EVRENDE İLGİNÇ OLAN ŞEYLER VE KAYNAKLARI

Konu, 'Alevilik Genel' kısmında bluedream tarafından paylaşıldı.

 1. bluedream

  bluedream Daimi Üye

  Kayıt:
  8 Şubat 2007
  Mesajlar:
  545
  Beğenilen Mesajlar:
  3
  Abidin Paşa


  Avşarları Yozgat´a iskan etmeye memur edilen ve Kayseri´de öldürülen kumandan

  Adem
  Cenabı Allah, kendi görüntüsünde bir varlık yaratmak istiyor. Cebrail'e emrediyor. O da 7 avuç toprak getiriyor. Bunu su ile iyice karıştırıyor. İnsan şeklinde biçim verdikten sonra Tanrı onu can veriyor. Yani kendinden bir parça olan kutsal ruhunu insan bedenine aktarıyor. Kimine az, kimine çok veriyor. Gönül ilmi insan ilk yaratıldığında veriliyor. İnsanların farklı olması da bundan. 6.cı gün insanı (Adem, Cuma) yaratmış olduğundan bu güne Cuma ismi verilmiş. Cuma, adem demek, insan demektir. Adem'i yalnız kaldığından üzgün görür ve üzülmemesi için ona bir eş yaratmak ister. Adem'in Ti kemiğinden (Kaburga kemiği) bir parça alır ve Havva'yı yaratır. Havva, yılan kılığına giren şeytana uyarak yasaklanmış elma ağacından elmayı alıp yer ve Adem'e de yedirir. Tanrı her ikisini de cennetten kovar. Yer yüzüne ayrı ayrı bölgeye indirir. Sümerlerde Dilmen bahçesinde Yer Tanrısı 8 bitki yetiştiriyor. Bu bitkilerden yiyen Bilgelik Tanrısı Enki hastalanıyor. Yer Tanrısı, Enkinin hastalık kapan 8 organını iyileştirmek için her birine bir Tanrı yaratıyor. 8 Tanrıdan 5'i Tanrıça ve 3'ü Tanrı. Kaburga Tanrıçası Ninti (Nin=hanım, ti=kaburga, hayat demek) İbranice´de Havva (Hayatın Hanımı, Yaşatan Hanım) demek

  Allah adları
  Ahmed, Ali, Alimi deyyan, Allah, Allahu Taala, Atayi, Alim, Adl, Afüv, Ahir, Aliy, Azim, Aziz, Baıs, Bari, Basıt, Bedi, Ber, Baki, Basir, Batın, Beka, Bimekan, Cabbar, Cami, Celal, Celil, Cemal, Cenabullah, Cüda, Çalab, Çeleb, Deyyan, Didar, Dost, Ekber, El, Elohim, Evvel, Ehad, Faili mutlak, Fazlı yezdan, Fettah, Gafur, Gaffar, Ganiy Habir, Hadi, Hafıd, Hafiz, Hak, Hakim Hakem, Halik, Halim, Hallak, Hamid, Hasib, Hay, Hayatullah, Hayyul kayyum, Hazret, Hu, Hüda, İlah, İlahe, İsm-i azam, Kadir, Kadiri Hay, Kabıd, Kahnar, Kaviy, Kayyum, Kebir, Kelamullah, Kerim, Kıdem, Kıyamullah, Kuday, Kuddüs, Kudret, Lah, Lamekan, La şerik, La şey, La ihtiyaç, La yezel, Latif, Lem yezel, Mabut, Malikilmülk, Mani, Maşuk, Mecid, Mevla, Melik, Metin, Macid, Mübdi, Mugni, Mücib, Muhsi, Muhyi, Mukit, Muid, Muahhi, Muiz, Mukaddim, Muksıt, Muktedir,Musavvir, Müheymin, Mümin, Mümit, Müntekim, Müteali, Mütekebbir,Müzil, Nafi, Nur, Ollo, Padişah, Rab, Rabbı Ala, Rafi, Rahim, Rahman, Rahmetullah, Rakib, Rauf, Razık, Reşit, Rezzak, Rıdvan, Selam, Seullah, Sübhan, Samed, Sabur, Semi Şahenşah, Şehid, Şekur, Taala, Tanara, Tanı, Tanrı, Tekvin, Tengri, Tevvab, Tezid, Vacid, Vahdaniyet, Vahid, Vali, Vasi, Vechullah, Vedud, Vehhab, Vekil, Veliy, Vücud, Yahve, Yar, Yarab, Yezdan. Zahir, Zülcelal.
  Allah sıfatları
  İslam inancına göre, Allahın 6 zati ve 8 sübuti sıfatı vardır. Zati sıfatları: 1.Vücud, 2.Kıdem, 3.Beka, 4.Vahdaniyet, 5.Kıyam bi-nefsihi, 6. Muhalefetün li'l-havadis. Sübuti sıfatları: 1.Hayat, 2.ilim, 3.sem, 4.basar, 5.irade, 6.kudret, 7.kelam, 8.tekvin

  Altmış
  60= Sümerlerde Anu Tanrıya atfedilen sayı, zaman dilimi 60 salise=1 saniye,60 saniye=1 dakika, 60 dakika=1 saat.

  Arasat
  Kıyamette herkesin dirilip toplanacağı alan, arasat alanı. Mahşer meydanı.

  Aşkar
  Battal Gazi´nin atı

  Ayn-el yakin
  Sofilikte bilgi; bilmek, görmek, olmak mertebelerine ayrılır. Bir kimse bir şeyi bilmesi "ilm-el yakin"dir. Bilgisini arttırıp görüş haline getirmesi " ayn-el yakin"dir. Gözle görülen.

  Azazil
  Şeytan adı

  Başlangıç
  Baş ilen gıç= Baş'la (n) gıç= Başı ve sonu aynı olan. Başlanılan yere dönmek, sonsuzluk, ebediyyet.

  Bela, beli
  Tanrı insanları yaratmadan, ruhlarını toplayıp hepsine birden sorar: Elest-ü bi-rabbiküm? Yani ben sizin rabbiniz değil miyim? Hepsi cevap veriri: Kalü bela. Bu toplantı elest bezmi diye tasavvufta sıklıkla geçer.

  Berberlerin Piri
  Selman Farisi. Hırıstiyan iken İslam olan ve Hz. Muhammed´i traş ettiği için berberlerin piri denilmiştir. Medine şehri kuşatıldığında, çevresine hendek kazılmasını önermiş ve şehri kurtarmıştır.

  Bercis
  Müşteri yıldızı. Cesur, iyi kalpli, talihli, alçak gönüllü ve yumuşak huylu olurlar. Güzel konuşurlar. Müşteri, dünyaya ait bütün işleri yoluna koymak için fikir mumunu yakmıştır.

  Beş Yasak
  doğrulukta 5 yasak  1.Öldürme
  2.Başkasının malını alma

  3.Başkasının karısını alma

  4.Yalan söyleme

  5.Sarhoş edici içki içme  Beşler
  Muhammed, Ali, Fatima, Hasan, Hüseyin

  Bilge ağacı
  İncir: Buda 4 kere 7 gün (4x7=28) bilge ağacı altında kalmış

  Bir
  Allah

  Buda
  Nura kavuşan demek. Buda=Gotama

  Cam kırılması neden uğur sayılır
  Aslında cam kırılmasının uğurla ilgisi yoktur. Cam ticaretini elinde bulunduran Yahudiler, tüketimi artırmak için böyle hurafe bir inancı yaymışlardır.

  Car tıraş
  Saç-Sakal-Kaş-Bıyık Tıraşı. Hacı Bektaşi Veli´den Balım Sultana kadar Ceme girmeden evvel kadın erkek herkesin olduğu tıraş.

  Cercis
  Bir peygamber. Kavmi onu 70 kere öldürmüş, Tanrı onu 70 kere diriltmiş.

  Cuma
  Cuma günü insan için şükür günüdür. Cuma adem, insan demektir.Dinlenerek geçirmek ve Tanrıya ibadet etmek için tatil edilmiştir. İsevilik ve Musevilikte ise Cumartesi günü dinlence olarak düzenlenmiştir. Çünkü, Tanrı da 6 günde kainatı ve içindekileri yarattıktan sonra yedinci gün, yani Cumartesi günü dinlenmiştir.

  Cuma günü
  Adem ve Hava'nın (insanın) yaratıldığı 6.cı gün Cuma günüdür. Cuma günü Tanrı yıldızları da bu gün yaratmıştır. Venüs (Zühre) yıldızının yaratıldığı bugüne izafeten verilmiş gündür. Kare içinde üçgen tabanlı tapınaklar yapanlar bu gezegene taparlar.

  Cumartesi günü
  Satur= Satürn'den gelir. Day= günü anlamına. Satürn gezegenine adanan gün anlamına Saturday= Cumartesi günü. Satürn (Zühal) Gezegenine tapınanlar altıgen tabanlı tapınaklar yaparlar. Şükran günüdür. Yaradana teşekkür etmek ve günahlarının bağışlanması için insanlar bugün topluca ayinler yaptıkları bu güne şükran ve günah gününü temsilen Saturday adını vermişlerdir. Tanrı da Tüm dünyayı kainatı ve canlıları 6 günde yaratmış ve 7.gün dinlenmiş. 6. Gün yani Cuma (insanı) günü insanı yaratmış ve ertesi gün dinlenmiştir. 6 gün çalışıp 7. gün yani Cumartesi günü dinlenmek Tanrıyı taklit etmek gibi bir davranıştır.

  Çarh-ı felek
  Gök kubbe

  Çarşamba günü
  Merkür'e atfen verilen gündür. Tapınma, kendini adama günü. Haftanın dördüncü günü olduğu için dördüncü anlamına gelen arapça cahar kökünden gelme Caharşamba demektir. Ancak, Çarşamba olarak söylenir. Merkür (Utarit)'e tapınanlar dörtgen içinde tabana oturmuş üçgen biçimli tapınak yapmışlar. Tanrı nuru Çarşamba günü yaratmıştır.

  Çoban (Venüs- Zühre) Yıldızı
  Çoban yıldızı da denir. Venüs yıldızı. Şarkıcıların yıldızıdır. Harut ve Marut adlı melekler insanların kötülüklerini Tanrıya şikayet etmişler. Tanrı da onlara şehvet verip Babil'e indirmiştir. Kötü işler yapmak isteyenlere büyü öğretmişler. Bir kadına aşık olurlar. Kadın, göğe çıkmak için "ismi azam" duasını öğrenmek şartıyla beraber olabileceğini söyler. Kadın bu yolla öğrendiği dua ile göğe çıkar. Tanrı kadını çarpmış ve yıldız yapmıştır. Zühre yıldızı budur. Zühre gökte üçüncü kattadır. Kutlu bir yıldızdır.

  Dammuz, Dumuzi
  Temmuz ayının (July), atfedildiği tanrı. Sümer Ana Tanrıçası İştar, bakiredir ve evlenmediği halde, çocuk sahibi olmuştur, babası tanrı olduğu için hamile bırakan tanrı damızlık tanrısı, Tommuz´a atfedilmiştir. Damızlık kelimesinin köküdür. Dumuzi cezalandırıldığı için yılda 6 ay yeraltına sürgüne gönderilir ve Temmuzda yer yüzüne çıkar. Temmuzda her şey gelişip olgunlaşır. Daha güneşli günler, daha uzun günler yaşanır.

