PİR SULTAN ABDAL ve PİR SULTAN ABDAL DAN SEÇME ŞİİRLER

Konu, 'Ozanlarımız' kısmında k_binici52 tarafından paylaşıldı.

 1. k_binici52

  k_binici52 Daimi Üye

  PİR SULTAN ABDAL
  Pir Sultan Abdal, yedi ulu Alevi ozanından birisidir.Kişiliğiyle, sanatıyla, direnişiyle günümüzde de güncelliğini ve haklılığını korumaya devam ediyor.
  Pir Sultan Abdal´ın asıl ismi Haydar´dır. Soyu Yemen´den olup oradan Hoy´a yerleştikleri Anadolu´ya göçle beraber Sivas Yıldızeli Banaz yaylasına yerleştiği belirtilmektedir. Kesin doğum ve şahadet tarihi bilinmemekle beraber 1500´lü yıllarda yaşadığı varsayılmaktadır. Pir Sultan Abdal´ın en büyük özelliği ne pahasına olursa olsun inandığı değerlerden zerre kadar taviz vermemesidir. Pir Sultan Abdal´ın günümüzde de oldukça popüler olan şiirlerinden anlaşıldığı üzere, Pir Sultan komple bir insandır. O salt bir şair değil, aynı zamanda halkın önderi, sözcüsü olarak siyasi bir kişiliktir de. Nitekim bunu bilen Osmanlı devleti, Pir Sultan´a mevki makam sunmuş bunda başarılı olamayınca Pir Sultan´ı idam ettirmiştir. Osmanlı devleti onu idam edip yok edeyim derken Pir Sultan Abdal daha da ölümsüzleşti.
  Pir Sultan Abdal, şiirlerinde genellikle Alevi davasına ve ulularına olan bağlılığını işlemiştir. Bunların başında da Hz. Muhammed, Hz. Ali, On iki İmamlar, Hacı Bektaşi Veli gelmektedir. Pir Sultan kendi çağının acılarına ancak direnişle son verileceğini coşkulu bir şekilde şiirlerinde dile getirmiştir. Pir Sultan Abdal´ın yaşadığı 1500´lü yıllarda Anadolu da Osmanlı zulmü vardı. Osmanlı devleti halkı ağır vergilere bağlıyor olmadık baskılar uyguluyordu. Bu baskıların sonucu sürekli isyanlar, başkaldırılar gelişiyordu. Gelişen başkaldırılar anlı-şanlı Osmanlı imparatorluğunu sarsıyordu. Osmanlı imparatorluğunun yöneticileri sadece isyan edenleri değil, bir baştan bir başa tüm halkı kılıçtan geçirip, kanlı saltanatlarını sürdürüyorlardı. İşte Pir Sultan Abdal böylesi koşulların ağır olduğu bir dönemde Anadolu´yu karış karış gezerek bir muhalefet hareketi geliştiriyor ve halkı sömürücü düzene karşı direnmeye çağırıyordu. Pir Sultan Abdal´ın çağrısı salt Aleviler için değil, Osmanlının sömürge düzeninden rahatsız olan herkeseydi. Pir Sultan´ın en büyük propaganda malzemesi Alevi öğretisindeki eşitliği, paylaşmacılığı dile getirdiği şiirleriydi. Pir Sultan Abdal Alevi öğretisi hakkında muazzam bir bilgi birikimine sahipti. Bu bilgisini şiirlerine yansıtıyor, bir ‘yol´ insanı olarak inancının gereklerini yerine getiriyordu. Bilindiği gibi Alevi inancının en belirgin özelliklerinden biriside, ne pahasına olursa olsun haksızlığa, sömürüye, zalimin zulmüne karşı olmaktır. Pir Sultan bu ilkeyi sonuna kadar savundu ve sonunda da Osmanlı devletinin Sivas paşası Hızır (Hınzır) tarafından astırılarak ilkeleri uğruna şehit edildi.
  Pir Sultan Abdal, Alevi toplumunun yetiştirdiği en büyük kahramanlardan biridir. Pir Sultan Abdal eylemiyle, sanatıyla bir çığır açmıştır. Anadolu da Pir Sultanlar geleneğini başlatmıştır. Bu gelenek onurlu, erdemli insan olma geleneğidir. Bu gelenek ve yarattığı değerler, evrensel anlamda bütün insanlık için bir şereftir.

