKADIR. Karıştırmayın!
  Bektaşilik tarihi bir süreçtir, teori ve pratikleri yer ve zamana göre değişerek günümüze gelmiştir. İslamiyetle zıtlaşması olduğu gibi kendi içerisinde de birçok çelişkileri vardır. Birçok konuda kabul ve inkar içiçe girmiştir. Alevilikle bektaşiliğin başka başka şeyler olduğunu ortaya koyarken temel olarak günümüz bektaşilerini öne alıyoruz ve bu çerçevede bektaşiliğin tarihi genellemesini mukayeseli olarak yapıyoruz.

  Dün geçmiştir, geleceği ise bilemiyoruz. Bugünü değerlendirerek günümüzü kurtarmaya ve geleceğide temizlemeye çalışıyoruz.

  İŞTE ALEVİLERLE, BEKTAŞİLER ARASINDAKİ FARKLAR
  ALEVİLER; Allah´ı, Ehlibeyt ve Ehlibeyt İmamlarının anlattığı gibi tanırlar. Tevhid'e inanırlar.
  BEKTAŞİLER; Allah anlayışları çarpıktır, çelişkilidir, batıl inançların etkisi altındadır. İnsanda tecelli konusunda Allah´ın ZATİ ile SIFATİ yönlerini hep karıştırırlar. Vahdeti Vücuda inanırlar.

  ALEVİLER; Sadece Allah'tan çekinen ve ona itaat edenlerdir. Allah´tan korkarlar, O´nu severler, Ümit ile Korku arasında beklerler.
  BEKTAŞİLER; Allah´tan korkulması gerektiğine inanmazlar, korkmazlar. Seviyoruz diyede sahtekarlık yaparlar çünkü Allah´ın emirlerini uygulamazlar.

  ALEVİLERİN, Temel hedefleri Allah´ın Rızasını kazanmaktır. Allah için yerler, Allah için İbadet ederler, Allah için sabrederler, Allah rızası için cihad ederler, yaşarlar ve ölürler.
  BEKTAŞİLERİN, Bu tür sorunları yoktur, pragmatik ve faydacıdırlar.

  ALEVİLER; Nefsi Cihad yaparlar, ALLAH'IN KULU olduklarını hiç bir zaman unutmazlar, Allah´a teşekkür boçları olduğunu hep hatırlarlar, ibadet ederler.
  BEKTAŞİLER; Nefislerine uyarlar, Allah´a karşı özgürlükçüdürler, Kul hakkını ön plana çıkararak Allah ile Kul ilişkisini daha açıkcası ibadeti inkar etmeyi, yok etmeyi amaçlarlar.

  ALEVİLER; Peygamberimize Cebrail vasıtasıyla VAHİY geldiğine ve Masum (Günahsız) olduğuna inanırlar.
  BEKTAŞİLER; Her fırsatta peygamberimizin AKILLI olduğunu söyleyerek çaktırmadan vahyi inkar ettirmeye çalışırlar, Peygamberin masumiyetine inanmazlar, istedikleri gibi ve her fırsatda peygamberimizi eleştirirlir.

  ALEVİLER; Kur´an-ı Kerim'e inanır ve teslim olurlar, uymaya çalışırlar.
  BEKTAŞİLER; Kur´an-ı Kerimin eksik olduğunu, el katıldığını söylerler. İşlerine geldiği gibi Kur´an´dan örnekler verirler, beğenmedikleri hükümleri inkar ederler.

  ALEVİLER; Helal, haram, mekruh, müstehab ve mübahlara göre yaşamlarını düzenlerler.
  BEKTAŞİLER; Bu tip sorunları yoktur, Keyfi ve akılcı davranırlar, El, Bel, Dil masalıyla ve soyut ilkelerle herşeyi geçiştirirler.

  ALEVİLER; İnançlarını İslam Şeriatı ya da Ehlibeyt Şeriatı sözüyle ifade ederler.
  BEKTAŞİLER; Emevi, Abbasi, Osmanlı şeriatının çelişkilerini göstererek her türlü şeriatı inkar ederler. Bununla birlikte her türlü şeriata karşı oldukları için Allah´ın, Peygamberin ve Oniki İmamların (Ehlibeyt) şeriatını da inkar ederler.

  ALEVİLER; Allah´ın Adil olduğuna, adaletli olduğuna inanırlar.
  BEKTAŞİLER; Allah´ın adaletine inanmazlar, sürekli eleştirirler, şikayet ederler, sızlanırlar. Bu konuda bolca fıkra uydurarak alay ederler.