  Davut
  Tanrı kendisine saltanat ve peygamberlik vermiştir. Zebur adlı kutsal kitap inmiştir. Dağlarla kuşlar emrine verilmiştir. Sesi güzeldir. Demiri yumuşatmıştır. Oğlu ve varisi Süleyman peygamber de kuşların ve kurtların dilinden anlarmış.

  Doksan bin kelime
  Hz. Muhammed miraçta Tanrı ile konuştuğunda doksan bin kelime kullanmıştır. Bunları otuz bini halka, otuz bini anlayışta ileri olanlara söylediği ve otuz bini de gizlidir.

  Dokuz gök
  Atlas, Burçlar, Zühal, Müşteri, Merih, Güneş, Zühre, Utarit, Ay gökleri.

  Dört
  1. Kişilik, 2. Zamansallık, 3. Maddesel, 4. Biçimsel. A. Toprak, B. Su, C. Hava, D. Ateş. 4= Kare= Kabe, Yakup merdiveni= Dörtlük= Haç. Tezahür eden evrenin, düzlem veya uzayın yaradılışın bütünlüğünü ve açılımını ifade eden kare veya haç. İçsel insan, maddenin ve zamansallığın (temporalité) karesi. YHVH=4 harf= Ye HoVa H= Varolan şeylerin tümünü yaratan demektir. Yahve Aşer Yahve.

  Dört alet
  İki el, iki ayak veya dört ana madde olan su, toprak, ateş ve hava.

  Dört Ana Renk
  Siyah- Kırmızı-Mavi-Yeşil

  Dört ana unsur
  Toprak, Su, Hava, Ateş

  Dört Ana Yön
  Doğu-Batı-Güney-Kuzey. 4 de Ara yön var.

  Dört aylar (Haram Ayları)
  Yılın dört ayı (Zilkade, Zilhicce, Muharrem Recep) kutsal sayılır. Çünkü, Bedevi Arap için geçim öncelikle yağma-talan-gasp-soygundur. Ancak diğer ihtiyaçları için elindekileri satıp almak yani ticaret de çok önemlidir. Bu amaçla yılın 4 ayı yağma-talan-soyguna ara verilir. Bu sürede kabilelere aileleriyle birlikte panayırlara katılarak ticaret yapmaları fırsatı verilir.

  Dört Emanet
  Hacı Bektaşi Veli´den Abdal Musa´ya verilmek üzere bırakılan dört emanet var: 1. Mermer çerağ, 2. Kara Sancak, 3. Hüccet (Yeşil Ferman, Sarı İsmail´in), 4. Sarı Alem

  Dört Erenler
  1.Gaziyan-ı Rum, 2. Ahiyan-ı Rum, 3. Abdalan-ı Rum, 4. Bacıyan-ı Rum

  Dört gerçek
  hayatta 4 gerçek var  1.acı : doğum-ölüm-ayrılık-yaşlılık-hastalık

  2.zevk : acının tam karşıtı

  3.nirvana : acı ve zevki yok etmek, bencillik+bireysellikten kurtulma

  4.katıksız irade :yeni 8 yol: irade-söz-eylem-geçim-çalışma-bellek-düşünce-inanç  Dört kapı Tanrıya ulaşmada Dört Kapı vardır. 1. Şeriat, 2. Tarikat, 3. Marifet, 4. Hakikat. Her kapının onar tane makamı vardır. Toplamı kırk makamdır. Bu kapılardan ve makamlardan geçilerek tanrıya varılır. Bunlar;

  I. ŞERİAT KAPISI: (Doğru Yol: HAK HUKUK KAPISI) ;İnsan-ı kamil sıralamasında ilk kapıdır. İnsanın yol kurallarına uyma ve yol ulularına saygı yoluyla kendini kabul ettirecek düzeydeki eğitim evresidir. 1.İman etmek, 2. İlim öğrenmek, 3.İbadet etme,4. Haramdan uzaklaşma, 5. Ailesine yararlı olmak, 6. Çevreye zarar vermemek, 7. Peygamberin emrine uymak, 8. Şefkatli olmak, 9. Temizliğe önem vermek, 10. Yaramaz işlerden kaçınmak.

  II. TARİKAT KAPISI: (Yol : UYGULAMA- İCRAAT KAPISI) ; Bir Pirin, mürşidin Hak´ka ulaşmak için İslam dinini yorumlayarak oluşturduğu kendine özgü kuralları, ilkeleri ve töreleri bulunan inanç yoludur. 1. Tövbe etmek, 2. Mürşidin isteğine uymak, 3. Temiz giyinmek, 4. İyilik yolunda savaşmak, 5. Hizmetli olmak, 6. Haksızlıktan korkmak, 7. Umutsuzluğa düşmemek, 8. İbret almak, 9. Nimet dağıtmak, 10. Kendi özünü fakir görmek.

  III. MARİFET KAPISI: (Bilgi, Beceri, Başarı: EĞİTİM ÖĞRETİM KAPISI) ; Bir insanın özündeki güzel temellerin eğitim ve öğretimle arttırılıp pekiştirilerek daha da etkin kılınması, daha verimli sonuçlar alınması için ariflerle özdeşleştirilerek gönül yolunda bu yeteneklerin değerlendirilmesidir. 1. Edepli olmak, 2. Bencillik, kin ve garezden uzak durmak, 3. Mahrem olan şeylerden kaçınmak, 4. Sabır göstermek, 5. Ar sahibi olmak, Utanmak, 6. Cömert olmak, 7. Kendini geliştirmek, okumak, gerçeği araştırmak 8. Hoşgörülü olmak, 9. Özünü bilmek, tanımak 10. Arif olmak.

  IV. HAKİKAT KAPISI: (Gerçek: İNSAN HAKLARI-BİREY OLMA KAPISI) Tanrısal alemin gücünü görmek, anlamak ve bu bilinçle hareket ederek Allahın varlığının insanlar tarafından algılanmasını sağlayacak somut ve gerçek olguları bütün insanlığın hizmetine sunmaktır. 1. Alçak gönüllü olmak, 2. Kimsenin ayıbını görmemek, 3. Yapacağı iyiliği esirgememek, 4. Tanrının her yarattığını sevmek, 5. Tüm insanları bir görmek, 6. Birliğe yönelmek ve yöneltmek, 7. Gerçeği gizlememek, 8. Manayı bilmek, 9. Sırrı öğrenmek, 10. İnsanı kamil olmak ve Tanrının varlığına ulaşmak.

  Dört kitap
  Şeriat sahibi peygamber olanlara indirilen ve suhuf denilen kutsal kitaplardır. 1. Tavrat; Musa Peygamber'e, 2. Zebur; Davut Peygamber'e, 3. İncil; İsa Peygamber'e, 4. Kur'an; Hz. Muhammed'e inmiştir.

  Dört Melek
  Cebrail-Azrail-Mikail-İsrafil

  Dört Peygamber
  Hz.Muhammed-Hz.İsa-Hz.Davud-Hz.Musa

  Dört put Allah – Uzza – Manat – Lat (Hz.Peygamber bunlardan üçünü bizzat parçaladı, Allah isimli puta dokunmadı. Aslında bu putun Allahla sadece isim benzerliği var Allah adına saygısından belki dokunmamış olabilir.)
  Dört Rastlayış
  Yaşlıya- Hastaya—Ölüye- Sakin Kesişe

  Dört tabiat
  Sıcaklık, Soğukluk, Yaşlık, Kuruluk olmak üzere dört tabiat vardır. İnsanda da kan, safra, balgam ve sevda olmak üzere dört öge vardır. Tümünün düzenli oluşu mizacı oluşturur.

  Dört tekbirli namaz
  Cenaze namazıdır.

  Dört yön Doğu -batı -güney - kuzey
  Dörtgen Kep
  1. Kişilik, 2. Zamansallık, 3. Maddesel, 4. Biçimsel. A. Toprak, B. Su, C. Hava, D. Ateş. 4= Kare= Kabe, Yakup merdiveni= Dörtlük= Haç. Tezahür eden evrenin, düzlem veya uzayın yaradılışın bütünlüğünü ve açılımını ifade eden kare düzlem ve dört yönü gösteren haç'ı temsil eden dörtgen kepler özellikle Kolej ve bazı üniversitelerde seremonilerde giyilen kep bu anlamdadır. İçsel insan, maddenin ve zamansallığın (temporalité) karesi. YHVH=4 harf= YeHoVaH= Varolan şeylerin Tümünü yaratan demektir. Yahve Aşer Yahve.

  Dörtle Yedi
  4X7= 28. Arap alfabesindeki harf sayısı, her biri insandaki sırları ifade eder. "Ey dörtle yedinin doğurduğu insan; Dörtle yedidir seni dertlere salan". Ömer Hayyam.

  Buda, bilge (incir) ağacı altında 4X7 gün kalmış

  Arap Alfabesini uğurlu olan dört ve yedi sayılarına bağlamak için teşbih sanatı olarak kullanılır.

  Dört yüz kırk dört tabaka
  Erenlerin derece bakımdan ayrıldığı 444 makam.

  Düldül
  Hz.Peygamberin Hz.Ali´ye hediye ettiği at

  Dumuzi, Dammuz
  Yine Temmuz ayı (July), Sümer Ana Tanrısı İştar, Bakiredir ve evlenmediği halde, çocuk sahibi olmuştur, babası tanrı olan, Tommuz´a atfedilmiştir. Tommuz, tammuz, dammuz, damız, damızlık kelimesinin köküdür. Dumuzi cezalandırıldığı için yılda 6 ay yeraltına sürgüne gönderilir ve Temmuzda yer yüzüne çıkar. Temmuzda her şey gelişip olgunlaşır. Daha güneşli günler, daha uzun günler yaşanır.

  Elest bezmi
  Tanrı insanları yaratmadan, ruhlarını toplayıp hepsine birden sorar: Elest-ü bi-rabbiküm? Yani ben sizin rabbiniz değil miyim? Hepsi cevap veriri: "Kalü bela, beli". Bu toplantı elest bezmi diye tasavvufta sıklıkla geçer.

  Elif cim, Elif mim dal, Ye nun sin
  Tasavvufta bunlarla gönderme yapılır. İnsan yaratılmadan dağınık ve yaygın haldeydi. ,bu hal harflere benzetilir. İnsanın yaratıldığı gibi harfler de birleştirilerek kelime ve kelimeler de birleşerek kelam (söz) yaratılır. Şair, elif cim okumadığını söylerken bilginin dışına önem vermediğini belirtir. Yoksa okuma yazma bilmediğini söylüyor değildir. Elif mim dal olmayacağını söylemekle de öldükten sonra maddi birleşime düşmeyeceğini diyordur. Bununla tenasuh denilen ruhların beden değiştirmesi (reenkarnasyon) ne inanmadığını, bunun yanlış bir görüş olduğunu söylemek ister. Ye nun sin ile de birleşmeden önce de var olduğunu, bu aleme gelmeden önce de var olduğunu söylemiş olmaktadır.

