Aşık İbreti (Hıdır Gürel) Hayatı

Konu, 'Ozanlarımız' kısmında prkacin tarafından paylaşıldı.

 1. prkacin

  prkacin Super Moderator

  Kayıt:
  9 Eylül 2007
  Mesajlar:
  1.744
  Beğenilen Mesajlar:
  133
  İbreti Emelim İnsana Hizmet Eşim Bana Huri, Evim De Cennet Hacıya, Hocaya Kalmadı Minnet İrbiği, Tesbihi Kırdım Da Geldim...


  [​IMG]

  Asıl adı Hıdır Gürel olan Âşık İbreti’nin dedeleri Malatya’nın Akçadağ ilçesi Harunuşağı köyünden kalkmış, Kayseri’nin Sarız ilçesine bağlı Kırkısrak köyüne gelip yerleşmiş, babasının adı Ali annesinin adı Sultan;dır. Babası o günün zor koşullarında, at sırtında köy köy dolaşıp meyve ve öteberi satarak geçimini sağlarmış. Rumi 1336, Miladi 1920 doğumlu olan Âşık İbreti’ye Hıdır adı konulmuş. Üç yaşına gelince annesini kaybetmiş ve öksüz kalmış, babasının evlendiği Hatice isimli ikinci annesinden Ali, Rıza, İbrahim, Sultan, Meryem, adlarında beş kardeşi dünyaya gelmiş. İbreti, henüz on yedi - on sekiz yaşlarındayken evlenir, hanımı teyzesinin kızı Sultan’dır. Köşkerlik (ayakkabı tamirciliği) yapar ve giderek ayakkabı üretimiyle geçimini sağlar…..

  Askere gider, 3 yıl askerlik yapar; askerde iken babasını kaybeder. Askerlik dönüşü Maraş’ın Afşin ilçesine giderek kısa bir zamanda biçki, dikiş öğrenen İbreti, Sarız’a döner. Bu sanatını da on sekiz yıl devam ettirir. Bu arada saza söze büyük ilgi duyar, okuma merakı artar. Geceleri gaz lambasının ışığında sabahlara dek okuduğu günler olur kendini yetiştirir. (Bu dönem aynı zamanda Kırkırsak şeyhleriyle birlikte Şöbeçmen’deki Şeyhler Meclisi’ne dahil olduğu dönemdir)

  İbreti, bu gayretli çalışmasının yanı sıra peş peşe altı çocuk sahibi de olur; sırasıyla Sultan, Haydar, Hüseyin, Hıdır, Kemal, Gülbeyaz, İbreti’nin hanesinde yer alır. Ancak kendi adını taşıyan Hıdır, henüz 34 yaşında 1992 yılında Hakk’ın rahmetine kavuşur. Diğer kardeşler, anneleri Sultan’la İstanbul’da yaşamlarını sürdürürler.

  Çok çocuklu İbreti, geçim darlığı çektiği için çeşitli mesleklere atılır. Saz yapıp satmak, diş çekmek, madencilik, en son fotoğrafçılık gibi işler yapar. Madencilikte yaptığı kazılarda yüzde seksen isabet kaydetmesine karşın ekonomik yetersizlikler nedeniyle bu işi sürdüremez. Bulduğu krom, gümüşlü kurşun, madenleri toprak altında kalır. Son olarak fotoğrafçılık yapmakta olan İbreti, Sarız da elektrik olmadığı için işini zor sürdürür. Daha sonra Elbistan’a göçer, burada fotoğrafçılık mesleğini sürdürürken 1967’de patlak veren Elbistan olayında Alevilere saldıran fanatik bir grubun saldırısından İbreti de nasibini alır. Dükkânı tahrip edilir. Kendisi ise canını zor kurtarır. Tekrar Sarız’a döner; ancak geçim darlığı nedeniyle İstanbul’a göçmek zorunda kalır ve 5 Kasım 1976 tarihinde Hakk’a yürür. (1)

  ***

  Bu inişli çıkışlı ve onurlu yaşam mücadelesinin öyküsünden sonra sizlerle onun şair ve halk ozanı kimliğini paylaşmak istiyorum. Bu konuya da Adana ve Kayseri illerinin sınırlarının kesiştiği coğrafyada bulunan yirminci yüzyılın başlangıcında kurulmuş küçük bir köy serüveni ile başlayacağım. Çünkü, bu köyde yaşananlar İbreti’nin tasavvuf ve şairlik hayatında eğitim ve öğretim olarak büyük bir yer almaktadır.

  Binboğa’nın Şöbeçimen’i, “1900’lı yıllardaki göçerlerle yirmi hanelik bir sayıya ulaşmıştı. Bu ailelerin yarısına yakını, Sivas il sınırları içindeki Gini aşiretinin alt gruplarından kopup gelmiş(2). Bu küçük yerleşim biriminde geçmişi 1800’lü yıllara dayanan bir dostlar meclisi mevcuttu. Zaman zaman kesintilere uğramışsa da, miras bırakılan kurulmuş sistem sayesinde yeniden hayata geçirilmesi başarılmış. Bu oluşturulan sistemin birinci ayağı, biçimsel kurallardan arındırılmış sınırsız insan sevgisi, ikincisi ise maddi olanaklardan yardıma muhtaç üyelerin de yararlandırılmasıydı. Bu oluşumun varlığı kendi içinde özünü korumaya çalışmaktaydı.

  1. Cihan Harbi’nin başlarında Şöbeçemen’de dinî açıdan başlıca üç grup oluşmuştu: Birinci gruba “Şeyhler” ya da “Hakikatçılar” denilmekteydi (bu grup Araboğlu’nun izinden yürüyenler.) İkinci grup dedegândı. Bunlara “tarikatçılar”da deniliyordu... Üçüncü grup homojen (mütecanis) değildi. Bu grup, daha çok günlük ekmek kavgası veren fakir kesimden oluşuyordu”(3). Bu dinî oluşumun cemaat olarak varlığını koruyabilmesi, bölgenin ağır doğa şartlarına rağmen daha çok kış mevsiminde icraat buluyordu.