  ALEVİLER; Melek, Şeytan, Cin gibi gaybi varlıkların varlığına inanırlar.
  BEKTAŞİLER; Bu tür konularda nesnel gerçekçidirler, materyalist davranırlar, inanmazlar.

  ALEVİLER; Oniki İmamların (Ehlibeyt imamlarının) imametine inanırlar ve bilgilerini onlardan alırlar. Peygamberimize onlar vasıtasıyla ulaşmaya çalışırlar.
  BEKTAŞİLER; Oniki İmamları sevdiklerini söylerler ama onları tanımazlar, onların bilgilerini bilmezler, onları hep arka planda tutmaya çalışırlar ve ön plana hep başka isimleri geçirirler. Oniki İmamların sözlerine uymazlar, yaptıklarını yapmazlar.

  ALEVİLERİN, Anlattıkları her olayın yazılı kaynağı vardır ve bu kaynaklar Arapça ve Farsçadır. Günümüzde de yeni yeni Türkçeye çevrilmektedir.
  BEKTAŞİLERİN, Yazılı kaynakları yoktur, kaynakları şifai yani sözlü ve Türkçedir. Sıkışırlarsa kaynaklarının yakıldığını, imha edildiğini söylerler. Anlattıkları pek çok şeyde Kırklar cemi gibi kaynaksız ve uyduruk masallardır. Bunlarla halkı uyutup dururlar.

  ALEVİLERİN, Söz ve eylemleri Ehlibeyt İmamların bilgilerine dayandığı için Aleviler, Ehlibeyt imamlarına benzemeye çalışırlar.
  BEKTAŞİLER; İçerisinde her türlü ilkeye ve insana rastlamak mümkündür. Yezid´e lanet okurlar ama yaptıkları çok şey yezid´in yaptıklarıdır. Yani Ehlibeyt'le ilgisi yoktur.

  ALEVİLERİN; Temel ilkeleri Allah (c.c)'ın, Resulullah (s.a.a.v)'ın ve Ehl-i Beyt´in dostuna dost, düşmanına düşman olmak esasına dayanır.
  BEKTAŞİLER; Yetmişiki milleti bir gördüklerini söylerler, dostuda düşmanıda seviyoruz derler, Cemevlerinde Ehl-i Beyt´le ilgisi olmayan insanların resimlerinide bulundurabilirler.

  ALEVİLER; Caferi mezhebini bilir ve uygularlar. Caferi mezhebine göre yaşamlarını düzenlerler, Abdest alıp, Namaz kılarlar, gusül alırlar, ezan okurlar, nikah kıyarlar. Şekle ve Öze birlikte önem verirler.
  BEKTAŞİLER; Caferi olduklarını söylerler ama hükümlerini bilmedikleri gibi şeklide inkar ederler, Batını öne çıkarırlar. Buyruk dedikleri kitabları uyduruktur. İslami şekli hükümleri inkar ederler ama Bektaşi erkanlarındaki tüm uyduruk şekilleride uygulamaktan utanmazlar.

  ALEVİLERİN; Hocaları, Alimleri, Seyyidleri, Müezzinleri, Cemaatleri vardır.
  BEKTAŞİLERİN; Dedeleri, Babaları, Anaları, Halk ozanları, Talibleri vardır.

  ALEVİLER; Cami yada Mescid yaparlar, Ehlibeyt imamlarına göre İslami ibadetleriyle meşgul olurlar.
  BEKTAŞİLER; Cemevi yaparlar. Sazla, sözle, semahla, yeme içmeyle, masallarla ibadet yaptıklarını söylerler.

  ALEVİLERİN, Temel bilgileri ya da kaynakları Kur´an-ı Kerim ve Ehl-i Beyt İmamlarına dayanır.
  BEKTAŞİLER ise inançları içerisinde Tasavvufi, Batıni, Melami, Hurufi, Kalenderi, Ahi, Şamanist, Hristiyan, Yahudi, Haydari ve çeşitli kültür ve inançları barındırır.

  ALEVİLERİN, Siyasi tavırları ve yaşamları; İzzetli ve Şereflidir.
  BEKTAŞİLER, İse her kurulu düzenin köleliğini yaparlar. Her iktidara hizmet ederler, Kul köle olurlar, ilkelerini savunurlar. En çok Osmanlı´dan nefret ettiklerini söylerler ama bununla en çok Osmanlı´ya hizmet ettiklerini gizlemeye, saklamaya çalışırlar.