  Elli
  50= Sümerlerde Yer Tanrısına atfedilen sayı
  Enel Hak - Entel Hak
  Ben Tanrıyım. Tasavvufta kainattaki herşeyi yaratan Tanrı kendisinden yarattığı için yaratılan her şey Tanrının bir parçası olmaktadır. O halde insan da Tanrının bir parçasıdır. Hatta Cenabı Allah insanı yarattıktan sonra ona kendinden öz kattı, nefes verdi. Yaratılanlar içinde insan en akıllı ve Tanrıya en yakın varlıktır. Tanrı insanı yarattıktan sonra bütün melekleri topladı ve Adem'in (insanın) önünde secde etmelerini, ona saygılarını ve bağlılıklarını iletmelerini istedi. Şeytan hariç tüm melekler insana biat etti. Şeytan, kendisinin ateşten, insanın ise topraktan yaratıldığını, ateşin toprağı da yakan bir üstünlüğü olduğunu ileri sürerek Adem'e secde etmedi. Kendini üstün gördü. Oysa Tanrı Adem'i kendimden yarattım diyerek insanın kendisinin bir parçası olduğunu ifade etmek istiyor. Bu fikre göre, insan her şeyin merkezi, başlangıç noktası, odak noktasıdır. İnsan, "enel hak" diyorsa, ben Tanrının bir parçasıyım demek istiyordur. Hak'tan geldik, yine Hak´a döneriz, / Haktır bizim vatanımız ilimiz. Genç Abdal

  Enerji
  Enerjiler varlığı iki türlüdür: 1.Doğal, 2 Yapay.

  Bir diğer sınıflandırma da 1. Kontrol Edilebilen (mamul) enerjiler: Elektrik, Petrol, Gazlar, Atom, Nükleer, v.b.

  2. Kontrol Edilemeyen (İlkel) Enerjiler (Doğal , fiziksel) Enerjiler: Sel, Fırtına, Deprem, Yangın, v.b.

  Bir başka sınıflandırma da 1. Depolanabilir enerjiler (petrol, doğal gaz, A.C. akımı, v.b.) dokunulabilen ve dokunulduğunda çarpmayan veya az zarar veren enerjilerdir.

  2. Depolanamayan enerjiler (D.C.elektrik akımı) dokunulamayan ve dokunulacak olursa çarpıp öldüren enerjiler olmak üzere 2 kategoride incelenebilir.

  Enerjileri bir disiplin içinde sınıflayacak olursak,

  1. Fiziksel Enerjiler (İlkel doğal enerjilerdir,sel, fırtına, deprem, yangın,)

  2. Kimyasal Enerjiler (Yapay enerjilerdir: Elektrik, petrol, gazlar, atom, nükleer)

  3. Biyolojik Enerjiler Bedendeki ve beyindeki fiziksel kontrolü sağlayan enerjiler)

  4. Nurolojik Enerjiler (Işın, ışık, nur, ışıklama, ışınım, ışın kontrolü, fiziksel uzaktan (alfa, beta, gama ışıkları, kızıl ötesi (enfraruj) ışınları)

  5. Tinolojik Enerjiler (Tinsel kontrollü (uzaktan araçsız kontrol sağlayan) ışınlar)

  Burada üzerinde durulması gereken enerji, bugün ve gelecekte insanoğlunu yakından ilgilendiren ve ona sınırsız olanaklar sağlayabilecek enerji biyo-enerjidir.

  Biyo enerji, canlı bedendeki enerjilerdir;beynin ve organların düzenlediği, kontrol ettiği, fiziki, kimyasal, elektriksel, ışınsal, v.b. türde enerjilerdir.

  Genelde zararı yok denecek kadar az olan veya çok az kontrol dışına nadiren taşan ve zararı az olabilen enerjilerdir.

  Beden her bir organ için, her organ da her bir hücre için gereken yeterlikte ve nitelikte enerjiler üretir. Üretilen enerjinin fazlası veya eksikliği vücuda zarar ve ziyan getirebilir. Hastalıkların oluşumuna veya artmasına Yahut azalmasına neden olabilir.

  Biyo enerji vücutta dolaşır, çarpmaz ve kısa devre yapmaz. Değişime uğrar. Şekil değiştirir, başka enerjilere dönüşebilir. Başka vücutlara geçebilir. Geçtiği vücuda fayda verdiği gibi (biyo enerji tedavilerinde) tersine zarar da verebilir (göz değme, nazar olayı). Geçtiği bedende enerji azlığını giderebilir, enerjide dengesizlik varsa dengeleyebilir. Denge varsa, mevcut dengeyi de bozabilir. Fiziki dokunmayla veya ışınsal temasla geçebilir.

  İnsanoğlu bu türdeki enerjiyi henüz keşfe başlamıştır. Keşfin tamamlanmasıyla, ışınlama ile bir canlı bedenin başka bir boyuta zarar görmeden taşınmasına olanak vermesi bakımından son derece önemlidir. ABD ve Japonya şimdi bu enerjinin peşine düşmüştür. Çünkü, bu enerji silah olarak da kullanılabilecek bir güçtür. Bu gücü elde eden dünyaya hakim olur.

  Felek
  Gökyüzü,, hücre, yuvarlak cisim, sema, gerdun (gök yüzü).

  Felek-i atlas
  Dünyanın çevresinde dokuz kat gök vardır. Yedinci göğe kadar; ay, utarit, zühre, güneş, merih, müşteri, zuhal, burçlar bulunur. Dokuzuncu kattaki gökte hiçbir şey yoktur. Bu yüzden "Atlas" diye anılır. Edebiyatta yüceliği, sadeliği, enginliği belirtmek için kullanılır.

  Fena
  Yokluk. Varlıktan, benlikten geçiş.

  Fena ender fena
  Yokluk içinde yok olma (mecaz olarak)

  Fena fillah
  Tanrının varlığı içinde yok olma hali.

  Fryday
  Adem ve Hava'nın (insanın) yaratıldığı 6.cı gün Cuma günüdür. Cuma günü Tanrı yıldızları da bu gün yaratmıştır. Venüs (Zühre) yıldızının yaratıldığı bugüne izafeten verilmiş gündür. Kare içinde üçgen tabanlı tapınaklar yapanlar bu gezegene taparlar.

  Furkan
  Kur'an

  Göktaşı
  Tanrı Thor'a atfen verilmiş gün. Şölen günü, adanan gün demektir. Thor= Tor= Taş demektir. Jüpiter (Müşteri) yıldızına izafeten verilmiş gündür. Jovi=Jüpi= Gök demektir. Thor= Ter= Taş; yani göktaşı anlamındadır. Jüpitere tapanlar üçgen tabanlı tapınaklar yapmışlardır. Tanrı Perşembe günü bütün hayvanları ve kuşları yaratmıştır. Perşembe günü hayvanlara tatil günüdür. O gün iş gösterilmez. Perşembe günü ışık (nur) ve gökyüzü yaratılmıştır.

  Güruh-u Naci
  Tanrıyı kalpten seven, Tanrıya yakın olan, Tanrının Dostları, Naci Kavmi, Erenler, Evliyalar, Ermiş kişiler Grubu. Alevi Türkmenler

  Günler
  Pazar.....Sunday ...... Güneş günü...Sun, Şamaş Kare

  Pazartesi. Monday.. Ay günü ..Moon, Sekizgen

  Salı...Tuesday. ..Mars günü .. Merih Dörtgen

  Çarşamba. Wednesday .Merkür günü. Utarit kare üçgen

  Perşembe. Thursday. Jüpiter günü Müşteri Piramit

  Cuma....Friday ..Venüs günü ..Zühre Dörtgenüçgen

  Cumartesi...Saturday. Satürn günü. Zühal Altıgen  Yaradılış Efsanesine göre, Cenabı Allah yeri ve göğü 6 günde yaratmıştır. Yeri 4 günde ve göğü de 2 günde yarattı. Günlere göre yaratılanlar şöyle;

  Dağları...............Pazar günü

  Ağaçları.............Pazartesi günü

  Suları.................Salı günü

  Nur´u ................Çarşamba günü

  Hayvanları.........Perşembe günü

  Ademi (insanı)...Cuma günü

  Kötülükleri. .......Cumartesi günü yarattı.

  Haç
  1. Kişilik, 2. Zamansallık, 3. Maddesel, 4. Biçimsel. A. Toprak, B. Su, C. Hava, D. Ateş. 4= Kare= Kabe, Yakup merdiveni= Dörtlük= Haç. Tezahür eden evrenin, düzlem veya uzayın yaradılışın bütünlüğünü ve açılımını ifade eden kare veya haç. İçsel insan, maddenin ve zamansallığın (temporalité) karesi. YHVH=4 harf= YeHoVaH= Varolan şeylerin Tümünü yaratan demektir. Yahve Aşer Yahve.

  Hak-el yakıyn
  Allah'ta yok olarak, oluş yolu ile inanca erişmek.

  Haram ayları
  Araplarda çöl bedevi kültürüne göre yılın sekiz ayında yağma, yol kesme, talan, gasp, soygun yapılır. Elde edilen malları trampa vasıtasıyla satmak ve kendi ihtiyacı olan malları almak için geçim kaynağı olan bu aktiviteye son verilir. Dört ay, yani ZİLHİCCE-ZİLKADE-MUHARREM-RECEP ayları boyunca her türlü yağma ve talan yasaklanır. Bu aylarda herkes malını panayırlara getirir sergiler ve trampa ile değiştirir. Savaşın yasak olduğu, ticaretin yapıldığı aylara haram ayları denilir.

  Harut-Marut
  İki melek. Çoban yıldızı yani Venüs yıldızının oluşumunda sebep olmuşlardır. Venüs, şarkıcıların yıldızıdır. Harut ve Marut adlı melekler insanların kötülüklerini Tanrıya şikayet etmişler. Tanrı da onlara şehvet verip Babil'e indirmiştir. Kötü işler yapmak isteyenlere büyü öğretmişler. Bir kadına aşık olurlar. Kadın, göğe çıkmak için "ismi azam" duasını öğrenmek şartıyla beraber olabileceğini söyler. Kadın bu yolla öğrendiği dua ile göğe çıkar. Tanrı kadını çarpmış ve yıldız yapmıştır. Zöhre yıldızı budur. İki meleği de dünya ve ahiret azabını çekmekte serbest bırakmıştır. Onlar da buna razı olmuşlar. Babil kuyusuna baş aşağı asılmışlar. Büyücüler gelip bu kuyu ağzında onlardan büyü öğrenirler.

  Havva
  Cenabı Allah, Adem'in yalnız kalıp üzülmemesi için ona bir eş yaratmak ister. Adem'in Ti kemiğinden (Kaburga kemiği) bir parça alır ve Havva'yı yaratır. Havva yılan kılığına giren şeytana uyarak yasaklanmış elma ağacından elmayı alıp yer ve Adem'e de yedirir. Tanrı her ikisini de cennetten kovar. Yer yüzüne ayrı ayrı bölgeye indirir. Sümerlerde Dilmen bahçesinde Yer Tanrısı 8 bitki yetiştiriyor. Bu bitkilerden yiyen Bilgelik Tanrısı Enki hastalanıyor. Yer Tanrısı, Enkinin hastalık kapan 8 organını iyileştirmek için her birine bir Tanrı yaratıyor. 8 Tanrıdan 5'i Tanrıça ve 3'ü Tanrı. Kaburga Tanrıçası Ninti (Nin=hanım, ti=kaburga, hayat demek) İbranice'de de Havva (Hayatın Hanımı, Yaşatan Hanım) demektir.