  Çevredeki köylerde yaşayan şeyhler Şöbeçemen’deki Aziz Baba’nın evinde toplanıyorlardı. Şeyhlerin meclislerine, şeyh olmayanlar alınmazlardı. Konuşmalar gizlilik içinde yürütülürdü. Hz. Ali’den Hacı Bektaş’a, Hacı Bektaş’tan Araboğlu’na ve “o güne” kadar kadar geçen süre zarfında Aleviliğin tüm kuralları gözden geçirilir, günün icap ve ihtiyaçlarına göre yeniden yorumlanırdı. Temel ölçü Kuran’ın batıni yorumu, insan-ı kâmilin aklı, vicdanı ve toplumun gelenekleri ile çağın gereksinmeleriydi.”(4) Bu meclisin şeyhleri değişik konular üzerinde fikirler beyan ederler, sistemin ihtiyaç duyduğu kitaplar, Sivas’tan, Halep’e, Kayseri’den İstanbul’a kadar nerede bulunursa ya satın alınır ya da ödünç istenir; mümkün değilse orada kalınıp okunur, sureti ve özeti çıkarılır, dönüşte meclisteki dostlara sunulurdu.(5). Bu meclisin dostları icraatlarında görev paylaşımı ihmal edemezler. Cemaat ve dostluk, hiyerarşik bir sistematik olarak yürütülmekteydi. Evet, 20. yüzyılın başlarında Sivas ve Maraş illerinde yaşayan Araboğulları, Apseyd’le, (Azia Baba’nın babası) Mamki Köse’ler ( Şeyh Mamo’lar) bir kuşak sonra Karaca Hüseyin Erbil’ler, Azia Baba’lar, Ali Kamke’ler ( Hicrani, Figani, Haki’ler) Haydar Bayrak’lar, Halil Aksu’lar, Haydar Uzun’lar, Terzi Hıdır Gürel’ler ( İbret’ler), Haydar Köse’ler, Ali Şükran’lar… bu gruptandırlar”.(6)

  Aziz Baba eserini kaleme alan Aziz Baba’nın torunu Seydi Özcan, Aziz Baba’nın dostları arasında İbreti’ye Mücrümi ve Ali Kamke’den sonra üçüncü sırada yer veriyor. Cemaat içindeki yerini ise şöyle izah ediyor:

  “Terzi Hıdır da saz çalar, deyiş söyler ve şiir yazardı. …. Deyişleri genellikle yapılan konuşmalarla ilgili konuları içerenler arasında seçilirdi, bunlar bazen konuşmaları teyit eden, bazen de karşıt fikirleri içerirdi. Karşıt fikirler de bir sonraki muhabbettin konusunu oluştururdu”(7)

  Evet, yukarıdaki metinden de anlaşıldığı gibi İbreti, Şöbeçimen Meclisi’nde yer bulan bir ikinci kuşak (II.Cihan Harbi’nden sonra devam eden Şeyhler Meclisi’nin devam edenleridir) üyedir. Ekonomik koşullarına rağmen birinci grupta yer alması, onun farklı yetenek ve kabiliyetlere sahip olmasından kaynaklanmaktaydı. Ayrıca icraatlarını yaşamının bir parçasını oluşturan fotoğraf sanatıyla desteklemiş olmasıydı. Yaşamının çeşitli kesitlerinde çeşitli meslekleri icra etmesi ise ona farklı deneyler ve insan-ı kâmil meziyetleri kazandırmıştı. Yaşamının iki bölümden oluşan tasavvuf ve sosyal yaşam olarak var olma kavramlarını, yaşam savaşının mücadele evreleri içinde yürütmekteydi. Bu başarıda üyesi bulunduğu Şeyhler Meclisi’nin katkısı da büyük rol oynuyordu. Çünkü edindiği dostları onu yaşam boyu yalnız bırakmamışlar ve ona olan sevgilerini de göstermekten geri kalmamışlardır. Ne yazık ki bu mistik tasavvuf felsefesinin üyeleri, tarih boyunca çileyi kendi bedenlerine verdikleri maddi ve manevi kayıplarla yaşamışlardır.

  Aziz Baba’nın Aleviliği eserini kaleme alan sevgili Aziz Dede’nin torunu Seydi Özcan, Aziz Baba’nın dostları arasında İbreti’yi şöyle kaleme alıyor:

  “Hıdır (Gürel) Aziz Baba’nın en genç dostlarında birisiydi. 15 km. mesafedeki Kırkırsak köyünden olması nedeniyle en az ayda bir Kırkırsaklı şeyhlerle birlikte gelir, bir veya birkaç gece kalırdı. Deyişlerinde “İbreti” mahlasını kullanırdı. 1950’lerden sonra köyden Sarız’a taşındı. Çok zeki ve hazır cevaptı. Bir gün Baki Hoca’nın, sağanak halindeki yağmurdan ıslanmamak için koştuğunu görünce, hemen arkasından “Hoca efendi sana yakışmıyor. Bir din adamı Allah’ın rahmetinden kaçar mı? Günah işliyorsun” diye takılır, etraftakilerin gülüşmesine neden olur. Baki Hoca buna fena içerlenir ve sürekli fırsat kollar. Bir süre sonra İbreti’nin de yağan yağmurdan kaçtığını görünce, “İşte şimdi seni suçüstü yakaladım. Bak o pos bıyıklarınla utanmadan Allah’ın rahmetinden kaçıyorsun” diye laf atınca, İbreti, “Hayır Allah’ın rahmetinden kaçmıyorum. Allah’ın rahmetine basmamak için sadece acele ediyorum” yanıtını verir. Baki Hoca sesini keser, yutkunur ve gülüşmeler arasında uzaklaşır.(8)

  Yetiştiği Şeyhler Meclisi’nden de anlaşılacağı gibi “Tekke Bektaşiliğinin” öğretilerini de aldığından kendisi bir “Babagân”dır.