  16. Pir Sultan Abdal'dan Seçme Şiirler
  1.
  Koyun beni Hak aşkına yanayım
  Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan
  Yolumdan dönüp mahrum mu kalayım
  Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan
  • Benim pirim gayet ulu kişidir
  • Yediler ulusu Kırklar eşidir
  • On İki İmamın server başıdır
  • Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan
  • Kadılar müftüler fetva yazarsa
  İşte kemend işte boynum asarsa
  İşte hançer işte boynum keserse
  Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan
  • Ulu mahşer olur divan kurulur
  • Suçlu suçsuz gelir anda derilir
  • Piri olmayanlar anda dirilir
  • Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan
  • Pir Sultan'ım arşa çıkar ünümüz
  O da bizim ulumuzdur pirimiz
  Hakka teslim olsun garip canımız
  Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan
  2.
  Yas u matem günü derdim yeniler
  Yarin sesi kulağımda çınılar
  Sordum ki dağlara niçin iniler
  Dedi çekticeğim karın elinden
  • Alnıma yazılmış kara yazılar
  • İtikattır talip pirin arzular
  • Sordum ki çamlara neden sızılar
  • Dedi çekticeğim pürün elinden
  • Varup Hakkın divanına durursun
  Pervan olup aşk oduna yanarsun
  Sordum degirmene ne hoş dönersin
  Dedi çekticeğim perin elinden
  • Varup bir pir ile pazar edersin
  • Oturup da ikrarını güdersin
  • Sordum garip bülbül niçin ötersin
  • Dedi çekticeğim harın elinden
  • Serçeşmeden gelir suyun durusu
  Nasibimiz verir pirin birisi
  Dedim Pir Sultan'ım benzin sarısı
  Dedi çekticeğim yarin elinden.
  3.
  Gelmiş iken bir habercik sorayım
  Niçin gitmez Yıldız dağı dumanın
  Gerçek erenlere yüzler süreyim
  Niçin gitmez Yıldız dağı dumanın
  • Alçağında al kırmızı taşın var
  • Yükseğinde turnaların sesi var
  • Ben de bilmem ne talihsiz başım var
  • Niçin gitmez Yıldız dağı dumanın
  • Benim şahım al kırmızı bürünür
  Dost yüzün görmeyen düşman bilinir
  Yücesinden Şah'ın ili görünür
  Niçin gitmez Yıldız dağı dumanın
  • El ettiler turnalarla kazlara
  • Dağlar yeşillendi döndü yazlara
  • Çiğdemler takınsın söyle kızlara
  • Niçin gitmez Yıldız dağı dumanın
  • Şah'ın bahçesinde gonca gül biter
  Anda garip garip bülbüller öter
  Bunda ayrılık var ölümden beter
  Niçin gitmez Yıldız Dağı dumanın
  • Ben de bildim şu dağların şahısın
  • Gerçek erenlerin nazargahısın
  • Abdal Pir Sultan'ın nazargahısın
  • Niçin gitmez Yıldız dağı dumanın
  • 4.
  Ben de şu dünyaya geldim sakinim
  Kalsın benim davam divana kalsın
  Muhammed Ali'dir benim vekilim
  Kalsın benim davam divana kalsın
  • Yorulan yorulsun ben yorulmazam
  • Derviş makamından ben ayrılmazam
  • Dünya kadısından ben sorulmazam
  • Kalsın benim davam divana kalsın
  • Ben de vekil ettim Bari Hüda'mı
  O da kulu gibi zulüm ede mi
  Orda söyletirler bir bir adamı
  Kalsın benim davam divana kalsın
  • Mümin müslüm döşürür de cem olur
  • Anda sınık yaralara em olur
  • Kara taş erir de safi dem olur
  • Kalsın benim davam divana kalsın
  • Pir Sultan Abdal'ım dünya kovandır
  Giden adil beyler kalan ihvandır
  Muhammed divanı ulu divandır
  Kalsın benim davam divana kalsın
  5.
  Şu yalan dünyaya geldim giderim
  Gönül senden özge yar bulamadım
  Yaralandım al kanlara bulandım
  Gönül senden özge yar bulamadım
  • Güzel olan neyler altın akçayı
  • Arif olan düzer türlü bohçayı
  • Vücudunda seyreyledim bahçeyi
  • Dosta el değmedik nar bulamadım
  • Güzellerin zülfü destedir deste
  Erenler Hak için oturmuş posta
  Bir zaman sağ gezdim bir zaman hasta
  Hasta halin nedir der bulamadım
  • Felek kırdı benim kolum kanadım
  • Baykuş gibi viranlarda tünedim
  • Bugün üç güzelin nabzın sınadım
  • Can feda yoluna der bulamadım
  • Felek benim kurulu yayım yastı
  Her köşe başında yolumu kesti
  Keskin kadeh ile dolumdan içti
  Yandı yüreciğim kar bulamadım
  • Pir Sultan Abdal'ım dağlar ben olsam
  • Üstü mor sümbüllü bağlar ben olsam
  • Alem çiçek olsa arı ben olsam
  • Dost dilinden tatlı bal bulamadım
  • 6.
  Çıkıp gökyüzünde sökün eyleyen
  Şam'da Kul Yusuf'u görmeye geldim
  Eğildim turaba yüzümü sürdüm
  Hakkın divanına durmaya geldim
  • Nurdan kuşak kuşattılar belime
  • Hak Muhammed Ali geldi dilime
  • İnem gidem imamların yoluna