  Hazerfen
  Bin fenli

  Hızır - İlyas
  Hızır karada, İlyas ise denizde yardıma muhtaç olanların yardımına koşar. İkisi de peygamberdir. İskender´le ab-ı hayat suyunu aramış ve bulmuşlar. İskender'den habersiz bu sudan içmişler. Ölmezliğe kavuşmuşlar. İkisi her yıl bir kez bir gül fidanı altında buluşurlar.

  Horoz
  Hz. Muhammed'in dediğine göre,Tanrı arş katına bir horoz koydurmuştur. Bu horoz gece sona erdiğinde, kanatlarını çırpar ve Tanrıya hamd eder. Dünyadaki bütün horozlar da bunu işitir, onlarda kanat çırparak ve öterek cevap verirler.

  İbrahim Peygamber
  Hanefilik dininin kurucusu, bilinen ilk Müslüman. Oğlu İshak´tan Yahudiler, oğlu İsmail´den Müslümanların geldiğine inanılır.

  İlm-i ledün
  Tanrı katından öğrenilen bilgi. Ledün ilmi, Hızır Aleyhisselam´a bahşedilmiştir. Hızır ile Musa peygamber arasında geçen bazı olaylar sonunda Hızır'ın yaptıkları ilm-i ledün sayesinde olmuştur. O geleceği bilmiş, kapalıları görmüştür. İlmi ledün sırrının mektebi, /Bilirsen vücudun şehrinde kalbi. Acun

  İsm-i azam duası
  Tanrının en büyük adı. Bu adla dua edilince isteğe kavuşulur. İsm-i azam duası, duaların en büyüğüdür. Süleyman Peygamber'in elinin üstündeki mühürde ism-i azam duası yazılı olduğundan bütün cinler, periler, şeytan, devler, hayvanlar ve kuşlar Süleyman'a itaat ederler ve Süleyman da onların dilini bilir ve onlarla konuşur. Harut ve Marut adlı melekler insanların kötülüklerini Tanrıya şikayet etmişler. Tanrı da onlara şehvet verip Babil'e indirmiştir. Kötü işler yapmak isteyenlere büyü öğretmişler. Bir kadına aşık olmuşlar. Kadın, "ismi azam" duasını öğrenmek şartıyla beraber olabileceğini söyler. Amacı, göğe çıkmak olan Kadın bu yolla öğrendiği dua ile göğe çıkmış. Tanrı kadını çarpmış ve yıldız yapmıştır. Zöhre yıldızı budur.

  Jüpiter
  Tanrı Thor'a atfen verilmiş gün. Şölen günü, adanan gün demektir. Thor= Tor= Taş demektir. Jüpiter (Müşteri) yıldızına izafeten verilmiş gündür. Jovi=Jüpi= Gök demektir. Thor= Ter= Taş; yani göktaşı anlamındadır. Jüpitere tapanlar üçgen tabanlı tapınaklar yapmışlardır. Tanrı Perşembe günü bütün hayvanları ve kuşları yaratmıştır. Perşembe günü hayvanlara tatil günüdür. O gün iş gösterilmez. Perşembe günü ışık (nur) ve gökyüzü yaratılmıştır.

  Kabe
  1. Kişilik, 2. Zamansallık, 3. Maddesel, 4. Biçimsel. A. Toprak, B. Su, C. Hava, D. Ateş. 4= Kare= Kabe, Yakup merdiveni= Dörtlük= Haç. Tezahür eden evrenin, düzlem veya uzayın yaradılışın bütünlüğünü ve açılımını ifade eden kare veya haç. İçsel insan, maddenin ve zamansallığın (temporalité) karesi. YHVH=4 harf= YeHoVaH= Varolan şeylerin Tümünü yaratan demektir. Yahve Aşer Yahve.

  Kalü bela
  Tanrı insanları yaratmadan, ruhlarını toplayıp hepsine birden sorar: Elest-ü bi-rabbiküm? Yani ben sizin rabbiniz değil miyim? Hepsi cevap veriri: Kalü bela. Bu toplantı elest bezmi diye tasavvufta sıklıkla geçer.

  Kandil
  Tanrı bir melek yaratmış ve ona "Sen kimsin? Ben kimim", diye sormuş. "Sen sensin, ben benim", diye karşılık verince, Tanrı onu kahretmiş. Öteki melekler de aynı cevabı vermişler. Son olarak Cebrail'e sormuş. O cevap vermemiş. Bir hayli uçmuş. Gök yüzünde bir kubbe görmüş. Açılması için dua etmiş. Kubbe açılınca içinde yarısı yeşil, yarısı ak asılı bir kandil görmüş. Şaşkın şaşkın kandili seyrederken ak nurdan "Ben Ali'yim, yeşil nur da amcam oğlu Muhammed. Tanrının sorusuna "sen yaratansın, ben kulum" diye cevap ver. sesi gelmiş. Cebrail böyle yapmış ve azaptan kurtulmuş. Bir gün Cebrail, Muhammed'in huzurunda Ali'ye büyük saygı gösterince, Muhammed sebebini sormuş. O da bu olayı anlatmış.

  Kare=4
  1. Kişilik, 2. Zamansallık, 3. Maddesel, 4. Biçimsel. A. Toprak, B. Su, C. Hava, D. Ateş. 4= Kare= Kabe, Yakup merdiveni= Dörtlük= Haç. Tezahür eden evrenin, düzlem veya uzayın yaradılışın bütünlüğünü ve açılımını ifade eden kare veya haç. İçsel insan, maddenin ve zamansallığın (temporalité) karesi. YHVH=4 harf= YeHoVaH= Varolan şeylerin Tümünü yaratan demektir. Yahve Aşer Yahve.

  Kesret
  Çokluk. Vahdet ise birlik demektir. Kesret alemi bu alem yani dünyadır. Gerçeğe eremeyenler bu alemi çokluk alemi olarak görürler. Bu alemin zıtlarla dolu olduğunu sanırlar. Vahdet alemi mutlak birlik (teklik) alemidir. O alemde çokluk ve ayrılık yoktur. Kesret gibi görünenler Tanrının tezahürlerinden başka bir şey değildir.

  Kırk
  40= Sümerlerde Yıkım Tanrısına atfedilen sayı

  Kırk budak şamdan
  4 Kapıyı simgeleyen 4 ana kol üstünde 10 ar tane 40 Makamı simgeleyen şamdanlık bulunan çerağ

  Kırk gün
  40 makam= 4 Kapı X 10 Makam

  40 gün oldu kaynatırım kaynamaz,

  40 gün yağan yağmurla insan hamuru yuğurulmuş, adem vücuda gelmiş

  40 gün yas

  40 gün loğusalık

  40 gün bebeklik

  40 gün lokması dağıtma

  40 gün 40 gece düğün dernek kurma  Kırk ikindi yağmuru
  42 gün süren Nisan yağmuru. Adem (insan) hamuru 40 gün süren yağmur suyu ile yuğurulmuş

  Kırk katır mı, kırk satır mı?
  Kırk katır mı, kırk satır mı?

  Kırk bir kere Maşallah
  Kırk bir kere Maşallah

  Kırk makam
  Dört kapı: Şeriat, tarikat, marifet, hakikat. Her kapının onar tane makamı vardır. Toplamı kırk makamdır.

  Kırk Makam
  Tanrıya ulaşmada Dört Kapı vardır. 1. Şeriat, 2. Tarikat, 3. Marifet, 4. Hakikat. Her kapının onar tane makamı vardır. Toplamı kırk makamdır. Bu kapılardan ve makamlardan geçilerek tanrıya varılır. Bunlar;

  ŞERİAT: 1.İman etmek, 2. İlim öğrenmek, 3.İbadet etme,4. Haramdan uzaklaşma, 5. Ailesine yararlı olmak, 6. Çevreye zarar vermemek, 7. Peygamberin emrine uymak, 8. Şefkatli olmak, 9. Temizliğe önem vermek, 10. Yaramaz işlerden kaçınmak.

  TARİKAT: 1. Tövbe etmek, 2. Mürşidin isteğine uymak, 3. Temiz giyinmek, 4. İyilik yolunda savaşmak, 5. Hizmetli olmak, 6. Haksızlıktan korkmak, 7. Umutsuzluğa düşmemek, 8. İbret almak, 9. Nimet dağıtmak, 10. Kendi özünü fakir görmek.

  MARİFET: 1. Edepli olmak, 2. Bencillik, kin ve garezden uzak durmak, 3. Mahrem olan şeylerden kaçınmak, 4. Sabır göstermek, 5. Ar sahibi olmak, Utanmak, 6. Cömert olmak, 7. Kendini geliştirmek, okumak, gerçeği araştırmak 8. Hoşgörülü olmak, 9. Özünü bilmek, tanımak 10. Arif olmak.

  HAKİKAT: 1. Alçak gönüllü olmak, 2. Kimsenin ayıbını görmemek, 3. Yapacağı iyiliği esirgememek, 4. Tanrının her yarattığını sevmek, 5. Tüm insanları bir görmek, 6. Birliğe yönelmek ve yöneltmek, 7. Gerçeği gizlememek, 8. Manayı bilmek, 9. Sırrı öğrenmek, 10. İnsanı Kamil olmak ve Tanrının varlığına ulaşmak..

  Kırkı
  Bebeklerin kırkının (40 gün) çıkartılması.

  Kırklar çift ikiz
  Hz. Adem'in 40 çift ikiz (biri erkek biri kız) çocuğu olmuş. Tanrının emriyle her bir ikizin biri, başka batında doğan karşı cins ikizle evlenmiş ve insanlar türemiştir.

  Kırklar Meclisi
  Alemi idare eden kırk garip erenler. Hz. Fatma'nın evinde toplantıda İmam Ali'den feyz alanlar. Geleneğe göre, bir gece Hz. Muhammed Fatma'nın kapısını çalmış. İçerden gelene "kimsin?" sorusuna karşı, "Muhammed!im" deyince, "burada Muhammed'in yeri yoktur" karşılığını almış. Biraz sonra yine kapıyı çalmış. Bu sefer, "fakirim" karşılığını vermiş. Böylece kırklar cemine girebilmiş. Ali oradakilere üzüm suyu dağıtıyormuş. Muhammed'e de verince o da hakikat sırlarına erişmiş, kalp gözü açılmış. Ali'nin erdiği yüksek mertebeyi takdir ederek, o güne kadar yalnız peygamberlik sırrına ermiş iken, Ali'ye biat edince Ermişlik sırrına da kavuşmuş.