  İbreti, yokluğun ve var oluşun mücadelesinde kendi tarihinin değerleri olan ozanlar gibi yaşamındaki gerçekleri, gözlemlerini, duygularını, düşüncelerini sınıf, mezhep ve politik değer yargılarından bağımsız bir tarafsızlıkla yansıtıyor. Ayrıca isyanlarını, sevgilerini ve aşklarını daha çok düz kafiyeli manzum bir dille yazıyor. Eserlerinde zaman zaman özellikle de dinî ve tasavvufî şiirlerinde Arapça ve Farsça’yı da kullanmış olsa da olgunluk dönemindeki eserlerinde öz Türkçe’yi daha çok kullanmıştır. Bundaki en temel etken, süreç içinde kendisini yerel etkileşimden arındırarak evrensel bir açılıma yönelmesi, özellikle de mistik felsefe konusundaki Şeyhler Meclisi olmuştur.

  Ozanın tasavvuf anlayışını büyük (rahmetli) oğlu Haydar şu cümlelerle ifade etmektedir:

  “Dört kapının sonuncusu olan Hakikat kapısına biat ettiğini, insanın Allah’la öz dost olduğunu, Allah’ın insana kendi ruhundan ruh verdiğini, insana şah damarından daha yakın olduğunu söylerdi. Kâmil insanın ruhunun ebediyen ölmediğine, ruhun tekrar bu dünyaya dönerek başka bir bedende yaşamaya devam edeceğine ve insanlardaki altıncı hisse inanırdı. Bu konuda diyor ki; İbreti, bu yoldan gerçekler yürür / Çağırmadan duyan bakmadan görür / Her kötü ahlaktan kendini korur / Hak ve hakikaten ırak olmazsa.(9)

  Özellikle Bektaşi öğretisiyle değil de “Bektaşi Tekke” öğretisiyle meclisler oluşturan Şeyhler Meclisi’nde çalınıp okunan şiirlerinde “Nefes”ler ağırlık oluşturur. Anadolu köy Bektaşiliğinde de daha çok okunan eserler “Nefes” olarak kabul edilir. “Bektaşi şiirinin milli vezin ile milli biçimler etkisinde yazılan asıl kıymetli ve orijinal parçaları nefes adıyla tanımlanmıştır ki, tekkelerde belli bestelerle okunmaya mahsustur.” …. Zamanlara ait dervişlerin nefesleri hep hece vezniyle ve tamamıyla Yunus edasından alınmış hata daha şuh, daha kinayeli, daha zarif- bir tarzda yazılmıştır.”(10) Alıntıda da belirtildiği gibi “tekkelerde” sözcüğü bunu doğrulamaktadır. Anadolu Alevileri arasında hece vezniyle okunan bu eserlere ise “deyiş” denilmektedir.

  On bir heceli dörtlük Alevi-Bektaşi kültüründe başlangıcını XII. yüzyılda Yunus Emre’den alır. Yunus’da laik şiirle zühdi şiirin, hatta Bektaşi Alevi şiirinin esasları vardır. Nitekim onda aruz ve hece, divan edebiyatı ve halk şiiri, bir arada varlığını sürdürüyordu. Ancak, o halk unsurunu üstün tutmuş, öz dili ve hece veznini daha fazla kullanmış insani ve ileri görüşle hâkim olmuştur.”(11)

  İbreti, kaleme aldığı şiirlerinde özgün yerel değerleri coşkulu bir duyguyla birleştirip mısralarına yansıtıyor. Özellikle yetişmiş olduğu Şeyhler Meclisi’ndeki deyişleri okurken, edebi üsluba ve çaldığı bağlamanın da tarihsel yerini korumaya büyük özen gösteriyor. İbreti’nin şiirlerini on bir hece vezniyle yazılmış koşmalar olarak kaleme alındığını görmekteyiz. Şiirlerindeki hicivleri de düşünce kaynağının bu anlayıştan uzak olmadığını vurgulamaktadır. Ayrıca şiirlerinde çokça mani türünde örnekler de görmekteyiz. Günlük yaşamında kaleme aldığı şiirlerinde ise hicivlere yer vermiştir.

  İbreti şiirlerini dört ana başlık altında okuyucusuna sunmuştur:

  1- Dini konulu şiirler

  2- Tasavvuf konulu şiirler

  3- Siyasi konulu şiirler

  4- Sevgi ve Aşk konulu şiirler.

  Ne yazık ki tarihin tüm çilekeş halk ozanları gibi İbreti’nin de eserlerinin mahlası değiştirilmiş; eserler taklit edilmiş ve okuyanlar tarafından kendi eserleriymiş gibi bestelenmiştir.

  İbreti’nin yayınlanan şiirlerinin söz ve dize farklılıkları; şiirlerin asılları kitaplaşmadığı, şiirlerin dilden dile gezerken biçimsel değişikliklere uğraması veya kitaplaşmalarına rağmen birinci kaynaklardan alınmamasından kaynaklanmaktadır. Bu üzücü tahribata uğrayan tüm ozanların ve varislerinin korunması için yetkili kurumları duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bu yanlışlıkların düzeltilerek, bütün ozanların yaşadığı gibi “ hak gaspları”nın varislerine intikalleşmesi en büyük arzumuzdur.

  Tartışmaya konu olan birinci şiiri “Bir Şah Olsam” şiiridir. Bu şiirini dinî konulu şiirlerinden birisi olarak okuyucusuna sunmuştur (bu şiiri İbreti ile birlikte beş kişi sahiplenmektedir: Maraşlı Mehmet Oğlu Ahmet Kartalkanat (Kul Ahmet), Sivas Kangallı Hamit Başıbüyük (Kul Hayrani), Maraşlı Derviş Mermertaş ( Perişan Derviş), Halil Öztoprak’ın varisleridir. (İbreti –Adil Atalay 33s). Bu konudaki tartışmaların yaşadığı başlangıç ise, 1994 yılının ilk aylarıdır.

  İkincisi de “Samit Gerekmez”dir. Bu şiirini ise, tasavvuf konulu şiirlerinden birisi olarak kaleme almıştır. Bu şiirindeki sözcüklerin anlamları konusunda kendine özgü, tasavvuf anlayışının özüne uygun olarak akıcılığını tamamlamaktadır.