  • Yusuf'tan bir haber almaya geldim
  • Hani benim hırka ile postlarım
  Men tutimi bir kafeste beslerim
  Yüküm lal-ü gevher müşter'isterim
  Alan kardeşlere satmaya geldim
  • Yapusu var usul ile yapulu
  • Hocası var kapusunda tapulu
  • Bir şar gördüm üç yüz altmış kapulu
  • Kimin açıp kimin örtmeye geldim
  • Pir Sultan Abdal'ım dünyadan göçtü
  İdris peygamber de donunu biçti
  Suyu suya köpr'eyledi kim geçti
  Yusuf'tan bir haber almaya geldim
  7.
  Kur'an yazılırken arş-ı Rahman'da
  Kudret katibinin elinde idim
  Güller açılırken kevn ü mekânda
  Bülbül idim gonca gülünde idim
  • Evvel Cebrail'in ilk kelamında
  • Kırklar meclisinde aşk meydanında
  • Muhammed Ali'nin sır kelamında
  • Nihan söyleşirken dilinde idim
  • Kırklar arş üstünde kurdular cemi
  Muhabbet halk olup sürdüler demi
  Balçıktan yarattı Allah Ademi
  Ben ol vakit anın belinde idim
  • Yunus'un deryaya daldığı zaman
  • Kırk gündüz kırk gece kaldığı zaman
  • Ali zülfikarı çaldığı zaman
  • Hayber kalesinde kolunda idim
  • Pir Sultan'ım içtim aşkın dolusun
  Makadir bilmeze vermem yarısın
  Bir kuşa seksen bin şehrin kapısın
  Tayin verilirken yanında idim
  8.
  Uyur idik uyardılar
  Diriye saydılar bizi
  Koyun olduk ses anladık
  Sürüye saydılar bizi
  • Halımızı hal eyledik
  • Yolumuzu yol eyledik
  • Her çiçekten bal eyledik
  • Arıya saydılar bizi
  • Hak divanına dizildik
  Aşk defterine yazıldık
  Bal olduk şerbet ezildik
  Doluya saydılar bizi
  • Pir Sultan Abdal'ım şunda
  • Çok keramet var insanda
  • O cihanda bu cihanda
  • Ali'ye saydılar bizi
  • 9.
  Bir nefescik söylüyeyim
  Dinlemezsen neyleyeyim
  Aşk deryasın boylayayım
  Ummana dalmaya geldim
  • Aşk harmanında savruldum
  • Hem elendim hem yoğruldum
  • Kazana girdim kavruldum
  • Meydana yenmeğe geldim
  • Ben Hakkın edna kuluyum
  Kem damarlardan beriyim
  Ayn-i Cem'in bülbülüyüm
  Meydana ötmeye geldim
  • Ben Hak ile oldum aşna
  • Kalmadı gönlümde nesne
  • Pervaneyim ateşine
  • Şemine yanmağa geldim
  • Pir Sultan'ım yeryüzünde
  Var mıdır noksan sözümde
  Eksiğim kendi özümde
  Dârına durmağa geldim
  10.
  Gafil kaldır gönlündeki gümanı
  Bu mülkün sahibi Ali değil mi
  Yaratmıştır on sekiz bin alemi
  Irızgını veren Ali değil mi
  • Gelin vazgeçelim böyle gümandan
  • Vallahi çıkarız dinden imandan
  • Şefaat umariz On'ki İmam'dan
  • Anların atası Ali değil mi
  • Yarattı Mülcem'i o da oldu düşman
  Kasdetti Ali'ye son oldu püşman
  Kangı kitapta gördün Ömer Osman
  Kur'an-da okunan Ali değil mi
  • Binbir adı vardır birisi Hızır
  • Her nerde çağırsam orada hazır
  • Ali'm padişahtır Muhammed vezir
  • Bu fermanı yazan Ali değil mi
  • Pir Sultan Abdal'am ben bir fukara
  Acep bulunur mu derdime çare
  Yüzü kara nasıl varam huzura
  Divanda oturan Ali değil mi
  11.
  Alçakta yüksekte yatan erenler
  Mürvetiniz yok mu aldı dert beni
  Başım alıp hangi yere gideyim
  Gittiğim yerlerde buldu dert beni
  • Oturup benimle ibadet kıldı
  • Yalan söyledi de yüzüme güldü
  • Yalın kılıç olup üstüme geldi
  • Çaldı bölük bölük böldü dert beni
  • Üstümüzden gelen boran kış gibi
  Yavru şahin pençesinde kuş gibi
  Seher çağı bir korkulu düş gibi
  Çağırta çağırta aldı dert beni
  • Abdal Pir Sultan'ım gönlüm hastadır
  • Kimseye diyemem gönlüm yastadır
  • Bilmem deli oldu bilmem ustadır
  • Şöyle bir savdaya saldı dert beni
  • 12.
  Bu kanlı zalımın ettiği işler
  Garip bülbül gibi zareler beni
  Yağmur gibi yağar başıma taşlar
  Dostun bir fiskesi paralar beni
  • Dar günümde dost düşmanım belloldu
  • On derdim var ise şimdi elloldu
  • Ecel fermanı boynuma takıldı
  • Gerek asa gerek vuralar beni
  • Pir Sultan Abdal'ım can göğe ağmaz
  Haktan emrolmazsa ırahmet yağmaz
  Şu ellerin taşı hiç bana değmez
  İlle dostun gülü yaralar beni
  13.
  Hak nasib eylese dergâha varsam
  Daim divanında dursam ya Ali
  Eğilsem payine niyaz eylesem
  Yüzüm tabanına sürsem ya Ali
  • Yüzüm tabanına sürdüğüm zaman
  • Kalmadı kalbimde zerrece güman
  • Kâfire Zülfikar çaldığın zaman
  • Önünce Kanber'in olsam ya Ali
  • Kanber gibi hizmetine yeldirsen
  Bir dem ağlatsan da bir dem güldürsen
  Çeküp Zülfikar'ı beni öldürsen
  Kesmem eteğinden elim ya Ali
