Kızılbaş ne demek ?

Konu, 'Alevilik Genel' kısmında kartal1977 tarafından paylaşıldı.

 1. kartal1977

  kartal1977 Daimi Üye

  Kayıt:
  1 Şubat 2009
  Mesajlar:
  264
  Beğenilen Mesajlar:
  7
  Kızılbaşlık ne demektir?

  --------------------------------------------------------------------------------

  Kızılbaşlık, Anadolu Aleviliği için en çok kullanılan ve Alevilerce genel anlamıyla benimsenen isimlerden biridir. Bu kelimenin kullanımı on beşinci ve on altıncı asırlara kadar uzanır. Aleviliğe bu adın verilmesi ile ilgili değişik görüşler ileri sürülmektedir:

  Birincisi: Hz. Peygamber, Uhud Harbinde Mekkeliler tarafından yaralanınca, akan kanlar başını tamamen kızıla boyar. Adeta bu hatırayı yad etmek isteyen Hz. Ali, iştirak ettiği diğer savaşlarda başına kırmızı bir taç takar. Kızılbaş tabiri de bundan ötürü verilmiş ve kullanıla gelmiştir.(1) Bu rivayetin değişik bir varyantını da diğer bir alevi yazar şöyle dile getirir: ?Uhut?ta Hz. Muhammed?in yaralarından akan kanı Ali, başına sürerek yere damlamasını önlemiştir. Ali, Uhut?ta kendisini Peygamber?e siper etmiş, herkes kaçarken, Peygamberi korumuştu. Bu çarpışmada tam 16 yerinden yaralanmış, eli, yüzü kan içinde kalmıştı. Başlığı da kandan kıpkızıl olduğu için Ali?ye ?Kızılbaş? denilmiştir.?(2)

  İkincisi: Şah İsmail, II. Bayezid ile bir anlaşma yaparak, askerlerini Anadolu?dan Suriye?ye geçirir. Bu askerlerin başlarında kırmızı takkeler bulunmaktadır. Bundan dolayı Şiilere Kızılbaş adı verilirken, Anadolu Alevileri de Kızılbaş adını almışlardır.(3)

  Üçüncüsü: Bu görüş de yine Şah İsmail?in askerleri ile ilgilidir. Şah İsmail?in Şii olan askerleri, diğerlerinden farklı olarak başlarında kırmızı bir külah taşımaktadırlar. Onlara izafeten Anadolu Alevilerine de Kızılbaş denilmiştir. (4)

  Dördüncüsü: Müslümanlık?tan önce Şamanlık dinine mensup olan ve daha sonra Aleviliği kabul eden Türkmenlerin dini ayinlerini idare eden Şamanlar, başlarına kırmızı bir külah giyerlerdi. Alevi dedeleri de, başlarına kırmızı külah giyerek derneklerini idare ettiklerinden dolayı Sünni Türkler tarafından Anadolu Alevilerine Kızılbaş ismi verilmiştir. Bu nedenle şu dörtlüğü dile getirmişlerdir:( 5)

  Melikoff?a göre, Kızılbaş kelimesinin Osmanlı belgelerinde kötüleyici bir anlam yüklenmiş olmasının sebebi, bu toplumun isyanlara karışmış olmalarıdır.(6)

  Sonuç olarak şunu söyleyelim: Her ne kadar bazı kimseler Kızılbaş ismini bir hakaret ifadesi olarak ele alsalar da, bir grup Aleviler bunu bir iftihar vesilesi olarak algılamaktadırlar. Konuyla ilgili Zelyut şöyle der: ?Aleviler, Kızılbaş olmaktan utanç ve küçüklük duymazlar. Onlar; karşıt insanların bu sözü hakaret anlamında kullanılmasına kızarlar. Hatta, ?Kızılbaşlık gibi unvanımız var? diyerek Kızılbaş olmaları ile övünürler... Aleviler, Kızılbaşlık olayını Hz. Ali?ye bağlarlar.? (7)

  Bu dört görüşün dışında iki ayrı görüş daha bulunmaktadır. Bize göre, bu iki görüş diğerlerinden isabetli görülmektedir. Bunlardan biri, kırmızı börk veya başlık giyen Türkmen boyları ile alakalıdır. Türkler arasında başa takılan başlıklara izafeten, urug, boy ve oymak isimlerine rastlanmaktadır. Mesela, siyah başlık (papak, kalpa giyen bir Türk boyunun adı ?Karakalpak? veya ?Karapapak? tır. Buhara Mektebine mensup bir sünni tarikatı da ?Yeşilbaş? olarak adlandırılmaktadır. Türkiye?de ?Karabörk?, ?Karabörklü?, Kızılbörklü?, ?Akbaşlı? ve ?Akbaşlar? isimleri ile pek çok köy bulunmaktadır. (8)

  Aşıkpaşaoğlu Tarihi?nde bu hususla ilgili olmak üzere, şu örnek bulunmaktadır: Orhan Gazi, babası Osman Gazi gibi kızıl börk giyiyor ve askerine de giydiriyordu. Kardeşi Alaaddin Paşa, bu konuda kendisine şu öğüdü verir: ?Hanım! Senin askerine bir alamet koyalım ki, başka askerlerde olmasın.? Orhan Gazi?nin, ?Kardeş! Her ne ki sen dersen ben onu kabul ederim.? demesi üzerine Alaaddin Paşa, ?Etraftaki beylerin börkleri kızıldır. Seninki ak olsun.? diyerek teklifte bulunur. Bunun üzerine Orhan Gazi Bilecik?te ak börk işlenmesini emretmiştir. (9)