  İbreti’nin oğlundan alınan “Bir Şah Olsam” şiirinin aslı (12)

  Bir Şah olsam

  Bir Şah olsam hükmeylesem cihana
  Kilise, mescidi yıkar giderdim
  Okullar yapardım bütün insana
  Cehaleti kökten söker giderdim

  Fabrikalar kurar idim her yerde
  İkiliği koymaz idim bu serde
  Ayrı gözle bakmaz idim bir ferde
  Cihana bir gözle bakar giderdim

  Gerçek insanları bilirdim Allah
  Ondan gayrısına tapmazdım billah
  Na Kâbe kalırdı ne de Beytullah
  Yerine bir arpa eker giderdim

  İnsanlıktan başka olmazdı cennet
  Yok olurdu İsa, Musa, Muhammed
  Kalkardı dünyadan mezhep, tarikat
  Dinlerin bağını çözer giderdim

  Bir olurdu zengin fakir her zaman
  Çaresiz dertlere olurdum derman
  Ne gavur kalırdı ne de Müslüman
  Tümünü bir yola çeker giderdim

  Gece gündüz çalışırdım millete
  Bir faydalı kul olurdum elbette
  Bir ırmak olurdum güneşten öte
  Yeni fezalara akar giderdim

  O günü görseydim yüzüm gülerdi
  Dünyada insanlar bayram ederdi
  Ne bir silah ne bir Atom kalırdı
  Bir ulu deryaya döker giderdim

  İbreti der varlığımız bitmezdi
  İnsanoğlu yanlış yola gitmezdi
  Ayrı gayrı devlet icap etmezdi
  Dünyaya bir bayrak diker giderdim.

  Bu konuyla ilgili olarak Âşık Mahzuni Şerif ise “İşte ben 1957 yılında hayranlık duymuştum, İbreti’ye. O’nun demelerinden esinlenmeye başlamıştım. Duyduğum şiirlerin en güçlüsü “Bir Şah olsam hükmeylesem cihana” diye başladığı ve yeryüzünden hudutların kalkmasını, sanayinin ilerlemesini; İslam’da ve Hıristiyanlık’ta dinlerin yumuşamasını, şekilciliğin ve taş-toprak öpmenin fasıklığını ilan eden şiirini bizzat kendisinden dinlemişimdir. Bu şiir günümüzde çarpıcı etkiler yapmaya başlayınca, bu şiire sahip çıkan insanların çok olduğunu gördüm. Hatta çok yakın arkadaşım Kul Ahmed’in bile 1960’lı yıllarda yayınladığı bir kitabında bu şiirin yer aldığını görünce adeta şaşırdım. Şayet Kul Ahmet ile İbreti Baba, önceden tanışıyorlar da bu şiiri Kul Ahmet’ ten duyup kendisinin gibi okumuşsa onu bilmem. Ancak bildiğim tek bir şey İbreti son derece muhkem (sağlam), son derece bilinçli ve kamil (olgun) bir zattı. Kimsenin ne şiirine, ne de kabiliyetine tenezzül edecek yapıda bir adam değildi.

  İddia sahiplerinden birisi de, ünlü Alevi yazar Halil Öztoprak’ın çocuklarıdır. Aynı zat da benim yakın köylümdür. Aynı yıllarda rahmetli Halil Öztoprak’la da tanıştığım gibi ünlü bir Mahzuni olduktan sonra yıllarım Halil amcayla geçmiş ve meşhur olan “Tarihte Hakikat Kuran’da Hikmet” kitabının yazılışında çok daktilo tuşu dövmüşümdür.. Ama hiçbir zaman söz konusu şiiri Halil Öztaprak’tan duymadım.(13)

  Söz konusu şiirin talihsizliği, İbreti tarafından kitap olarak çıkarılmayışıdır. Şimdi bu şiirin kim ilk kitap haline getirmiş ise, elbette ki, o şiirin meşru sahibi görülecektir. Ama ben işin aslının bu olduğuna inanmıyorum. Çünkü yaklaşık kırk yıl önce bizzat Âşık İbreti’nin sazından ve dilinden dinledim…… Kim ne yazarsa yazsın kaynak olarak İbreti’yi aldığımı itiraf eder, aziz ruhuna saygılar sunarım.”(14)

  Bu görüşme “16 Eylül 1995 yılında Yalova etkinlikleri sırasında bir Cumartesi günü yapılıyor.”(15) Âşık Mahzuni’nin de “yaklÂşık kırk yıl önce bizzat Âşık İbreti’nin sazından ve dilinden dinledim” demesiyle bu yılların 1955-60 yılları olarak karşımıza çıkmaktadır. Hata bu konuyu doğrularcasına kasım 1994 yılında Kervan dergisinde adı geçen şiirle ilgili olarak Âşık Mahzuni diyor ki:

  “Söz konusu şiiri, okul yıllarında, yanı 1959’da, yakın köylüm olan Âşık İbreti (Terzi Hıdır) dan sazıyla dinledim. Köyümüzde olan cemlerde ve cem dışı sohbetlerde bugün hâlâ yaşayan ve Almanya’nın Bielefeld şehrinde oturan Âşık İbret Erdem de aynı şiiri icra ederdi. Ozan Osman Dağlı ve Kul Hasan, İbreti’nin yakın dostlarıdır. Bilgiler vardır…”(16) (Bu konuda ozanlar dünyasının duayenleri ve o dönemin canlı tanıkları olarak; Musa Eroğlu, Miktat Güler Dede, Ocaklı Güzel Erbaş Dede, Tokatlı Âşık Ruşani, Ali Doğan, Muharrem Yazıcıoğlu, Âşık Ali Başbuğ, Ali Cemal, Arap Ali, Av. Kahraman Aytaç, Mahsun Pehlivan, Necati Erder Dede eserin İbreti’ye ait olduğu konusunda birleşen ozanlardır.- Lütfü Kaleli, Tanrı İnsan, s. 63, 17, 52, 53)

  Bir gerçeğin burada bir daha ispatlandığını görüyoruz. İbreti’nin 1950 -1960 yılları arasında Şöbeçemen’deki Şeyhler Meclisi’nde aldığı eğitim ve öğretim dönemidir bu yıllar. Bu Meclis’in etkili “Tekke” öğreti anlayışı İbreti’de bir “Babagân” olarak yazdığı şiirlerinin dizelerine yansımaktadır. Çünkü şiirin yazılış üslubu bir Bektaşi Babagânlık öğretisinin raksını aynen yansıtmaktadır. Diğer şairlerin büyük bir kısmının böyle bir “Tekke” öğretisi anlayışına sahip olmadıkları bilinmektedir.. Bu anlayışla eğitim ve öğretim almamışlardır. Genel olarak “Dedegân”dırlar. Bu da bu şiirin İbreti kaynaklı olduğunu adeta teyit etmektedir.