  • Hiç çekem mi eteğinden elimi
  • Hak katında kabul kıldım ölümü
  • Erler doğru sürün Ali yolunu
  • Mümince kulların görsem ya Ali
  • Mümin olan neresinden bellidir
  Haklı söyler nefesinden bellidir
  Erenlerin cemi gonca güllüdür
  Tomurcuk güllerin dersem ya Ali
  • Mümin olan müslimini getürse
  • Hakikatı Hak cemine yetürse
  • Dizi dize verüp irfan otursa
  • Doyunca didarın görsem ya Ali
  • Pir Sultan'ım niyaz eyle pirine
  İnan gel Muhammed Ali yoluna
  Bu divanda girem kalbin evine
  Yarın fırsat elden gider ya Ali
  14.
  Ben gayrı nesne bilmezem
  Allah bir Muhammed Ali
  Özümü gayra salmazam
  Allah bir Muhammed Ali
  • Bir mum yanar bir şişede
  • Bülbül eğlenmez meşede
  • Yedi iklim dört köşede
  • Allah bir Muhammed Ali
  • İki kuş gördüm yuvada
  Döner muallak havada
  Dağda deryada ovada
  Allah bir Muhammed Ali
  • Yaktıcağım bir çıraktır
  • Bindiceğim bir buraktır
  • Yerden göğe bir direktir
  • Allah bir Muhammed Ali
  • Pir Sultan'ım bu bir sırdır
  Sırrını saklayan erdir
  Ay da sırdır gün de sırdır
  Allah bir Muhammed Ali
  15.
  Arzuladım size geldim
  Hünkâr Hacı Bektaş Veli
  Eşiğine yüzüm sürdüm
  Hünkâr Hacı Bektaş Veli
  • Pir elinden dolu içtim
  • Doğdum elinize düştüm
  • Ak cenneti gördüm geçtim
  • Hünkâr Hacı Bektaş Veli
  • Rehber aradım aradan
  Cümle alemi yaradan
  Beş taşlı şahit getiren
  Hünkâr Hacı Bektaş Veli
  • Güvercin donunda durur
  • Cümle eksikler yetürür
  • Beş taşlı şanit getüren
  • Hünkâr Hacı Bektaş Veli
  • Âşıkların semah döner
  Kırk budakta şem'a yanar
  Dolusun içenler kanar
  Hünkâr Hacı Bektaş Veli
  • Bahçende gördüm gülünü
  • Erenler sürsün demini
  • İmam Rıza'nın torunu
  • Hünkâr Hacı Bektaş Veli
  • Balım Sultan er köçeği
  Keser kılıcı bıçağı
  Erenlerin bal çiçeği
  Hünkâr Hacı Bektaş Veli
  • Pir Sultan'ım gerçek Veli
  • Erenlerden çekmez eli
  • On İki İmam'ın yolu
  • Hünkâr Hacı Bektaş Veli
  • 16.
  Bu dünyanın evvelini sorarsan
  Allah bir Muhammed Ali'dir Ali
  Sen bu yolun sahibini ararsan
  Allah bir Muhammed Ali'dir Ali
  • Tahtını terketti İbrahim Edhem
  • Süleyman Nebiye verildi hatem
  • Her kulun alnına yazıldı sitem
  • Allah bir Muhammed Ali'dir Ali
  • Erenler öldürür yoldan şaşanı
  İhlas ile kaldırtırlar düşeni
  Tarikatta her kişinin nişanı
  Erenler katında bellidir belli
  • Erenler elinden dolu içildi
  • Ol saadette kil ü kal'den geçildi
  • Firdevsi alâ'da güller açıldı
  • Cennet-i alâ'nın gülidir güli
  • Pir Sultan Abdal'ım ummana daldı
  Yenemedi kendin engine saldı
  Hakıpayinize yüz süregeldi
  Erenlerin kemter kuludur kuli
  17.
  Kocabaşlı koca kadı
  Sende hiç din iman var mı
  Haramı helalı yedi
  Sende hiç din iman var mı
  • Fetva verir yalan yulan
  • Domuz gubu baga dolan
  • Sırtına vururum palan
  • Senin gibi hayvan var mı
  • İman eder amel etmez
  Hakkın buyruğuna gitmez
  Kadılar yaş yere yatmaz
  Hiç böyle bir şeytan var mı
  • Pir Sultan'ım zatlarımız
  • Gerçektir şöhretlerimiz
  • Haram yemez itlerimiz
  • Bu sözümde ziyan var mı
  • 18.
  Kahpe felek sana n'ettim neyledim
  Aksine döndürdün çark-ı devranı
  Hani n'oldu esk'adalet eski gün
  Perişan eyledin cümle cihanı
  • Dayanılmaz âşıkların derdine
  • Akıl yetmez ezberine virdine
  • Nakes konmak ister cömert yurduna
  • Tilki kovdu ülkesinden arslanı
  • Anca bu yaraya dayandı Eyyub
  Huda'nın cefasın safaya sayıp
  Cahiller kamile sen bilmen deyip
  Anın için kaybettiler irfanı
  • Pir Sultan'ım niye geldin cihana
  • Kusur senin imiş etme bahane
  • Evvel kullar yalvarırdı sultana
  • Şimdi minnetç'ettin kula sultanı
  • 19.
  Gözleyi gözleyi gözüm dört oldu
  Ali'm ne yatarsın günlerin geldi
  Korular kalmadı kara yurd oldu
  Ali'm ne yatarsın dar günün geldi
  • Sancak gele Kazova'ya dikile
  • Münafık başına taşlar döküle
  • Mümin olanlar da Hakka çekile
  • Ali'm ne yatarsın günlerin geldi
  • Kızılırmak gibi bendinden boşan
  Hama'dan Mardin'den, Sivas'a döşen
  Düldül eğerlendi Zülfikar kuşan
  Ali'm ne yatarsın günlerin geldi
  • Sene tekmil olduğunu bildiler
  • Yezid lain gömleğini giydiler
  • Kasdeyleyüb imamlara kıydılar
  • Ali'm ne yatarsın günlerin geldi
  • Abdal Pir Sultan'ım bu sözüm haktır
  Vallahi sözümün hatası yoktur