  Kızılbaş isminin menşei ile ilgili olarak bir diğer görüş de şöyledir: Erdebil tekkesi şeyhlerinden Şeyh Haydar (894/1488), on iki dilimli kızıl bir taç giymiş ve kızıl sarık sarmaya başlamış ve derecelerine göre müritlerine de aynı tacı sarıklı veya sarıksız olarak giydirmiştir. Bu nedenle Erdebil Tekkesi mensuplarına ?Kızılbaş? adı verilmiştir. (10)

  Kaynaklar:
  1- Enver Behnan Şapolyo, Mezhepler ve Tarikatlar Tarihi, İstanbul 1964, s. 254.
  2- Zelyut, Alevilik., s. 82.
  3- Şapolyo, Mezhepler ve Tarikatlar., ss. 254.
  4- Şapolyo, a.g.e., ss. 255.
  5- Şapolyo, a.g.e., ss. 255.
  6- İrene Melikoff, ?Alevi-Bektaşiliği Tarihi Kökenleri Bektaşi-Kızılbaş (Alevi) Bölünmesi ve Neticeleri?, Tarihi ve Kültürel Boyutlarıyla Türkiye?de Aleviler Bektaşiler Nusayriler, İstanbul 1999, s.23.
  7- Zelyut, a.g.e., s. 82.
  8- Mehmet Eröz, Türkiye?de Alevilik Bektaşilik, Ankara 1990, ss. 81-82; Ethem Ruhi Fığlalı, Türkiye?de Alevilik Bektaşilik, Ankara 1989, ss. 9-10; Şapolyo, a.g.e., s. 255.
  9- Aşıkpaşaoğlu, Tevarih-i Al-i Osman, Atsız Neşri, İstanbul 1949, s.117.
  10- Fığlalı, Türkiye?de Alevilik Bektaşilik, s. 12; Bekir Kütükoğlu, Osmanlı-İran Siyasi Münasebetleri, İstanbul 1993, s. 2; CL. Huart, ?Haydar?, İ:A:, İstanbul 1993, V, 387; Abdülbaki Gölpınarlı, ?Kızılbaş?, İA, cilt 6, s.789; Sayın Dalkıran, İbn-i Kemal ve Düşünce Tarihimiz, İstanbul 1997, s. 20; Osmanlı Devleti?nde Ehl-i Sünnet?in Şii Akidesine Tenkidleri, İstanbul 2000, s. 9.
   
  Özcan1 ve zraw bunu beğendi.
 2. seyduna_34

  seyduna_34 Daimi Üye

  Kayıt:
  6 Nisan 2008
  Mesajlar:
  2.650
  Beğenilen Mesajlar:
  17
  emegıne saglık vedat abı degerlı ve bılgılendırıcı paylasımın ıcın tesekkur ederım...
   
 3. ero

  ero Daimi Üye

  Kayıt:
  8 Mart 2008
  Mesajlar:
  1.588
  Beğenilen Mesajlar:
  56
  teşekkürler kartal.
  belkide alevilerin kızıl ve tonlarındaki renklerini sevmeleri bu yakıştırmalardan kaynaklanıyordur..
  tabi kızıllığın aleviler ve başkaları açısından yorumu farklıda olsa güzel bir renktir
   
 4. devran

  devran Yönetici

  Kayıt:
  8 Ocak 2010
  Mesajlar:
  1.179
  Beğenilen Mesajlar:
  329
  teşekkürler canlar
   
 5. devran

  devran Yönetici

  Kayıt:
  8 Ocak 2010
  Mesajlar:
  1.179
  Beğenilen Mesajlar:
  329
  Bismişah Allah Allah,
  eyvallah kapısında,döktüğün varsa doldur,
  ağlattığın varsa güldür.
  Yıktığın varsa kaldır.
  Doğru gez.Dost gönlünü incitme.
  Mürşide teslim ol.Yalan söyleme,haram yeme.
  Zina etme.Elinle komadığın şeyi alma.
  Gözünle görmediğin şeyi söyleme.
  Gelme gelme,dönme dönme.
  Gelenin malı,dönenin canı.
  Riya ile ibadet,şirk ile taat olmaz.
  Söylediğin meydanın,sakladığın senin.Allah eyvallah...
   
 6. sanem_62

  sanem_62 Daimi Üye

  Kayıt:
  28 Kasım 2007
  Mesajlar:
  1.162
  Beğenilen Mesajlar:
  61
  Paylaşımlar için Teşekkürler...
   
 7. zraw

  zraw Üye

  Kayıt:
  13 Ocak 2014
  Mesajlar:
  10
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ali Geldi

  Onüç asır öncesinde Şah-ı Merdan Ali geldi
  Meylim kaldı goncasında Has Bahçe'nin gülü geldi

  Bana bir harf öğretenin kulu kölesi olurum
  İlme talip olanlara bu söz gayet ulu geldi

  Zalime iltifat etmek mazlumlara hakarettir
  Gerçeklerin öz nefesi bize sabah yeli geldi

  Zamanın ilmine göre yetiştirin neslinizi
  Er olan gelsin yürüsün erdemliğin yolu geldi

  Aşık Daimi dediler bir halkın ozanına
  Boş olana boş göründü dolulara dolu geldi..
   

Sayfayı Paylaş