  Âşık Mahzuni Şerif, onu şu satırlarla tanımlıyor:

  Dört kapının sonuncusu olan Hakikat kapısına biat ettiğini her vesilede vurgular; Adem’in Allah’la öz dost olduğunu çekinmeden anlatırdı. Seyyidlik makamının, sadece adamiyet makamı olduğunu ve Adem-i Kâmil olmayanların, Ali’nin kendisi olsa dahi biat etmeyeceğini yüreğini taşırdı. Ayrıca, ilerici-devrimci bir halk ozanıydı da…(17)

  Bu farklı yorum ve iddialarla birlikte ortaya çıkan gerçek şu ki; İbreti’nin şiirini kaleme aldığı dönemlerde bir şair olarak kimliğinin öne çıkmadığı ve yerel bir ozan olarak yaşamını yürüttüğü dönemleridir. Lakin, bu dönemde kimliği halk tarafından bilinen ve bu camiada etiketi oluşmuş olan bazı şair ve halk ozanlarının bu dizeleri farklı biçimlendirmelerle kendilerine mal ederek seslendirmeleri kaçınılmaz olmuş oluyor. Bu değerlendirme ve takdirleri halk ozanları dünyasının gerçekleriyle baş başa bırakmak daha doğru olacaktır. Lakin bu niyet ve fırsatçı düşünceler devam ettiği sürece halk ozanlığı halkın takdiri bütünlüğü içinde gerçek değerini bulmayacaktır.

  Çağımızın yaşayan ozanları ve Anadolu coğrafyasında yaşamış olan değerler arasında İbreti’yi kabullenmek bir gerçektir. Yöremizin yaşayan ozanları arasında bir sıralama yapmak istediğimizde Âşık Veysel, Âşık Ali İzzet, Âşık Daimi, Meluli, İbreti, Âşık Mahzuni şeklinde sıralıyabiliriz.

  Yaşamında birliktelikleri olan Dede Hasan Söysüren, “İbreti kişiliğiyle dürüst, dünya görüşüyle geniş ufuklu ve dinî bakımından da yeterli bilgiye sahip bir değerdi. Diyebilirim ki o bir çok halk ozanı, şair ev sanatçıya rehberlik yapmış bir örnekti.” diyor. Ayrıca AK-EL Vakfı Başkanı Hasan Topaloğlu “o yöremizin coğrafyasında gelip geçmiş en büyük değerler arasında yer alan bir şair ve ozandı. Kendi kimliğini koruma ve Aleviliğe sahip çıkma konusunda ise fedakarlıklardan kaçmayacak kadar cesur ve özverili bir insandı” diye söylüyor.

  Ozanın yaşamının son yıllarını geçirdiği İstanbul onun hayat acılarına bir yenisini eklemişti. Ömrünü yaşam mücadelesiyle geçirdiği Anadolu’dan sonra İstanbul’da yaşadıklarını Yeni Ortam Gazetesi’nin 19 mayıs 1973’teki sayısının konuk yazar köşesinde Mahzuni Şerif şu cümlelerle özetliyor;

  “Yıkılası şu kara günün içinde, ak birini daha tanıdım. Adı: İbreti. İşi, şiir yazmak, türkü çağırmak. Yani halk ozanlığı. Ozan, toprağı gebe Kayseri’nin Sarız İlçesi halkından. Yani Anadolu’da yoksulluğun gürzünü yemiş çoğunluktan biri.

  Ekecek toprak istemiş, sıkıntısı habire artmış. Dert desen, daha da fazla. Hükümet görmemiş O’nu Veysel’i gördüğü gibi… petrol şirketleriyle, bankalar da görmemişler O’nu…Hele TRT… Hele gazeteler, hiç görmemişler.

  Ozan’ı, gittim İstanbul’un kenar semtlerinde birinde, bir gecekonduda gördüm… Ekmeğine katık, çorbasına yağ olacak parayı biriktirip, ev kirasına verdiğini anlatan sözlerinden sonra sıra türkülere geldi.

  Yetmiş iki hürü bilmem / Verseler de yine almam / Çünkü ben hakkından gelmem / Geçimi dar bir insanım

  Elimde dut dalı sazım / Gerçeklere toprak tozum / Sanman ben kitapsızım / Canlı kitap özüm benim(18)

   
 2. prkacin

  prkacin Super Moderator

  Kayıt:
  9 Eylül 2007
  Mesajlar:
  1.744
  Beğenilen Mesajlar:
  133
  Deyişleri

  Bir Şah olsam hükmeylesem cihana
  Kilise, mescidi yıkar giderdim.
  Okullar yapardım bütün insana
  Cehaleti kökten söker giderdim

  Fabrikalar kurar idim her yerde
  İkiliği kovar idim bu serde
  Ayrı gözle bakmaz idim bir ferde
  Cihana bir gözle bakar giderdim

  Gerçek insanları bilirdim Allah
  Ondan gayrisine tapmazdım billah
  Ne kabe kalırdı ne de Beytullah
  Yerine bir arpa eker giderdim

  İnsanlıktan başka olmazdı cennet
  Yok olurdu İsa, Musa, Muhammet
  Kalkardı dünyada mezhep tarikat
  Dinlerin bağını çözer giderdim

  Bir olurdu zengin fakir her zaman
  Çaresiz dertlere olurdum derman
  Ne gavur kalırdı ne de Müslüman
  Tümünü bir yola çeker giderdim