  Şimdiki sofunun yezidi çoktur
  Ali'm ne yatarsın günlerin geldi
  20.
  Gelin yiyelim içelim
  Bu güzellik geçer birgün
  Alem yaran yaran olmuş
  Ali'm sırrın açar olmuş
  • Yeyip yediren bir adem
  • Eksik etmez bari Hüdam
  • Gök ekini misal adem
  • Anı eken biçer bir gün
  • Yeyip yedirmesi hoşdur
  Dayan kahpe yürek taşır
  Can dedikleri bir kuştur
  Kuş kafesten uçar bir gün
  • Ağaçlarda yeşil yaprak
  • Bastığımız kara toprak
  • Yer altında kefen yırtmak
  • Boyumuzdan geçer bir gün
  • Pir Sultan'ım düşümüzde
  Uzak değil karşımızda
  Baykuş mezar taşımızda
  Dertli dertli öter bir gün
  21.
  Yel esti mi aşka gelir sallanır
  Mart ayında yeşillenir ağaçlar
  Kıpkırmızı donlar giyer allanır
  Hu dost çağırır sallanır ağaçlar
  • Çiçek açar domur domur dal verir
  • Kimi uzar birbirine el verir
  • Kimi meyva verir kimi gül verir
  • Kuşlar üstünde dillenir ağaçlar
  • Yazbaharda bahçe ile bağ ile
  Kaba çamın gürlemesi dal ile
  Koç yiğidin eğlenmesi yar ile
  Muhabbet eder eğlenir ağaçlar
  • Pir Sultan Abdal´ım Hatayi şahım
  • Adem için ne halk etmiş Allah´ım
  • Güz gelince salar yaprağın dalın
  • Vakti geldimi sulanır ağaçlar
  • 22.
  Hızır Paşa´nın zulmü var ise
  Ne yapayım benim de bir ahım var
  Senin tuğlu padişaın var ise
  Benim arkam kal´em bir Allahım var
  • Şol icra Tanrısı yatmaz uyumaz
  • Kimsenin hakkını kimsede komaz
  • Hünkâr sağır olmuş ünümü duymaz
  • Masumlar boğdurur padişahım var
  • Gönül verdim ikrar verdim Hayder´e
  Geçmem beni etseler pare pare
  İrafizi deye çektiler dare
  Acab benim bunda ne günahım var
  • Pir Sultan Abdal´ım yedullahımız
  • Batına hükmeder padişahımız
  • Sahib çıkar miskin kul (a) Allahımız
  • Şefaat edecek güzel şahım var
  • 23.
  Birlik makamında bir güzel gördüm
  Leblerinin şekeri var kandi var
  Âşıkı çok imiş aradım sordum
  Nice bencileyin derdimendi var
  • Cemali geliyor hayalde düşte
  • Canım asumanda kandilde düşte
  • Uzakta yakında yepinde pişte
  • Her nereye baksam Ali'm kendi var
  • Gâh bahçeye girer gülden görünür
  Gâh mana söyleşir dilden görünür
  Gâh gönül evinde mihman görünür
  Âşıkına türlü türlü fendi var
  • Şükür olsun bu sevdaya ulaştım
  • Muhabbet bağını gezdim dolaştım
  • On İki İmam'ın cemine düştüm
  • Şimdi boynumuzda aşk kemendi var
  • Pir Sultan'ım sever böyle dilberi
  Bu cümle Cihanın yekta gevheri
  Kahrın lutfun çeker ise gel beri
  Sevdiğimin nerde bir menendi var
  24.
  Viran bahçelerde bülbül öter mi
  Gönül eğlencesi gül olmayınca
  Merhemsiz yaralar unar biter mi
  Bir gerçek Veliden el olmayınca
  • Nefse uyan Hakka uymuş değildir
  • Gaziler namazın kılmış değildir
  • Bu gezen abdallar derviş değildir
  • Arkasında hırka şal olmayınca
  • Tabib olmayınca yaram sarılmaz
  Mürşid olmayınca Pire varılmaz
  Yüzbin asker olsa yezid kovulmaz
  Eli Zülfikar'lı Al (i) olmayınca
  • Bu aşk meydanında bir divan olur
  • O meydana düşen nevcivan olur
  • İtikatsız talib boş kovan olur
  • Vızılar arısı bal olmayınca
  • Değme arif bunu böyle bilemez
  Bilir ama yine arif olamaz
  Her mürşid ölüyü diri kılamaz
  Hünkâr Hacı Bektaş Vel (i) olmayınca
  • İki melek gelir sual sorarlar
  • Döker de hurcunu gevher ararlar
  • Bir kılın üstüne köprü kurarlar
  • Geçemezsin Hakka kul olmayınca
  • Pir Sultan'ım baştan dalga aşırır
  Bu aşkın doluşu aşka düşürür
  Her bildiğin rehber çiğ mi pişirir
  Yanıp ateşlere kül olmayınca
  25.
  Çeke çeke ben bu dertten ölürüm
  Seversen Ali'yi değme yaram
  Ali'nin yoluna serim veririm
  Seversen Ali'yi değme yarama
  • Ali'nin yarası yar yarasıdır
  • Buna merhem olmaz dil yarasıdır
  • Ali'yi sevmeyen Hakk'ığn nesider
  • Seversen Ali'yi değme yarama
  • Bu yurt senin değil konup göçersin
  Ali'nin dolusun bir gün içersin
  Körpe kuzulardan nasıl geçersin
  Seversen Ali'yi değme yarama
  • Ilgıt ılgıt oldu akıyor kanım
  • Kem gelde didara talihim benim
  • Benim derdim bana yeter ey canım
  • Seversen Ali'yi değme yarama
  • Pir Sultan Abdal'ım deftere yazar
  Hilebaz yar ile olur mu pazar
  Pir merhem çalmazsa yaralar azar
  Seversen Ali'yi değme yarama
  26.
  Ne güzelce muradıma ererken
  Felek beni nazlı yardan ayırdı
  Al yanaktan kırmızı gül dererken
  Felek beni nazlı yardan ayırdı