  Künt-ü Kenz sırrı
  Muhabbettir eya dader, rumuz ü sırrı Veçhullah, /Muhabbetle küşad oldu, kitab-ı küntü kenzullah. Genç Abdal. Niyazi, küntü kenzin sırrını kendinde buldunsa, /Süleyman tahtın, ya hikmet-i lokman-ı neyler? Niyazi. Küntü kenzin sırrı sensin, anladınsa nefsini, /Gel vücudun mushafın Rabbinden al, her an sabak. /Küntü kenzin sırrına olduk abah, /Aynel yakin gördük, Cemalullah. Harabi. Küntü kenzen kasrının miftahı, bil anlardadır, 7Cümle erbab-ı tarik divanıdır Bektaşiler. Küntü kenzin sırrı sana bakan gözdedir, /Amma, İlm-el yakından öte, ayn-el yakın özdedir. Acun. Ey mukim! Hak cemalin görene Hak rahmeder, /Zafiya şakkel kamer sırrını her kim fehmeder? Zafi

  La Feta sırrı
  La feta illa Ali, La seyfa illa zülfikar. Bektaşilik kolay zannetme aşık, /Tarik-i nazenin sırrı La feta,/Eline, beline, diline sadık/Olmayan Bektaşi taklididir cana. Cemil Baba.

  Mahmut
  Hamd olunmuş, sena edilmiş, övülmeye değer. Ebhere'nin Kabe'yi yıkmak için getirdiği filin adı da Mahmut'tur.

  Mahşer
  Kıyamette herkesin dirilip toplanacağı alan, arasat alanı.

  Malik
  Cehennemin kapıcısı ve zebanilerin başı.

  Marifet
  Tanımak, anlamak. Hakikate erenlerin sırlarını gizleyip şeriata uymalarına marifet denir.

  Men aref sırrı
  Men aref sırrını farkeyle hemin. Genci /Her kim nefsini bildi, muhakkak Allahını bildi. Hz.Muhammed. Eğer kendi vücudundan haberdar olmak istersen /Arefna sırrına mazhar düşüp var olmak istersen /Bilip nefsini tanı Rabbin, eğer yar olmak istersen /O dem şeksiz sen ademsin bulursun derdine derman. Şair Ali İlhami. Men areften oku dersi, mektebi irfana gel, /Bilmeyen kendi vücudun, hakkı bilmez kandedir. Üsküdarlı Haşim.

  Miskin
  Yoksul, zavallı kimse, Tasavvufta varlıktan, benlikten geçmiş, Tanrı varlığı ile var olmuş kimse.

  Monday
  Mon= Moon, ay demektir. Day= günü; Monday= Aygünü. Aya tapınanlar 8 köşeli tabanlı tapınak yaparlar. Sekizgen prizma şeklindedir. Tanrı, ağaçları ve bitkileri Pazartesi günü yaratmıştır.

  Münker - Nekir
  Mezarda soru soran iki melek

  Müşteri yıldızı
  Bercis diye bilinen müşteri yıldızı, cesur, iyi kalpli, talihli, alçak gönüllü ve yumuşak huylu olurlar. Güzel konuşurlar. Müşteri, dünyaya ait bütün işleri yoluna koymak için fikir mumunu yakmıştır.

  Müşteri yıldızı, Jüpiter
  Tanrı Thor'a atfen verilmiş gün. Şölen günü, adanan gün demektir. Thor= Tor= Taş demektir. Jüpiter (Müşteri) yıldızına izafeten verilmiş gündür. Jovi=Jüpi= Gök demektir. Thor= Ter= Taş; yani göktaşı anlamındadır. Jüpitere tapanlar üçgen tabanlı tapınaklar yapmışlardır. Tanrı Perşembe günü bütün hayvanları ve kuşları yaratmıştır. Perşembe günü hayvanlara tatil günüdür. O gün iş gösterilmez. Perşembe günü ışık (nur) ve gökyüzü yaratılmıştır.

  Mütü Kable En Tenatü Sırrı
  Mütü kable en tenatü sırrına vakıf olan, /Haşr-ü neşr-i bunda gördü nefla-i sür olmadan. Şemsi. Büyük tevazu; kendini herkesten ziyade hakir ve fakir ve edna hissetmektir. Evvel, ahir, zahir, batın; tek bir candan ibarettir. Ve o da kendi öz vücududur. Hiç bir şey değil amma, bir vücuda sahip olmak en kıymetlisidir. Vücudun var ki, Tanrı sana kıymet vermiş, seni bir varlık olarak ödüllendirmiştir. Mütü kable en tenatü toprak olmadır, /Aşıkları ölmeden önce ölür imiş.

  Naci kavmi
  Zümre-i Naci´den olmak istersen /Muhammed Ali'nin damenini tut./Beyt-i Hakka dahil olmak istersen/Muhammed Ali'nin damenini tut. Basri Baba. On iki imam bendesiyem ben Gürüh-u Naci´de /Yetmiş iki fırkadan oldum beri, dahi cüda. Biz güruh-u Naci'yiz, arifin ser tacıyız, /Biz Muhammed nuruyuz, bir bölük dervişleriz. Genç Abdal

  Nirvana
  Bencillik ve Bireysellikten kurtulma, acı ve zevki yok etme, Budizmde üçüncü aşama.

  On
  10= Sümerlerde aritmetik hesaplamada parmaklar kullanılır. Bir insanın 10 parmağı var.

  On Emir
  Hz. Musa´ya Sina´da Tur dağında tanrı tarafından tebliğ edilen 10 emir vardır. Bunlar: 1.Benden başka ilahların olmayacak, 2. Göklerdekine benzer hiçbir oyma put yapmayacaksın. 3. Tanrın Yehovanın adını kötü maksdatla ağzına almayacaksın, 4. Şabbat gününü kutsamak için ona uyacaksın, 5. Anana ve babana hürmet edeceksin, 6. Öldürmeyeceksin, 7. Zina etmeyeceksin, 8. Çalmayacaksın, 9. Yalancı tanıklık etmeyeceksin, 10. Komşunun karısına göz koymayacaksın.

  On iki emir
  Kuranı Kerim İsra suresinde din ve ahlak kuralı Musevilikteki 10 emirden 12´ye çıkartılarak verilir. 1. Allahtan başkasını tanrı edinme ve yalnızca ına kulluk et, 2. Ana ve babana iyilikte bulun, 3. Akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver. 4. Harcamalaarda orta yolu tut, 5. Geçim kaygısı nedeniyle çocuklarını öldürme, 6. Zina yapma, 7. Allahın saygın kıldığı canı haksız yere öldürme, 8. Öksüzün malına mülküne iyilik dışında yaklaşma, 9. Verdiğin sözü yerine getir. 10. Ölçü ve tartıda hile yapma, 11. Kesin bilgi sahibi olmadığın konularda konuşma, 12. Yer yüzünde böbürlenerek yürüme.  On iki havari
  Hz. İsa Peygamber´den sonra Hırıstiyanlığı yapılandıran ve yayan 12 dini misyoner vardır.

  On iki imam
  Son Peygamberden sonra Nebilik devri bitmiş ve Hz. Ali ile birlikte Velilik devri başlamıştır. En büyük Veli ise 1. İmam Hz. Ali´dir. İslamiyette en büyük tarikat olarak bilinen Şiilikte İmamiye kolu da Hz. Ali ile başlar ve babadan oğula geçerek devam eden 12 imam vardır. Bunlar: 1.İmam Hz. Ali, 2. İmam Hz. Hasan, 3. İmam Hz. Hüseyin, 4. İmam Hz. Zeynel Abidin, 5. İmam Hz. Muhammed Bakır, 6. İmam Hz. Caferi Sadık, 7. İmam Hz. Musai Kazım, 8.İmam Hz. Aliyül Rıza, 9. İmam Hz. Muhammed Taki, 10. İmam Hz. Aliyül Naki,11. İmam Hz. Hasan Ali Asger, 12. İmam Hz. Muhammed Mehdi.

  On iki yıldız
  Avrupoa Birliğini simgeleyen ve mavi zeminde daire halinde 12 yıldız vardır. Meryem Ana´nın ikonunda da başı etrafında 12 yıldız vardır. Avrupa Birliği Bayrağındaki 12 yıldızla aynıdır ve 12 Havariyi simgeler.

  On ikiden vurmak
  Hedef tahtası iç içe 12 halkadan oluşur. Ortadaki halka 12 puan değerindedir. En dıştaki daire 1 puan. Ortadan vurmak asıl amaç olduğuna göre hedefi on ikiden vurmak deyimi buradan gelir.

  On altı köşeli yıldız
  Makedonların, Hellenizmin sembolü

  On altı köşeli yıldız
  Tarihte Türklerce bağımsız olarak kurulmuş 16 Türk Devletini temsil eder.

  On beş
  15= Sümerlerde Kraliçe İştar'a atfen verilen sayı

  On dört masum-u pak
  1. Muhammed Ekber: 2. Abdullah: 3. Abdullah: 4. Kasım: 5. Hüseyin: 6. Kasım: 7. Ali Aftar: 8. Abdullah Asgar: 9. Yahya-ı Hadi: 10. Salih: 11. Tayyib: 12. Cafer-i Tahir: 13. Cafer: 14. Kasım

  On iki İmam
  1. İmam Ali, 2. İmam Hasan, 3. İmam Hüseyin, 4. İmam Zeynel Abidin, 5. İmam Muhammed Bakır, 6. İmam Cafer-i Sadık, 7. İmam Musa-i Kazım, 8. İmam Aliy-ül Rıza, 9. İmam Muhammed Takı, 10. İmam Ali-yül Nakı, 11. İmam Hasan ül Askeri, 12. İmam Muhammed Mehdi.

  On sekiz bin alem
  Bütün alem. Eskilere göre, alem on sekiz bölümdür. Bular: 1. Akl-ı kül (Tanrının aktif zuhuru), 2. Nefs-i kül (aklı külden meydana gelen pasif kabiliyet), 3. Dokuz gök (Atlas, Burçlar, Zühal, Müşteri, Merih, Güneş, zühre, Utarit, Ay gökleridir.), 4. Dört unsur (su, toprak, ateş, hava), 5. Üç Mevlit (üç çocuk, yani; maden, bitki, hayvan), Hepsi toplandığında 18 eder. Araplarda son sayı bin olduğu için, on sekizi genişletip alemi böyle anmışlar.

  On yedi Kemerbest
  1. Hz. İmam Hasan: 2. Hz. İmam Hüseyin: 3. Hadiül Ekber: 4. Abdulvahid Un: 5. Ebubekir Tahir: 6. Ömer Tayyib: 7. Osman Türab: 8. Muhammed Hanefi: 9. Abdurrezzak: 10. Ali Ekber: 11. Abdulvehhab: 12. Abdulcelil: 13. Abdurrahman: 14. Abdülmümin: 15. Abdullah Abbas: 16. Abdulkerim: 17. Abdussamed:

  Otuz
  30= Sümerlerde Ay Tanrısına atfedilen sayı, Ay 30 gün çektiği için bu sayı verilmiş olabilir.

  Pazar günü
  Sun= Güneş, Day= günü; Sunday= Güneşgünü. Güneşe tapanlar kare şeklinde tabanlı tapınak yaparlar. Kabe de güneşe tapınanlar tarafından yapıldığı ve sonraları İslamiyete intikal ettiği sanılmaktadır. Tanrı, dağları ve taşları Pazar günü yaratmıştır.

  Pazartesi günü
  Mon= Moon, ay demektir. Day= günü; Monday= Aygünü. Aya tapınanlar 8 köşeli tabanlı tapınak yaparlar. Sekizgen prizma şeklindedir. Tanrı, ağaçları ve bitkileri Pazartesi günü yaratmıştır.