  Gece gündüz çalışırdım millete
  Bir faydalı kul olurdum elbette
  Bir ırmak olurdum Güneşten öte
  Yeni fezalara akar giderdim

  O günü görseydim yüzüm gülerdi
  Dünyada insanlar bayram ederdi
  Ne bir silah ne atom kalırdı
  Bir ulu deryaya döker giderdim

  İbreti der varlığımız bitmezdi
  İnsanoğlu yanlış yola gitmezdi
  Ayrı gayrı devlet icap etmezdi
  Dünyaya bir bayrak diker giderdim


  ***  Her neyi gördükçe kaşların yıkma
  Ne suçum var ise bildir efendim
  Hata eyledimse kusura bakma
  Düştümse elim tut kaldır efendim

  Nedir bu keman kaş nedir bu gözler
  Açtığın yaralar durmadan sızlar
  Hatırdan çıkmıyor o şirin nazlar
  Ya kurtar yahut da öldür efendim

  Gün güne arttırdın derdi sızımı
  Açmaz oldum hiçbir yana gözümü
  Kış eyledin baharımı yazımı
  Bilmem ki bu nice haldır efendim

  Gayrilere sırrım açamaz oldum
  Bal şerbet verseler içemez oldum
  Kırdın kanadımı uçamaz oldum
  İster ağlat ister güldür efendim

  Sensiz gam kederdir her gene günüm
  Niçin işitmezsin feryad u ünüm
  Benim Kabem sensin imanım dinim
  İbreti kapında kuldur efendim


  ***


  Hakk'ı Pek Yakından Gördük İnandık
  İlk Basta Danıştık Vicdanımıza
  Gerçekler Yoluna Gırdık Uyandık
  Hakikat Denildi Erkanımıza

  Naci Güruhuna Bendeyiz Bende
  Hakk'ı İspat Edip Kamil İnsanda
  Şeytanı Tanıyıp Düşmeyen Fende
  Odur Layık Olan İhsanımıza

  Gerçek İrfanıdır Bizim Gıdamız
  Meleklerin Secdegahı Ademiz
  Ancak Özün Bilen Duyar Sedamız
  Cahil Ermez Sırrı İrfanımıza

  İyi İnceledik Biz O Kuran'ı
  Bir Canlı Kitapta Okuduk Onu
  Arif Ol Da Evvel Kendini Tanı
  Yoksa Aklın Ermez Lisanımıza

  İbreti, Razıyım Lütufa Kahra
  Asla Değer Vermem Cahile Kore
  Elim Göğe Açıp Eğilmem Yere
  Gönülden Bağlıyız Cananımıza


  ***


  Yine Efkarlandı Divane Gönlüm
  Gam Kederle Yüklü Kervanım Vardır
  Ahu Vah Çekmekle Tükendi Ömrüm
  İçerimde Derdi Hicranım Vardır

  Bilmem Nerde Kaldı Nazlı Meralım
  Günden Güne Beter Oldu Ahvalim
  Tükendi Sabrım Bitti Mecalim
  Gece Gündüz Ahu Figanım Vardır

  Gönül Vazgeçer Mi Boyu Fidandan
  Emsali Bulunmaz Devri Zamandan
  Yaradan Ayrılalı Usandım Candan
  Tek Teselli Kası Kemanım Vardır

  Ben Selvi Boylu Yardan Ayrıldım
  Askın Ateşinde Yandım Kavruldum
  Varlığımdan, Benliğimden Sıyrıldım
  Yar Yabanda Koymaz İmanım Vardır

  İbreti,Yarımı Unutmam Bir An
  Gözlerimden Akar Yas Yerine Kan
  Dedim Yar Yüzünü Göreyim Hemen
  Çünkü Derdi Hasret Çekenim Vardır
  [FONT=Arial]
  [FONT=Arial]
  [FONT=Arial] ***
  [FONT=Arial]
  [FONT=Arial]
  [FONT=Arial]Kaşın Mihrabına Karşı Namazım
  Güruhu Naci'nin İmamı Sensin
  Ayağın Tozuna Vardır Niyazım
  Dergahı Hacetin Tamamı Sensin

  Cemalin Samadır Pervanesiyim
  Gönlün Kabe Onun Kurbanesiyim
  Derdinden Hastanın Bir Tanesiyim
  Yaralı Gönlümün Lokmanı Sensin

  Hak Nazarı Mıdır Sendeki Nazar
  Aşk Ehli Güzelin Beratı Yazar
  Künyenden Okur Üstadı Evvel
  Herhalde Alemin Sultanı Sensin

  Aşkınla Tutuştum Ah İle Zarım
  Evvel Ahir Sensin Umudum Varım
  Cananın Derdiyle Çok İntizarım
  Ben Bülbülüm, Gül-i Handanım Sensin

  İbreti, Budur Müminin Miracı
  Onu Tavaf Eder Güruhu Naci
  Kırklar Ceminde Fadime Bacı
  Cennet Hurisi, Gılmanım Sensin
  [FONT=Arial]
  [FONT=Arial]
  [FONT=Arial] ***
  [FONT=Arial]
  [FONT=Arial]
  [FONT=Arial]Hakk'ı Pek Yakından Gördük İnandık
  İlk Basta Danıştık Vicdanımıza
  Gerçekler Yoluna Gırdık Uyandık
  Hakikat Denildi Erkanımıza

  Naci Güruhuna Bendeyiz Bende
  Hakk'ı İspat Edip Kamil İnsanda
  Şeytanı Tanıyıp Düşmeyen Fende
  Odur Layık Olan İhsanımıza

  Gerçek İrfanıdır Bizim Gıdamız
  Meleklerin Secdegahı Ademiz
  Ancak Özün Bilen Duyar Sedamız
  Cahil Ermez Sırrı İrfanımıza

  İyi İnceledik Biz O Kuran'ı
  Bir Canlı Kitapta Okuduk Onu
  Arif Ol Da Evvel Kendini Tanı
  Yoksa Aklın Ermez Lisanımıza