  • Demir kafeslerdir benim durağım
  • Yanar iken yanmaz oldu çırağım
  • Gün be gün artıyor derdim firakım
  • Felek beni nazlı yardan ayırdı
  • Yaz gelince yazı yaban yurt olur
  Ak sürüye kara koyun kurd olur
  Sevip sevip ayrılması derd olur
  Felek beni nazlı yardan ayırdı
  • Yaz gelince atlar çıkar çayıra
  • Kadir mevlam sevdiğini kayıra
  • Meğer beni senden ölüm ayıra
  • Felek beni nazlı yardan ayırdı
  • Pir Sultan Abdal'ım dağları aşam
  Aşam aşam ırmaklara karışam
  Hiç başına gelen var mı danışam
  Felek beni nazlı yardan ayırdı
  27.
  Hazreti Ali'nin devri yürüye
  Ali kim olduğu bilinmelidir
  Alay alay gelen gaziler ile
  İmamların öcü alınmalıdır
  • Kendin teslim eyle bir serçeşmeye
  • Er oldur ki yarın senden şaşmaya
  • Bir munafık bin gaziye düşmeye
  • Din aşkına kılıç çalınmalıdır
  • Yeryüzünü kızıl taçlar bürüye
  Munafık olanın bağrı eriye
  Sahib-i zamanın emri yürüye
  Sultan kim olduğu bilinmelidir
  • Çağırırlar filan oğlu filana
  • Ne itibar Yezid kavli yalana
  • Kılıcın arştadır doğru gelene
  • Ya ser verip ya ser alınmadır
  • Pir Sultan Abdal'ım ey Dede Himmet
  Kendine cevr etme aleme rahm et
  İstanbul şehrinde ol sahib devlet
  Tac-ı devlet ile alınmalıdır
  28.
  Gelin özümüze sitem uralım
  Hile ile hurda ile hal olmaz
  Hakkın divanına nice varalım
  Hak katında yalancıya yer olmaz
  • Yine gerçeklerden açtık kapuyu
  • Bir pirin önünde kıldık tapuyu
  • Arı birlik ile yapar yapuyu
  • Birlik ile bitmeyende bal olmaz
  • Erenler gafletten kalktı uyandı
  Gerçeklerin nefesine boyandı
  Bu yolun içine girde uyandı
  Be gaziler bunda hiç vebal olmaz
  • Ali kulu olan Hak'tan utana
  • Var pazarlık ile cevher satana
  • Bu yolun içinde riya tutana
  • Sürün gitsün dört kapuda yer olmaz
  • Pir Sultan'ım eydür kalbimiz nurdur
  Müminler gözlüyse munafık kördür
  Erenlerin yolu kadimdir birdir
  Her tepenin başında da yol olmaz
  29.
  Bülbül olsam gül dalında şakısam
  Öz bağında biten gül neme yetmez
  Süleymanın kuş dilinden okurum
  Bana talim olan dil neme yetmez
  • Derviş oldum pir eteğin tutarım
  • Hakka doğru çekilmiştir katarım
  • Baykuş gibi garip garip öterim
  • Issız viraneler çöl neme yetmez
  • Aşk kitabın ele aldım yazarım
  Yolum Hakka doğru meylim nazarım
  Neme gerek dağı taşı gezerim
  Karşıda görünen yol neme yetmez
  • Dünyanın ötesi neden malumdur
  • Anın da aslına eren alimdir
  • Az yaşa çok yaşa sonu ölümdür
  • Bana hırkayla şal çul neme yetmez
  • Pir Sultan'ım sırrım kimseler bilmez
  Tevekkül malını erteye koymaz
  Kişi kısmatından artuğun yemez
  Bana kısmat olan mal neme yetmez
  30.
  Hacı Bektaş tekkesinin dışında
  Dediler bir suna aştı yalınız
  Ayrılmışlar yaranından eşinden
  Dediler bir suna aştı yalınız
  • Eşinden ayrıldı Bektaş'a vardı
  • Kuru göllerde çok savaşlar kıldı
  • Ayrılık haberin Mucur'dan aldı
  • Dediler bir suna aştı yalınız
  • Geçti m'ola Kızılırmak boyunca
  Çeken bilir ayrılığı doyunca
  Ayrılmıştır On İki İmam soyunca
  Dediler bir suna aştı yalınız
  • Aştı m'ola Kırlangıç'ın belini
  • Avcı rast gelirse yolar telini
  • Arzulamış gider dostun elini
  • Dediler bir suna aştı yalınız
  • Pir Sultan Abdal'ım gönlümüz paslı
  Tutu kumru gibi kafeste besli
  Hünkâr Hacı Bektaş Veli'dir nesli
  Dediler bir suna aştı yalınız
  31.
  Yürü bre Hızır Paşa
  Senin de çarkın kırılır
  Güvendiğin padişahın
  O da bir gün dev (i)rilir
  • Nemrud gibi Anka n'oldu
  • Bir sinek havale oldu
  • Davamız mahşere kaldı
  • Yarın bu senden sorulur
  • Şahı sevmek suç mu bana
  Kem bildirdin beni Hana
  Can için yalvarmam sana
  Şehinşah bana darılır
  • Hafid-i Peygamber'im has
  • Gel Yezid Hüseynimi kes
  • Mansur'um beni dâra as
  • Ben ölünce il durulur
  • Ben Musa'yım sen Firavun
  İkrarsız Şeytan-ı lain
  Üçüncü ölmem bu hain
  Pir Sultan ölür dirilir
  32.
  Dağdan kütür kütür hezen indirir
  İndirir de ataşlara yandırır
  Her evin devliğin öküz döndürür
  İreçberler hoşça tutun öküzü
  • Öküzün damını alçacık yapın
  • Yaş koman altını kuruluk sepin
  • Koşumdan koşuma gözünden öpün
  • İreçberler hoşça tutun öküzü
  • Pir Sultan'm der ki kaynar coşunca
  Tekne hamur kalmaz ekmek pişince
  Adem At (a) öküzün çifte koşunca