  Perşembe
  Perşembe günleri hayvanlara tatil günüdür. Hayvanlara o gün en iyi yiyecekler verilir. Dinlendirilirler.

  Perşembe
  Tanrı Thor'a atfen verilmiş gün. Şölen günü, adanan gün demektir. Thor= Tor= Taş demektir. Jüpiter (Müşteri) yıldızına izafeten verilmiş gündür. Jovi=Jüpi= Gök demektir. Thor= Ter= Taş; yani göktaşı anlamındadır. Jüpitere tapanlar üçgen tabanlı tapınaklar yapmışlardır. Tanrı Perşembe günü bütün hayvanları ve kuşları yaratmıştır. Perşembe günü hayvanlara tatil günüdür. O gün iş gösterilmez. Perşembe günü ışık (nur) ve gökyüzü yaratılmıştır.

  Peygamberler (Kuranda 25)
  Kuranı Kerimde 25 peygamber ismi geçmektedir. Bunlar: Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Eyyub, Şuayip, Musa, Harun, Davud, Süleyman, İlyas, Elyese, Yunus, Zülkif, Zekeriya, Yahya, İsa, Muhammed.

  Putlar
  İslamiyet öncesi Araplar putlara taparlardı. Bunlar: Allah – Uzza – Manat – Lat adını taşıyordu. Hz. Muhammed (s.a.v) ana tanrıça olarak tüm Arap alemince saygı gören ve kabul edilen ALLAH´a dokunmadı, ama diğer putları kırdı. Allah putun, Cenabı Allahla hiçbir ilgisi yoktur. İsim benzerliği var, o da dikkat çekici.

  Rıdvan
  Cennetin kapıcısı.

  Salı
  İslam inancına göre Salı günü çamaşır yıkanması makbul sayılmaz. Çünkü o gün sular yaratılmıştır ve Tanrı su ile meşguldür. Su o gün bütünüyle Tanrıya aittir.

  Salı günü
  Mars (Merih) günü, Marsa tapınanlar dörtgen tabanlı tapınak yapmışlar. Tanrı suları, denizleri ve mekruh (kötülükleri) Salı günü yaratmıştır. Tanrı kötülüklerin temizlenmesi için suları yaratmıştır. Su o gün Tanrıya aittir, ona daha çok lazım gelir düşüncesiyle İslamiyette salı günü çamaşır yıkanması makbül sayılmaz.

  Saturday
  Satur= Satürn'den gelir. Day= günü anlamına. Satürn gezegenine adanan gün anlamına Saturday= Cumartesi günü. Satürn (Zühal) Gezegenine tapınanlar altıgen tabanlı tapınaklar yaparlar. Şükran günüdür. Yaradana teşekkür etmek ve günahlarının bağışlanması için insanlar bugün topluca ayinler yaptıkları bu güne şükran ve günah gününü temsilen Saturday adını vermişlerdir. Tanrı da Tüm dünyayı kainatı ve canlıları 6 günde yaratmış ve 7.gün dinlenmiş. 6. Gün yani Cuma (insanı) günü insanı yaratmış ve ertesi gün dinlenmiştir. 6 gün çalışıp 7. gün yani Cuma ertesi günü dinlenmek Tanrıyı taklit etmek gibi bir davranıştır.

  Sekiz Aralık
  Budizmin doğuşu, Kutsal Gün

  Sekiz cennet
  Kur'anda sekiz cennetten bahsedilir. Yesevi de 8 cennet var diyor.

  Sekiz çift hayvan
  Sümerlerde Tanrı 8 çift hayvan yaratmıştır.

  Sekiz iklim
  Sekiz iklim dört bir köşe

  Sekiz katıksız yol –kol - yön


  Budizmde 4.aşamada sekiz yol var:irade-söz-eylem-geçim-çalışma-bellek-düşünce-inanç

  Sekiz Tanrı
  Sümerlerde Dilmen bahçesinde Yer Tanrısı 8 bitki yetiştiriyor. Bu bitkilerden yiyen Bilgelik Tanrısı Enki hastalanıyor. Yer Tanrısı, Enkinin hastalık kapan 8 organı için birer Tanrı yaratıyor. 8 Tanrıdan 5'i Tanrıça ve 3'ü Tanrı. Kaburga Tanrıçası Ninti (Nin=hanım, ti=kaburga, hayat demek) İbranice'de Havva (Hayatın Hanımı, Yaşatan Hanım) demektir.

  Sekiz uçmak
  Uçmak Türkçe´de cennet demektir. Hadislerde sekiz cennetten bahsedilir. Bunlar birbirini kuşatmış ve her biri ötekinden yücedir.

  Sekiz Yön
  4 Ana yön+4 Ara Yö= 8 Yön eder

  Seyyid Hz. Hüseyin soyundan gelenlere seyyid denir. Hz. Hasan soyundan inenlere de şerif denir.

  Sırat köprüsü
  Sırat-ı müstakim de denir. Ahirette üzerinden geçilecek kıldan ince, kılıçtan keskin olduğuna inanılan köprü. Tasavvufta doğru yol, Müslümanlık.

  Sırrı Mirac - Sırrı Velayet
  Vakıf-ı sırr-ı velayet, mucize-i peygamberi,/Sırrı mirac-ı Habib erkanıdır Bektaşiler.

  Sunday
  Sun= Güneş, Day= günü; Sunday= Güneşgünü. Güneşe tapanlar kare şeklinde tabanlı tapınak yaparlar. Kabe de güneşe tapınanlar tarafından yapıldığı ve sonraları İslamiyet'e intikal ettiği sanılmaktadır. Tanrı, dağları ve taşları Pazar günü yaratmıştır.

  Süleyman peygamber
  Peygamber ve padişah. Davut peygamberin oğludur. Kuş dilini ve bütün hayvanların dilini bilir. Cinler onun emrindedir. Çünkü, elinin üstünde " ism-i azam" yani Tanrının en büyük adı yazılı bir mühürü vardır. Bu sayede tüm cinler, periler, şeytan, devler, kurtlar, kuşlar onun emrindedirler. Saba melikesi Belkis'i yanına çağırarak Müslüman olmuştur. Belkis Süleyman'a aşık olmuş ve birlikte aşk maceraları yaşamışlardır.

  Şah-ı Velayet
  Velayet makamı, Hz. Ali'dir. Ey zahit surete tapma, Hak'kı bul, /Şah-ı Velayete olmuşuz hep kul, /Hakikat şehrinden geçer bize yol, /Başka şey bilmeyiz Ali'miz vardır. Nesimi

  Şakkel Kamer Sırrı
  Ey Mukim!Hak cemalin görene Hak rahmeder, /Zafiya, şakkel kamer sırrını her kim fehmeder? Zafi. Hz. Peygamberin oğlu öldüğünde ay tutulmuştur. Ayın tutulması, bu ölüme yas tuttuğu yolunda yorumlanmıştır. Şakkel kamer, ayın yarılması demektir.

  Şehaküm Sırrı
  Şehaküm sırrını söyleme sakın, /Sakla kulum beni, saklayayım seni. Genç Abdal. İçende şehaküm şerbeti teberra kıl, /Teberradan evvel Tevella olmaktır akıl. Acun

  Şeriat-Tarikat-Marifet-Hakikat
  Sofilere göre şeriat dinin dış yüzüdür. Tarikat iç yüzüne giden manevi yoldur. Marifet, insanın Tanrıyı ve kendisini tanımasıdır. Hakikat ise dinin iç yüzüdür. Tasavvufta yola giren kişi bu dört durağı geçtikten sonra olgunluğa ulaşır. Bu duraklara 4 kapı da denir.

  Şerif
  Hz. Hasan soyundan gelenlere Şerif denir. Hz. Hüseyin soyundan gelenlere Seyyid denir.

  Tanrı adları
  Ahmed, Ali, Alimi deyyan, Allah, Allahu tala, Atayi, Alim, Adl, Afüv, Ahir, Aliy, Azim, Aziz, Baıs, Bari, Basıt, Bedi, Ber, Baki, Basir, Batın, Beka, Bimekan, Cabbar, Cami, Celal, Celil, Cemal, Cenabullah, Cüda, Çalab, Çeleb, Deyyan, Didar, Dost, Ekber, El, Elohim, Evvel, Ehad, Faili mutlak, Fazlı yezdan, Fettah, Gafur, Gaffar, Ganiy Habir, Hadi, Hafıd, Hafiz, Hak, Hakim Hakem, Halik, Halim, Hallak, Hamid, Hasib, Hay, Hayatullah, Hayyul kayyum, Hazret, Hu, Hüda, İlah, İlahe, İsm-i azam, Kadir, Kadiri Hay, Kabıd, Kahnar, Kaviy, Kayyum, Kebir, Kelamullah, Kerim, Kıdem, Kıyamullah, Kuddüs, Kudret, Lah, Lamekan, La şerik, La şey, La ihtiyaç, La yezel, Latif, Lem yezel, Mabut, Malikilmülk, Mani, Maşuk, Mecid, Mevla, Melik, Metin, Macid, Mübdi, Mugni, Mücib, Muhsi, Muhyi, Mukit, Muid, Muahhi, Muiz, Mukaddim, Muksıt, Muktedir,Musavvir, Müheymin, Mümin, Mümit, Müntekim, Müteali, Mütekebbir,Müzil, Nafi, Nur, Ollo, Padişah, Rab, Rabbı Ala, Rafi, Rahim, Rahman, Rahmetullah, Rakib, Rauf, Razık, Reşit, Rezzak, Rıdvan, Selam, Seullah, Sübhan, Samed, Sabur, Semi Şahenşah, Şehid, Şekur, Taala, Tanara, Tanı, Tanrı, Tekvin, Tengri, Tevvab, Tezid, Vacid, Vahdaniyet, Vahid, Vali, Vasi, Vechullah, Vedud, Vehhab, Vekil, Veliy, Vücud, Yahve, Yar, Yarab, Yezdan. Zahir, Zülcelal.

  Temmuz
  Yine Temmuz ayı (July), Sümer Ana Tanrıçası İştar, Bakiredir ve evlenmediği halde, çocuk sahibi olmuştur. Oğlunun adı Tommuz'dur. O ay içinde doğan ve babası tanrı olan, Tommuz´a atfen bu aya Temmuz denilmiştir. Damızlık kelimesinin köküdür. Dumuzi cezalandırıldığı için yılda 6 ay yeraltına sürgüne gönderilir ve Temmuzda yer yüzüne çıkar. Temmuzda her şey gelişip olgunlaşır. Daha güneşli günler, daha uzun günler yaşanır. Aşk yaşanır. Sıcak yaşanır. Sürgüne gittiği ay soğuk, döndüğü ay sıcaktır.

  Tevella - Teberra sırrı
  Tevella: Ali aba, Hz. Muhammed soyundan olanları sevmek.

  Teberra: Hz. Muhammed soyuna kötülük edenlere lanet okumak.