  İbreti, Razıyım Lütufa Kahra
  Asla Değer Vermem Cahile Kore
  Elim Göğe Açıp Eğilmem Yere
  Gönülden Bağlıyız Cananımıza
  [FONT=Arial]
  [FONT=Arial]
  [FONT=Arial] ***
  [FONT=Arial]
  [FONT=Arial]
  [FONT=Arial]İlme Hizmet Edip, Uykudan Kalktım
  Sarık Seccadeyi Elden Bıraktım
  Vaizin Her Gün Ki Vaazından Bıktım
  Ramazanı Sele Verdim De Geldim

  Karnım Acıktıkca Kederim Arttı
  Hele Hac Kaygısı Ayrı Bir Dertti
  Paralılar Hemen Hac'oldu Gitti
  Seytanı Taşlarken Gördüm De Geldim

  Dört Kitabı Koyup Torbaya Astım
  Cennet Hurisinden İlgimi Kestim
  Muskacı Hocaya Sanmayın Sustum
  Agzının Payını Verdim De Geldim

  Aklım Ermez Ahret Eğlencesine.
  Saygım Var İnsanın Düşüncesine
  Hayal Cennetinin Has Bahçesine
  Yobaz Sürüsünü Sürdüm De Geldim

  İbreti Emelim İnsana Hizmet
  Eşim Bana Huri, Evim De Cennet
  Hacıya, Hocaya Kalmadı Minnet
  İrbiği, Tesbihi Kırdım Da Geldim
  [FONT=Arial]
  [FONT=Arial]
  [FONT=Arial] ***
  [FONT=Arial]
  [FONT=Arial]
  [FONT=Arial]Ey Sofu Bizlere Kem Gözle Bakma
  Özünü Farkeden İnsanımız Var
  Gerekse Cennete Bizi Bırakma
  Bizim De Bir Huri Gılmanımız Var

  İster Tapusun Al Cennet Alanın
  Meftunu Değiliz Huri Gılmanın
  Yarınki Kevserden Sen Doyur Karnın
  Bugun Bulup İcen Mestanımız Var

  Manasını Biliriz İlm-i İrfanın
  Bizce Değeri Yok Kuru Davanın
  Bunun İçin Bize Gel Sıkma Canın
  Hep Dinlere Önder Vicdanımız Var

  Kim Hoşlanır Senin Böyle Halinden
  Hem Dua Hem Küfür Çıkar Dilinden
  Geçtik Ham Sofunun Kıl-u Kalinden
  Hılkati-i Ademiz İzanımız Var

  Nesini Yemişiz Bilmem Sofunun
  Sanki Düşmanıyız Her Zaman Onun
  Ortağı Değiliz Huri Gılmanın
  İbreti, Bizim Bir Cananımız Var
  [FONT=Arial]
  [FONT=Arial]
  [FONT=Arial] ***
  [FONT=Arial]
  [FONT=Arial]
  [FONT=Arial]Kasın Mihrabımdır, Kabem Yüzündür
  Söylerim Çıktıkça Avazım Benim
  Benim Kıble gahım İki Gözündür
  Her Vakit Sanadır Niyazım Benim

  Cemalin Var İken Gerekmez Cennet
  Cennet İçin Asla Eylemem Minnet
  Sana Gönül Vermek Farz İle Sünnet
  İşte Budur Vakit Namazım Benim

  Tuba Dedikleri Güzel Boyundur
  Huri Melek Derler, Senin Soyundur
  Aşıka Cevretmek Eski Huyundur
  Dişi İnci, Dudak Kirazım Benim

  Nice Asıkların Aklını Aldın
  Nicesin Aşk İle Sevdaya Saldın
  Yer İle Bir Ettin, Beni De Buldun
  Üst Üste Yıkarak Enkazım Benim

  İbreti, Kapında Her Zaman Kulum
  Asla Eteğinden Kesemem Elim
  Görmezse Gözlerim Lal Olsa Dilim
  Senden Ayrılamaz Bu Özüm Benim
  [FONT=Arial]
  [FONT=Arial]
  [FONT=Arial] ***
  [FONT=Arial]
  [FONT=Arial]
  [FONT=Arial]Canımın Cananı Nazlı Dilberim
  Mihrabımdır Kaslarının Arası
  Ahu Bakışların Siyah Gözlerin
  Kalbimdeki Yara, Onun Yarası

  O Yar Vurdu Benim Kalbim Yaralı
  Mecnun'a Dönmüşüm Yari Göreli
  Yüz Yüze Gelipte Halım Soralı
  N'olur Bir Kez Daha Gelse Sırası

  Sevgisi Kalbimde Sızlanır Gider
  Her Beni Gördükçe Nazlanır Gider
  Ateşi Yürekte Közlenir Gider
  Ne Zaman Bulunur Derdim Çaresi

  O Dost Kurdu Bana Nasıl Bir Tuzak
  Gönlüme Yakındır, Dursa Da Uzak
  Dertlerimi Bir Bir Deftere Yazsak
  Gün Gelir Seçilir Akla Karası

  İbreti, Gözlerin Yaşlıdır Her Gün
  Gerek Bayram Olsa, Gerekse Düğün
  Elbette Murada Erersin Bir Gün
  Sabır Diyarıdır, Dünya Burası
  [FONT=Arial]
  [FONT=Arial]
  [FONT=Arial] ***
  [FONT=Arial]
  [FONT=Arial]
  [FONT=Arial]Askın Pazarına Uğrarsa Yolun
  Ateşlere Yakıp Seyran Ederler
  Gönül Kaptır Da Bak, Görürsün Halın
  Din,İman Bırakmaz Talan Ederler

  Kimi Selvi Boylu, Şahin Bakışlı
  Kimi Tavus Gibi, Göğsü Nakıslı
  Kimi Tatlı Dilli, Melek Gidişli
  Seni Varlığından Üryan Ederler

  Kimi Kası Kara Kirpikleri Ok
  Kimi Çok Sevimli, Şivesi Pek Çok
  Kiminin Yüzünde Hiç Pervası Yok
  Alemin Diline Destan Ederler

  Kimi Çokça Sever, Sözü Yerinden
  Kimisi Ah Çeker, Gayet Derinden
  Kimisi Mahmur Gözlü, Sevda Serinde
  Bir Bakışta Mesti Hayran Ederler

  İbreti, Güzeller Nazik Edalı
  Nerde Asık Varsa, Bası Belalı
  Çöllere Düşürür Mecnun Misali
  Dünyayı Basına Zindan Ederler
  [FONT=Arial]
  [FONT=Arial]
  [FONT=Arial] ***
  [FONT=Arial]
  [FONT=Arial]
  [FONT=Arial]Müşkülüm Hal Eyle,Gizlenme Yarab!
  Niçin Hep Zengine İhsanın Senin
  Bu Yoksullar Kulun Değil Mı Acep!
  Bu Mudur Adalet İmkanın Senin?