  İreçberler hoşça tutun öküzü
  33.
  Gidi Yezid bize Kızılbaş demiş
  Meğer Şah'ı sevmiş dese yoludur
  Yetmiş iki millet sevmezler şahı
  Biz severiz Şah'ı Merdan Ali'dir
  • Kırkımız da bir katara dizildik
  • Hak Muhammed ümmetine yazıldık
  • Hakikat şerbeti olduk ezildik
  • Biz içeriz bize sunan Ali'dir
  • Gidi Yezid bizler haram yemedik
  Batındaki gördüğümüz demedik
  İkrar birdir dedik geri dönmedik
  Yedileriz birincimiz Ali'dir
  • Muhammed dinidir bizim dinimiz
  • Tarikat altından geçer yolumuz
  • Hem Cibril-i Emin'dir rehberimiz
  • Biz müminiz mürşidimiz Ali'dir
  • Pir Sultan'ım Nesimi'dir pirimiz
  Evvel kurban ettik Şah'a serimiz
  On İki İmam meydanında dârımız
  Biz şehidiz serdarımız Ali'dir
  34.
  Emek çektim bir ev yaptım erenler
  Yine bu güzele bildiremedim
  Bahar geldi çiçek bitti ot bitti
  Toprak güldü taşı güldüremedim
  • Önüne rehber almıştır kadıyı
  • Gelir kitabın okuyu okuyu
  • Burhan ile buldum yetmiş ikiyi
  • İkisin bir kaba sığdıramadım
  • Yüreğimde belli belli yaralar
  Şeytan kalbin almış gözün köreler
  Hakka niyaz eylemeye ar eyler
  Eğilip bir secde kıldıramadım
  • Hu demine bir ikrarı güdenin
  • Tuh yüzüne ikrarından dönenin
  • Pir Sultan'ım munafıkın nadanın
  • Gönül aynasını sildiremedim
  • 35.
  Hızır Paşa bizi berdar etmeden
  Açılın kapılar Şah'a gidelim
  Siyaset günleri gelip yetmeden
  Açılın kapılar Şah'a gidelim
  • Gönül çıkmak ister Şah'ın köşküne
  • Can boyanmak ister Ali müşküne
  • Pirim Ali On İki İmam aşkına
  • Açılın kapılar Şah'a gidelim
  • Her nereye gitsem yolum dumandır
  Bizi böyle kılan ahd ü amandır
  Zincir boynum sıktı haylı zamandır
  Açılın kapılar Şah'a gidelim
  • Ilgın ılgın eser seher yelleri
  • Yare selam eylen Urum Erleri
  • Bize Peyik geldi Şah bülbülleri
  • Açılın kapılar Şah'a gidelim
  • Çıkarım bakarım kale başına
  Mümin müslümanlar gider işine
  Bir ben mi düşmüşüm can telaşına
  Açılın kapılar Şah'a gidelim
  • Yaz seli gibiyim akar çağlarım
  • Hançer alıp ciğerciğim dağlarım
  • Garip kaldım şu arada ağlarım
  • Açılın kapılar Şah'a gidelim
  • Pir Sultan'ım eydür mürvetli Şah'ım
  Yaram başverdi sızlar ciğergahım
  Arşa direk direk de olmuş ahım
  Açılın kapılar Şah'a gidelim
  36.
  Ben de şu dünyaya geldim geleli
  Emanetten bir don giymişe döndüm
  Sahibi çıktı da elimden aldı
  Koru yerde koyup yaymışa döndüm
  • O yar geldi geçti geri bakmadı
  • Hendekler kazdırdım sular akmadı
  • Çok yuva bekledim cücük çıkmadı
  • Boş yuva beklemiş yoz kuşa döndüm
  • Pir Sultan Abdal'ım bu dünya fani
  Baştan başa kim sürdü bu devranı
  Yarin bir çift sözü üşüttü beni
  Yüce dağ başında buymuşa döndüm
  37.
  Sofi mezhebimi niye sorarsın
  Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz
  Gözlüye gizli olmaz ne ararsın
  Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz
  • Eğnimize biz kırmızı giyeriz
  • Halimizce biz de mana duyarız
  • İmam Cafer mezhebine uyarız
  • Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz
  • Her kulun çırağın yaksa Hak yakar
  Mümin olanları katara çeker
  Aslımız On İki İmam'a çıkar
  Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz
  • Muhammed Ali'dir Kırkların başı
  • Anı sevmeyenin nic'olur işi
  • Yezid'e lanetle atalım taşı
  • Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz
  • Biz tüccar değiliz alıp satmazız
  Erenler malına hile katmazız
  Gönlümüz geniştir biz kin tutmazız
  Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz
  • İlkbaharda açılmıştır gülümüz
  • Hakkin dergâhına gider yolumuz
  • On İki İmamı okur dilimiz
  • Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz
  • Pir Sultan'ım söyler ganidir gani
  Evveli Muhammed ahırı Ali
  Anlardan öğrendik erkânı yolu
  Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz
  38.
  Gelin canlar bir olalım
  Münkire kılıç çalalım
  Hüseyn'in kanın alalım
  Tevekkeltü taalallah
  • Özü öze bağlayalım
  • Sular gibi çağlayalım
  • Bir yürüyüş eyleyelim
  • Tevekkeltü taalallah
  • Açalım kızıl sancağı
  Geçsin yezitlerin çağı
  Elimizde aşk bıçağı
  Tevekkeltü taalallah
  • Pir Sultan'ım geldi cuşa
  • Münkirlerin aklı şaşa
  • Takdir olan gelir başa
  • Tevekkeltü taalalla