  ALEVİLER; İçki içmezler, haram olduğunu bilirler ve içkinin olduğu yerde durmazlar.
  BEKTAŞİLER; İçkiyi meşru bir içecek olarak kabul ederler, fazla sıkışırlarsa SIR dersen içebilirsin derler, bu DOLU´dur derler yada CEM´lerde içilmez derler.

  ALEVİLER; Beş vakit namazı kılarlar. Namaz bir Alevi için herşeydir, Hayatın en önemli gayesidir. OLMAZSA OLMAZ koşuludur.
  BEKTAŞİLER; İlk aşamada namazı inkar ederler ama sıkışırlarsa "HALKA NAMAZI, GECE NAMAZI yada NİYAZ vardır" derler.

  ALEVİLER; Ramazan ayı orucunun farz olduğuna inanırlar ve bu ayda oruç tutarlar.
  BEKTAŞİLER; Ramazan ayı orucununu inkar ederler, Muharrem orucunu bunun yerine koyarlar, Farz ile sevabı birbirine karıştırırlar.

  ALEVİLER; Alevilerden durumları iyi olanlar farz olduğu için Hacc´a giderler.
  BEKTAŞİLER; Hacc´ı inkar ederler, Ölüye değil diriye gideriz derler, Hacı Bektaş kasabasını ziyareti Hacc yerine koyarlar.

  ALEVİLERİN, Ondört Masumun, Peygamberimiz(saav), Kızı Hz.Fatma(as) ve Oniki İmamlar(as) olduğunu bilirler ve söylerler.
  BEKTAŞİLER ise masumiyeti inkaretmek için Ondört masumun kerbela´da öldürülen çocuklar olduğunu söylerler.

  ALEVİLER; Ahiret gününe, ceza gününe, kıyamete, cennet ve cehenneme inanırlar.
  BEKTAŞİLER; Cennet ve Cehennemin bu dünyada olduğunu sık sık söyleyerek çaktırmadan ahireti inkar ederler. Ahiret gününü anlatan hiçbir anlatımları yoktur.

  ALEVİLER Aleviliğin islamiyetin ÖZÜ olduğunu bilirler.
  BEKTAŞİLER ise KÜLTÜR SENTEZİ olduklarını bilirler.

  Yüce Allah yardımcımız, Ehl-i Beyt Şefaatçimiz, İmamı Zaman Mehdi önderimiz olsun.

  “HAKKI, BATIL İLE KARIŞTIRMAYIN. BİLE BİLE GERÇEĞİ UNUTUP GİZLEMEYİN.” (Bakara s. 42. Ayet)

  Allah bizleri Kuran-ı Kerim ve Ehlibeyt yolundan ayırmasın.
   
 2. fairy44

  fairy44 Daimi Üye

  anladigim kadariyla alevilikle bektasilikle hic bir bilginiz yok siz bir alevi degilsiniz bektasi degilsiniz icinizdeki yezid kinini kusmussunuz buraya bektasilik alevilik diye anlatmis oldugunuzbu yazida hic bir alakasi yokdur bektasilikle alevilikle uydurup uydurup yazmissiniz ha ben sunu dyecem ne kadar hacca gidseler ne kadar namaz kilsanizki siz ehli beyti ker belada yalniz birakip kacanlar vede yezidin onlari aci bir sekillde katledenlerdir ve bunlar peygamberimzden sefaat beklerler ehli bey ehli beyt derler ama dara düstülermide peygamberidahi inkar ederler
   
  YagmurYürekli bunu beğendi.
 3. Ebuzer

  Ebuzer Yeni Üye

  Ben Arap Aleviyim ama bektaşi değilim. Asıl sizlerin Alevilikle ilgili hiç bir bilginiz yoktur. Sizlerde Ehlibeyt'e olan düşmanlığınızı kusuyorsunuz, asıl yezit sizsiniz. Paylaşımımda net bir şekilde neyin ne olduğunu anlattım. Biz her zaman seyyid üş-şüheda İmam Hz. Hüseyin (a.s)'in yanında olduk. Sizden daha çok seviyor ve tanıyoruz. Siz onun şehitliğini anlayamazsınız.

  Sizler bunu anlayamazsınız....
   

Sayfayı Paylaş