  Nice Kulların Var,Çeker Cefayı
  Niceleri Vardır,Sürer Sefayı
  Kimi Her Gün İçer, Bulur Kafayı
  Acep Neden Çarpmaz Kuran'ın Senin?

  Kimi Pervasızca İnsan Asıyor
  Kimi Kılıç İle Kelle Kesiyor
  Kimi Bomba Atıp Ülke Basıyor
  Neden Sızlamıyor Vicdanın Senin?

  Gören, Duyan Sensin Her Cinayeti
  Neden Sürdürürsün Bu Rezaleti?
  Kullara Bulursun Hep Kabahati
  Böyle Mı Hakikat İrfanın Senin?

  Silkinip Meydana Çıksan Olmaz Mı,
  Zulmün Temelini Yıksan Olmaz Mı,
  Biraz İbreti'ye Baksan Olmaz Mı,
  Bilmem Neden Herkes Hayranın Senin?
  [FONT=Arial]
  [FONT=Arial]
  [FONT=Arial] ***
  [FONT=Arial]
  [FONT=Arial]
  [FONT=Arial]Birlik Beraberlik Hep Benim Derdim
  Bu Derdi Kendime Nimet Bilirim
  Herkes Kardeşimdir, Ayırmam Ferdi
  Başka Düşünceyi Gaflet Bilirim

  Gelip Geçmişlerden Beklemem Yardım
  Ne Gördüm de Mevcut Olandan Gördüm
  Maneviyatta, Surette Ferdim
  Sade Arapçayı Zahmet Bilirim

  Çulum Yırtık Görüp Sanmayın Deli
  Çok Evvel Bilirim Sağ İle Solu
  Gönlüm Dost Evidir Aşk İle Dolu
  Gerçekler Sözünü Hikmet Bilirim

  Bir Halk Ozanıyım Elimde Sazım
  Mevki, Saltanatta Yok Benim Gözüm
  Hak Ve Hakikata Bağlıdır Özüm
  Sevgiyi, Hizmet Servet Bilirim

  İbreti Sözlerim Her Zaman Doğru
  Hak Haklıyladır, Sanmazam Gayrı
  İnsanlığa Çatanın Olmaz Hayırı
  Onunla Savaşı Hizmet Bilirim
  [FONT=Arial]
  [FONT=Arial]
  [FONT=Arial] ***
  [FONT=Arial]
  [FONT=Arial]
  [FONT=Arial]Minareye Çıkıp Bize Bağırma
  Haberimiz Vardır, Sağır Değiliz
  Sen Kendini Düşün Bizi Kayırma
  Sizlerle Kavgaya Uğur Değiliz

  Her Yerde Biz Hakk'ı Hazır Biliriz
  Olgun İnsanları Hızır Biliriz
  Bundan Başkasını Sıfır Biliriz
  Tahmininiz Yanlış, Biz Kör Değiliz

  Eğer İnsanlıksa Doğru Niyetin
  Nefsini Islah Et Varsa Kudretin
  Bize Lazım Değil Senin Cennetin
  Huriye Gılmana Esir Değiliz

  Arapça Duaya Değiliz Mecbur
  İster Müslüman Bil İstersen Gavur
  İnsanı Hor Görmek En Büyük Küfür
  Buna İnanmışız, Münkir Değiliz

  İbreti, Bu Hale İnsan Acınır
  Ham Sofular Bu Sözlerden Gücenir
  Aslına Ermeyen Elbet Gocunur
  Onu Avutmaya Mecbur Değiliz
  [FONT=Arial]
  [FONT=Arial]
  [FONT=Arial] ***
  [FONT=Arial]
  [FONT=Arial]
  [FONT=Arial]Her Neyi Gördükçe Kasların Yıkma
  Ne Sucum Var İse Bıldır Efendim
  Hata Eyledimse Kusura Bakma
  Düştümse Elim Tut, Kaldır Efendim

  Nedir Bu Keman Kas, Nedir Bu Gözler
  Açtığın Yaralar Durmadan Sızlar
  Hatırdan Çıkmıyor O Şirin Nazlar
  Ya Kurtar, Yahutta Öldür Efendim

  Gün Güne Arttırdın Derdi Sızımı
  Açmaz Oldum Hiçbir Yana Gözümü
  Kıs Eyledin Baharımı,Yazımı
  Bilmem Ki Bu Nice Haldır Efendim

  Gayrılere Sırrım Açamaz Oldum
  Bal Şerbet Verseler İçemez Oldum
  Kırdın Kanadımı, Uçamaz Oldum
  İster Ağlat, İster Güldür Efendim

  Sensiz Gam Kederdir Her Gene Günüm
  Niçin İşitmezsin Feryad-ı Unum
  Benim Kabem Sensin İmanım Dinim
  İbreti Kapında Kuldur Efendim
  [FONT=Arial] [/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]
   
 3. LinkinPark

  LinkinPark Daimi Üye

  Kayıt:
  1 Haziran 2007
  Mesajlar:
  728
  Beğenilen Mesajlar:
  36
  bu yararlı paylaşım için teşekkürler emeğine sağlık:)
   
 4. seyduna_34

  seyduna_34 Daimi Üye

  Kayıt:
  6 Nisan 2008
  Mesajlar:
  4.042
  Beğenilen Mesajlar:
  26
  eyvallah kırvem sayende bı asıgımızı tanıma fırsatımız oldu..tesekkurler
   

Sayfayı Paylaş