  Okun lanet hımar-u huk-u hirse, /Olar ki, düşmen-i Al-i abadır. Teberra kılmayana yok Tevella, /Teberrasız Tevellalar hatadır./ Teberra kıl eya Mollay-ı Rumi,/Teberra kılmayanlara beladır. Mevlana. Bizlerden bekleme zühd-ü ibadet, /Tutkusuz evvelden rah-i selamet,/Tevella olmaktır bize alamet,/Sanma ki sağımız solumuz vardır. Nesimi. İçende şehaküm şerbeti Teberra kıl, /Teberradan evvel Tevella olmaktır akıl. Acun.

  Thor
  Tanrı Thor'a atfen verilmiş gün. Şölen günü, adanan gün demektir. Thor= Tor= Taş demektir. Jüpiter (Müşteri) yıldızına izafeten verilmiş gündür. Jovi=Jüpi= Gök demektir. Thor= Ter= Taş; yani göktaşı anlamındadır. Jüpitere tapanlar üçgen tabanlı tapınaklar yapmışlardır. Tanrı Perşembe günü bütün hayvanları ve kuşları yaratmıştır. Perşembe günü hayvanlara tatil günüdür. O gün iş gösterilmez. Perşembe günü ışık (nur) ve gökyüzü yaratılmıştır.

  Thursday
  Tanrı Thor'a atfen verilmiş gün. Şölen günü, adanan gün demektir. Thor= Tor= Taş demektir. Jüpiter (Müşteri) yıldızına izafeten verilmiş gündür. Jovi=Jüpi= Gök demektir. Thor= Ter= Taş; yani göktaşı anlamındadır. Jüpitere tapanlar üçgen tabanlı tapınaklar yapmışlardır. Tanrı Perşembe günü bütün hayvanları ve kuşları yaratmıştır. Perşembe günü hayvanlara tatil günüdür. O gün iş gösterilmez. Perşembe günü ışık (nur) ve gökyüzü yaratılmıştır.

  Tor
  Tanrı Thor'a atfen verilmiş gün. Şölen günü, adanan gün demektir. Thor= Tor= Taş demektir. Jüpiter (Müşteri) yıldızına izafeten verilmiş gündür. Jovi=Jüpi= Gök demektir. Thor= Ter= Taş; yani göktaşı anlamındadır. Jüpitere tapanlar üçgen tabanlı tapınaklar yapmışlardır. Tanrı Perşembe günü bütün hayvanları ve kuşları yaratmıştır. Perşembe günü hayvanlara tatil günüdür. O gün iş gösterilmez. Perşembe günü ışık (nur) ve gökyüzü yaratılmıştır.

  Tuesday
  Mars (Merih) günü, Marsa tapınanlar dörtgen tabanlı tapınak yapmışlar. Tanrı mekruh (kötülükleri) ve suları, denizleri Salı günü yaratmıştır. Tanrı kötülüklerin temizlenmesi için suları yaratmıştır. Su o gün Tanrıya aittir, ona daha çok lazım gelir düşüncesiyle İslamiyette salı günü çamaşır yıkanması makbül sayılmaz.

  Üç Dört
  3+4=7= İnsanın yaradılış formülü. 3= 1. Zamansallık, 2. Maddesel, 3. Biçimsel. 4= 1. Toprak, 2. Su, 3. Hava, 4. Ateş. 4=Kare veya Haç, Tezahür eden evrenin, düzlem veya uzayın yaradılışın bütünlüğünü ve açılımını ifade eder. İçsel insan, maddenin ve zamansallığın (temporalité) karesi. Varolan şeylerin Tümünü yaratan demektir.

  Üç Mevlit
  Üç çocuk: maden, Bitki, Hayvan

  Üçgen
  3 noktadan geçen düzlem parçası. En küçük düzlemi ifade eder. İnsanın ölümsüz yanı yani üst beni oluşturur. 1. Akıl, 2. İlahi (manevi) düzen, 3. Zaman dışı ve aşkın olan ruhun barınağı.

  Üçler
  Allah, Muhammed, Ali

  Üçler
  Allah – İsa - Meryem

  Üçler
  Kutbül aktab, Sağdaki Veziri Umur, Soldaki Vezir-i Umur

  Üçler
  Yer, Gök, Yeraltı

  Üçler
  Gök - Güneş - Ay

  Üçler
  Mürşit – Rehber - Mürit

  Üçler
  Akıl, Ruh, Beden

  Üçler
  Fizik, Psikolojik, Maneviyat

  Üçler
  EDEB=(E)Eline - (D) Diline – (B) Beline

  Üçler
  Ruhani alan (verbun), Işık alanı (lux), Cismani alan (Vita)

  Üçler
  3 Yerin ve maddenin simgesi. 4 ise ilahiliğin ve göğün simgesi.

  Vahdet sırrı
  Birlik, teklik. Kesret ise çokluk demektir. Kesret alemi bu alem yani dünyadır. Gerçeğe eremeyenler bu alemi çokluk alemi olarak görürler. Bu alem zıtlarla doludur sanarlar. Vahdet alemi mutlak birlik (teklik) alemidir. O alemde çokluk ve ayrılık yoktur. Kesret gibi görünenler Tanrının tezahürlerinden başka bir şey değildir. Vahdet aleminde ne abid var, ne zahid var, ne mümin, ne kafir var, /Ortada yalnız Hak'kın bir birlik olmuş cümbüşü var. /Surette nazar eyler isen, sen ile ben var, /Amma ki hakikatte ne sen var, ne de ben var. /Bilmem ne hal oldu bana, ben sen miyim, sen ben misin?/ Can mahvoldu, canan beka, sen ben miyim, ben sen miyim? Bahreddin

  Venüs, Zühre Yıldızı
  Adem ve Hava'nın (insanın) yaratıldığı 6. Gün yani Cuma günüdür. Yıldızlar da Venüs (Zühre) yıldızıyla birlikte yaratıldığı için bugüne izafeten verilmiş gündür. Kare içinde üçgen tabanlı tapınaklar yapanlar bu gezegene taparlar.

  Vezir-i Umur
  Kutbül aktab, Sağ omuzdaki melek: Veziri Umur, Sol omuzdaki melek: Veziri Umur

  Wednesday
  Merkür'e atfen verilen gündür. Merkür (Utarit)'e tapınanlar dörtgen içinde tabana oturmuş üçgen biçimli tapınak yapmışlar. Tanrı nuru Çarşamba günü yaratmıştır.

  Yahve Aşer Yahve
  1. Kişilik, 2. Zamansallık, 3. Maddesel, 4. Biçimsel. A. Toprak, B. Su, C. Hava, D. Ateş. 4= Kare= Kabe, Yakup merdiveni= Dörtlük= Haç. Tezahür eden evrenin, düzlem veya uzayın yaradılışın bütünlüğünü ve açılımını ifade eden kare veya haç. İçsel insan, maddenin ve zamansallığın (temporalité) karesi. YHVH=4 harf= YeHoVaH= Varolan şeylerin Tümünü yaratan demektir. Yahve Aşer Yahve.

  Yakup Merdiveni
  Dörtgen=Kare= 4 Ana unsur: 1. Toprak, 2. Su, 3. Hava, 4. Ateş. Toprak ve Su pasif; Hava ve Ateş aktif değerdedir. Yakup merdivenine tekamül merdiveni de denir. Alt ben, zamansallık, Maddesellik ve Biçimsellik kişiliği oluşturur.

  Yedi (7)
  Adem 7 avuç topraktan yaratıldı.- 1. Akıl, 2. İlahi (Manevi) Düzen, 3. Zamandışılık, 4. Öz, 5. Maddiyat, 6. Ruh, 7. Latif. Yedi (7) iklim: dünyada yedi ayrı özellikte iklimi bulunan bölge.

  Yedi , (5+2)
  Beş gezegen + Güneş ve Ay = 7 eder

  Yedi avuç toprak
  Allah insanı (Adem'i) Cebrail´in getirdiği 7 avuç topraktan yaratmıştır.

  Yedi Ayet
  Fatiha Suresi 7 ayettir.

  Yedi başlı dev
  Narayana.Nara: ilah; yana: yaratıcı demektir. Naracahan: 7 yüksek idrak, Vedante: 7 zihni

  Yedi bela


  Yedi bilgin


  Yedi canlı
  Yedi canlı dev, kolay ölmeyen, yedi başı olan dev.

  Yedi cüce


  Yedi deniz
  Eski coğrafyacılar dünyayı çevreleyen denizleri 7'ye ayırmışlar: 1. Mağrip denizi (Atlantik okyanusu), 2. Çin denizi (Büyük okyanus), 3. Cürcan denizi (Hazer denizi), 4. Harezm denizi (Fars denizi), 5. Rum denizi (Akdeniz), 6. Tabariye denizi (Şap denizi), 7. Bahri siyah (Kara deniz). Kur'anda ağaçlar kalem, yedi deniz mürekkep olsa, Tanrı kelimelerini yazmaya yetmeyeceği bildirilmektedir.

  Yedi dört
  7x4= 28. Arap alfabesindeki harf sayısı, her biri insandaki sırları ifade eder. "Ey dörtle yedinin doğurduğu insan; dörtle yedidir seni dertlere salan". Ömer Hayyam.

  Yedi düvel
  Yedi batılı ülke: İngiltere, Fransa, İtalya, Hollanda, Belçika, Yunanistan, İspanya, Portekiz

  Yedi erenler- Yedi kutup
  Yedi gezegene atfen gönderilen 7 pulu peygamberle ilişki kuran yedi ulu kişi, eren, kutup, gavs.

  Yedi Erkan
  Pir- Rehber-Mürşit- 2 Müsahip- 2 Müsahip Eşleri

  Yedi felek
  Gökteki yedi gezegen

  Yedi gezegen
  Güneş, Ay, Dünya, Mars, Jüpiter, Venüs, Satürn.

  Yedi Göbek
  Türkler 7 göbeğe kadar Atalarını bilmek ve tanımak zorundadırlar.

  Yedi gün
  Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi

  Yedi gün
  Leto, altın başaklı Apollonu 7. Günde doğurmuştur.

  Yedi harika
  Dünyada en değerli 7 harika eser bulunmaktadır. 1.Khufu (Gize) Piramidi. Mısırda Kral Keops'un kendi adına yaptırdığı piramid.. Keops piramidi de denir. 2. Babil Surları ve asma bahçeleri, 3. İskenderiye feneri, 4. Rodos heykeli, 5. Zeus (Jüpiter) heykeli Yunanistan'da. 6. Artemis (Diana) Tapınağı Efes'te.7. Karya kralı Mauseolos mezarı. Güneybatı anadoluda İstanköy (Halikarnassos Kos) körfezindeki süslü mezar=moseleum adı buradan gelmektedir.

  Yedi hücre
  İnsan vücudundaki 7 delik.

  Yedi İklim
  Eskilere göre insanların ve hayvanların yaşadığı dünyanın dörtte biri yedi iklime yani yedi iklim bölgesine ayrılmıştır. Bu güne göre Avrupa, Asya ve Afrika'nın bir kısmıdır. Bunlar: 1. İklim Bölgesi: Hint, Tanrısı: Zuhal (Satürn), Rengi: Siyah, Gökteki katı: 7.Kat.; 2. İklim bölgesi: Çin, Tanrısı: Müşteri (Jüpiter, Rengi: Kahve, Gökteki Katı: 6. Kat; 3. İklim Bölgesi: TÜRK, Tanrısı: Mars (Merih), Rengi: Kırmızı, Gökteki Katı: 5. Kat,; 4. İklim Bölgesi: Horasan, Tanrısı: Güneş, Rengi: Sarı, Gökteki katı: 4. Kat.; 5. İklim Bölgesi: Müverraünnehir, Tanrısı: Zühre (Venüs), Rengi:Yeşil,Gökteki Katı:3.Kat. 6. İklim Bölgesi: Rum, Tanrısı: Utarit (Merkür), Rengi: Mavi, Gökteki Katı: 2. Kat. ; 7. İklim Bölgesi: Bulgar, Tanrısı: Ay, Rengi: Beyaz, Gökteki Katı: 1. Kat.

  Yedi kapı
  Cennetin 7 kapısı var.

  Yedi kat gök
  Yedi gök: 1. Zühal, 2. Müşteri, 3. Merih, 4. Güneş, 5. Zühre, 6. Utarit, 7. Ay gökleri. Bunlara Atlas ve Burçları da katarsak dokuz gök olur. Kur'anda birçok surede göğün ve yerin yedi kat olduğu belirtilir.

  Yedi kat yer
  Yerin yedi kat basmak katmanlarını anlatır

  Yedi kıl kümesi
  İnsanlar 7 kıl kümesiyle birlikte doğarlar. 1 baş, 2 kaş, 4 kirpik

  Yedi kollu şamdan
  Davut yıldızı. Altı kollu yıldızın köşelerine 6 ve ortasına da bir mum konularak elde edilen şamdan 7 kollu olmaktadır.

  Yedi kutup (gavs)
  Yedi gezegene atfen gönderilen 7 pulu peygamberle ilişki kuran yedi ulu kişi, eren, kutup, gavs.

  Yedi Mushaf
  Bazı hadislere göre, Kur'anın 7 türlü okunuşu vardır. Okunuşlar kabilelere göre değişse de anlamı değişmez. Sofilere göre 7 okuyuş 7 anlamdır.

  Yedi nota
  Do, re, mi, fa, sol, la, si,

  Yedi peygamber
  Yedi gezegene atfen yedi ulu peygamber gönderildiği inancı, yedi'nin kutsal sayılan bir rakam olması yanında astrolojideki gelişmelerle yedi kat gök inancının doğmasına sebep olan ay ve güneşle birlikte yedi eden beş gezegenin bulunmasıdır. Bu beş gezegen: 1. Zühal, 2. Müşteri, 3. Merih, 4. Zühre, 5. Utarit.

  Yedi renkli ana kuşağı
  Fatma Ananın kuşağı 7 renklidir

  Yedi renkli gökkuşağı
  Kırmızı, Turuncu, Sarı, Yeşil, Mavi, Lacivert, Mor, ışık tayfı.

  Yedi tapınak
  Yedi kat gökte bulunan gezegenler. Bular : 1. Zühal, 2. Müşteri, 3. Merih, 4. Güneş, 5. Zühre, 6. Utarit, 7. Ay. Her bir gezegene bir büyük peygamber gönderildiği ve buradan dünyadaki insanlarla ilişki kurularak onların kaderleri üzerinde etkili olduğu inancı. Ayrıca, her gezegende (felek) bu peygamberle ilişki kuran birer kutup (gavs- abdal-gayb eren) bulunur. Yedi felek, yedi eren, yedi gavs buradan gelmektedir.

  Yedi ulular
  Yedi ulu şair: Nesimi, Hatayi, Fuzuli, Pir Sultan Abdal, Kul Himmet, Virani, Yemini

  Yedi uyurlar
  Kuran Kehf suresi 18/8 ayet. 7 dindarın sığındığı mağarada 309 yıl uyumuşlardır. Bular: 1. Yemliha, 2. Mekseliha, 3. Mesliha, 4. Mermuş, 5. Debernus, 6. Sazınus, 7 Kefeştateyus, yanlarında Kıtmır isimli bir köpek ile birlikte Efes, Urda veya Antalya yakınlarında bir mağarada uyumuşlar.

  Yedi yaban
  Yedi ayrı, uzak devlet

  Yedi yabancı
  Çok uzak olma, hiçbir yakınlığı bulunmama.

  Yedi yıl
  7 yıl vahşi doğada dolaşmak, Yusuf Peygamber zamanında Mısır'da yaşanan yedi yıl kıtlık, yedi yıl bolluk dönemi

  Yedi yıl bolluk
  Mısırda Hz. Yusuf devrinde 7 yıl bolluk yaşanmış.

  Yedi yıl kıtlık
  Hz. Yusuf, Mısırda 7 yıl kıtlık olacağını duyurmuş. Mısır'a vezir seçilince 7 yıl bolluk döneminde fazla ürünü depolamış ve Mısır halkını açlıktan kurtarmış.

  Yedigen
  Yedi köşeli geometrik şekil.

  Yedigir
  Büyük ayıyı oluşturan 7 yıldıza topluca verilen ad.

  Yediler
  Sofilere göre alemi yöneten bir kişidir. Buna "kutb" denir. Bu kişi Hakikat-ı Muhammediye'ye mazhardır. Yani onun gerçek görünüşüdür. Kainat bu kişinin çevresinde döner. Onun gönlüne gelen bu alemde meydana çıkar. Ona en yakın iki kişi daha vardır. Bunlar sağ ve sol imam, yani yöneticisidir. Bunlardan sonra alemi yöneten dört ermiş gelir. Bunlardan sonra yedi, kırk ve üç yüz erenler gelir.

  Yedinci gün
  Satürn gezegenine adanan gün anlamına Saturday= Cumartesi günü. Tanrı da Tüm dünyayı kainatı ve canlıları 6 günde yaratmış ve 7.gün dinlenmiş. 6. Gün yani Cuma (insan) günü insanı yaratmış ve ertesi gün dinlenmiştir. 6 gün çalışıp 7. gün yani Cuma ertesi günü dinlenme günüdür.

  Yediveren
  Bir çeşit portakal. Yılın değişik mevsimlerinde meyve verir.

  YHVH
  1. Kişilik, 2. Zamansallık, 3. Maddesel, 4. Biçimsel. A. Toprak, B. Su, C. Hava, D. Ateş. 4= Kare= Kabe, Yakup merdiveni= Dörtlük= Haç. Tezahür eden evrenin, düzlem veya uzayın yaradılışın bütünlüğünü ve açılımını ifade eden kare veya haç. İçsel insan, maddenin ve zamansallığın (temporalité) karesi. YHVH=4 harf= YeHoVaH= Varolan şeylerin Tümünü yaratan demektir. Yahve Aşer Yahve.

  Yirmi
  20= Sümerlerde Krala atfen verilen sayı.

  Zehra, Zöhre
  öd, yürek, cesaret, kudret.

  Zühal, Satürn
  Satur= Satürn'den gelir. Day= günü anlamına. Satürn gezegenine adanan gün anlamına Saturday= Cumartesi günü. Satürn (Zühal) Gezegenine tapınanlar altıgen tabanlı tapınaklar yaparlar. Şükran günüdür. Yaradana teşekkür etmek ve günahlarının bağışlanması için insanlar bugün topluca ayinler yaptıkları bu güne şükran ve günah gününü temsilen Saturday adını vermişlerdir. Tanrı da Tüm dünyayı kainatı ve canlıları 6 günde yaratmış ve 7.gün dinlenmiş. 6. Gün yani Cuma (insanı) günü insanı yaratmış ve ertesi gün dinlenmiştir. 6 gün çalışıp 7. gün yani Cuma ertesi günü dinlenmek Tanrıyı taklit etmek gibi bir davranıştır.

  Zühre (Venüs) yıldızı
  Çoban yıldızı da denir. Venüs yıldızı. Şarkıcıların yıldızıdır. Harut ve Marut adlı melekler insanların kötülüklerini Tanrıya şikayet etmişler. Tanrı da onlara şehvet verip Babil'e indirmiştir. Kötü işler yapmak isteyenlere büyü öğretmişler. Bir kadına aşık olurlar. Kadın, göğe çıkmak için "ismi azam" duasını öğrenmek şartıyla beraber olabileceğini söyler. Kadın bu yolla öğrendiği dua ile göğe çıkar. Tanrı kadını çarpmış ve yıldız yapmıştır. Zühre yıldızı budur. Zühre gökte üçüncü kattadır. Kutlu bir yıldızdır.


  ¨ HAFTANIN GÜNLERİ: İlk insanlar her bir günü, ayı bir yıldıza, gezegene izafe etmişlerdir.;İlk insanlar her bir günü, ayı bir yıldıza, gezegene izafe etmişlerdir.;  Pazar.....Sunday ...... Güneş günü...Sun, Şamaş Kare  Pazartesi. Monday .. Ay günü ..Moon, Sekizgen  Salı...Tuesday. ..Mars günü .. Merih Dörtgen  Çarşamba. Wednesday. Merkür günü. Utarit kare üçgen  Perşembe. Thursday. Jüpiter günü Müşteri Piramit  Cuma....Friday ..Venüs günü ..Zühre Dörtgenüçgen  Cumartesi...Saturday .. Satürn günü ..Zühal Altıgen  ¨ Yaradılış Efsanesine göre, Cenabı Allah yeri ve göğü 6 günde yaratmıştır. Yeri 4 günde ve göğü de 2 günde yarattı. Günlere göre yaratılanlar şöyle;  Dağları.....................Pazar günü

  Ağaçları...................Pazartesi günü

  Suları&kötülüğü....Salı günü

  Nur´u .....................Çarşamba günü

  Hayvanları..............Perşembe günü

  Ademi (insanı)…...Cuma günü yarattı.

  Dinlendiği gün…...Cumartesi günü dinlendi.  İslam inancına göre Salı günü çamaşır yıkanması makbul sayılmaz. Çünkü o gün kötülükleri yaratmıştır. Kötülükleri temizlemek için sular yaratılmıştır ve Tanrı su ile meşguldür. Su o gün bütünüyle Tanrıya daha çok lazımdır.Perşembe günleri hayvanlara tatil günüdür. Hayvanlara o gün en iyi yiyecekler verilir. Dinlendirilirler.

  Cuma günü insan için şükür günüdür. Dinlenerek geçirmek ve Tanrıya ibadet etmek için tatil edilmiştir. İsevilik ve Musevilikte ise Cumartesi günü dinlence olarak düzenlenmiştir. Çünkü, Tanrı da 6 günde kainatı ve içindekileri yarattıktan sonra yedinci gün, yani Cumartesi günü dinlenmiştir.

  Yine Temmuz ayı (July), Sümer Ana Tanrısı İştar, Bakiredir ve evlenmediği halde, çocuğu olmuştur. (Tıpkı Meryem gibi). Temmuz ayı, babasız tanrı olan, Tommuz´a atfedilmiştir. Tommuz, tammuz, damız, damızlık kelimesinin köküdür. Dumuzi cezalandırıldığı için yılda 6 ay yeraltına sürgüne gönderilir ve Temmuzda yer yüzüne çıkar. Temmuzda her şey gelişip olgunlaşır. Daha güneşli günler, daha uzun günler yaşanır.
  alıntı
   

Sayfayı Paylaş