  İŞALLAH BEGENMİŞDİRSİNİZ ARKADAŞLAR DAHA FAZLA BİLGİ ALMAK İÇİN WWW.ALEVİKONSEYİ.COM ADRESİNDEN BULABİLİRSİNİZ BU KONU YU DERLEYEN ARKADAŞIMIZ İSMAİL KAYGUSUZ 'DUR
   
  ero bunu beğendi.
 2. ahtapot

  ahtapot Daimi Üye

  yüreğine sağlık saol can..
   
 3. k_binici52

  k_binici52 Daimi Üye

  TŞKLER ARKADAŞIM BEGENDİYSENİZ ÇOK GÜZEL SENDE SAOL AMA YORUMLARINIZI DAHA UZUN TUTUNUZ VE GÖRÜŞLERİNİZİ AKTARINIZ
   
 4. bluedream

  bluedream Daimi Üye

  aynı konuyu ben üye şiir köşesinde ustalara saygı bölümünde yazmışttım can
   
 5. yasemin

  yasemin Daimi Üye

  keşke hepimiz bir Pir Sultan Abdal bir hacı bektaş olabilsek: Bu dünya daha güzel olurdu.Zülme karşı gene dik gene onurluyuz. Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan....
   
 6. devran

  devran Yönetici  Beni görüp yönün öte döndürme
  Yine gitmez meylim sendedir sende
  Yikip hilâl kaslariini yere indirme
  Günah sende degil bendedir bende

  Seker vardir dudaginda dilinde
  Arzumanim kaldi gonca gülünde
  Sen bir padisâhsin hükmün elinde
  Senin ile dâvam sendedir sende

  Sensiz çikip yaylalari yaylamam
  Engeller içinde sirrin söylemem
  Çok günah isledim inkâr eylemem
  Ik'ellerim kizil kandadir kanda

  Nice beyler ile gezdim yoruldum
  Kan bulanik aktim duruldum
  Sencileyin çok güzele sarildim
  Dahi sevgin candadir canda

  Pîr Sultan Abdal'im böyle deyiptir
  Âsiklar güzeli sevegeliptir
  Bir güzel sevmeyle kanli m'oluptur
  Kellem terkidedir yandadir yanda


  Pir Sultan Abdal
   
  kigi12 bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş