Aleviliğin Büyük Bilge Ozanı Yunus Emre (1240-1320)

Konu, 'Aşk, Duygusal, Sevgiliye Şiir Yazı, Kıssadan ' kısmında bluedream tarafından paylaşıldı.

 1. bluedream

  bluedream Daimi Üye

  Kayıt:
  8 Şubat 2007
  Mesajlar:
  545
  Beğenilen Mesajlar:
  3
  Aleviliğin Büyük Bilge Ozanı Yunus Emre (1240-1320)

  1. Yunus'un Kıblesi Dost Yüzü, Secdesi Dostadır

  Yunus Emre'den, bizim Yunus'tan, onun evreni kucaklayan hoşgörülü ulu gönlünden dostlara binlerce merhaba diyerek, bir şiiriyle giriş yapalım.

  Aşk imandır bize gönül selamet

  Kıblemiz dost yüzü daimdir salat

  Dost yüzün göricek şirk yağmalandı
  Anın çün kapıda kaldı şeriat
  Gönül secde eder dost mihrabına
  Yüzün yere koyup kılar münacat

  Münacât için vakt olmaz arda
  Kim ola dost ile bu demde halvet
  Derildi beşimiz bir vakte geldi
  Din tamam olıcak değer muhabbet

  Doğruluk bekleyen dost kapısında
  Gümansız ol bulur ilahi devlet
  Yunus o kapıda keminde kuldur
  Ezelden ebede dektir bu izzet

  Yunus Emre'mizden konuşurken onun önüne geçilmez. İlk o söyler sonra bizler. “İnancımız sevgi” diyor Yunus,

  “kıblemiz dost yüzü, namazımız niyazımız onadır. Dostun yüzünü görünce şeriatı kapıda koyduk. Dostun yüzü, insanın kendisidir, bizim mihrabımız ve secdemiz onadır. İbadet için vakit mi olurmuş? İbadet sevgi-muhabbettir, hiç vakitle kısıtlanır mı? Derip devşirip bire indirdik biz o beş vakti! Bu bir vakit sınırsızlığında din sevmekle tamamlanır...”

  Şeriatı kapıda bırakıp gönül evine, hakikat evine girmiş olan Yunus Emre'mizi devlet, şeriatçılar sahiplenmeye kalkıyor. Kapısının önünde yığılmışlar, basın-yayın araçlarıyla, burjuva ve dinci yazarlarıyla, bilim adamlarıyla Yunus'u gönül evinden çıkarmak, Sünnileştirmek istiyorlar. Oysa Yunus, şeriata ve onun ilkelerine, bu ilkelerle yönetilen beyliklere ve devlete karşı muhalefetin bayrağını şiirlerinde dalgalandırıyordu.

  Yunus, Anadolu Aleviliğinin ilk büyük ulularındandır. O, şeriatı, şeriat inançlı devleti yadsımış, zararlı bulmuş ve başkaldırmıştır. Şeriat ilkeleriyle birlikte zamanın yönetimlerini, hanlarını ve beylerini hep eleştirmiştir. Bakınız ne diyor Yunus:

  Danişmand okur tutmaz derviş yolun gözetmez

  Bu halk öğüt işitmez ne sarp zaman olığsar

  Gitti begler mürveti binmişler birer atı
  Yedigi yoksul eti içtiği kan olığsar
  (...)
  Müsülmanlar zamana yatlu oldu

  Halal yenmez haram kıymatlı oldu

  Haram-i hamir tuttu cihanı
  Fesat işler eden hürmetli oldu
  Şakird ustat ile arbede kılur
  Oğul atayıla izzetlü oldu

  Fakır miskinlikten çekti elini
  Gönüller yıkuben heybetlu oldu
  Peygamber yerine geçen hocalar
  Bu halkın başına zahmetli oldu

  Yunus Emre'nin bu dizelerini Sünni yorumcuların dediğince, “bir zahidin, yani dindar bir kimsenin zamanından şikayeti” olarak değerlendirmek tamamen yanlıştır.

  Yunus, Düzene ve Şeriata Başkaldırmıştır

  Yunus döneminin düzenine ve yönetimlerine karşıdır. Düzenin temelden bozukluğuna, zalimliğine ve kandökücülüğüne başkaldırmıştır. Şiirlerinde “öğüt işitmez halka” durup dinlenmeden bunu anlatmaktadır. Feodal beyler yoksul halkı iliklerine değin sömürmektedir ve onlar için öldürmek zevktir. Haram-i hamir, yani mayası bozuklar cihanı doldurmuştur, onca fesat ve namussuzluklarına rağmen saygı görürler.

  Düzenin getirdiği ahlak bozukluklarına da dikkat çeken Yunus, dervişlerin yol göstericilik görevlerini yerine getirmediklerinden de yakınıyor. Konyalı dervişlerle birlikte, kendi batıni-Alevi çevresinden bazı gezginci dervişleri de kıyasıya eleştirmektedir. Bunların halkı aydınlatma-eğitme görevini bırakıp, bey olarak çevreye korku ve heybet saldıklarını, düzenle kaynaştıklarını kapalı da olsa söylüyor.

  Yunus Emre ve onun mensup olduğu çevrenin dervişleri, yol gösterici ve aydınlatıcı, inanç ve düşüncelerinin propagandacısıdırlar. Yunus şiirlerinden birinde;

  Vardığımız illere şol sefa gönüllere

  Halka Taptuk ma'nisin saçtık elhamdülillah

  diyerek, piri Tapduk Emre'nin düşüncelerinin yayıcısı olduklarını açıkça söylüyor. Biraz önce verdiğimiz alıntıdaki son beyite dikkat edelim. Hocaları halkın başının belası gören Yunus, benzetme-kıyas yöntemiyle peygambere de taş atmaktan çekinmiyor.

  Yunus, tanrıyı kendi sıfatında görmüştür, bundan hiç kuşkusu-gümanı yoktur. Oruç, namaz, zekat hac, yani şeri tapınmalar onun için bir cinayettir. O, kendinde gördüğü tanrıyla birleşmiş ve Hak ile Hak olmuştur.

  Şeriat ve ilkeleri, ibadetler hakkındaki bu düşüncelerinin ayrıntılarını Yunus'un kendi dilinden izleyelim:

  Can olgıl can içinde kalma güman içinde

  İstediğin bulasın yakın zaman içinde

  Rüku sücuda kalma ameline dayanma
  İlm ü amel garkolur naz ü niyaz içinde
  Oruç namaz zekat hac cürm ü cinayettürür
  Fakir bundan azattır has-ül havas içinde

  Ayn-el yakın görüptür Yunus mecnun olupdur
  Bir ile bir olupdur Hakk-al yakın içinde
  Yunus çok çalışmış, çabalamış, çok çileler çekmiştir bu olgunluğa erişmek için. Nefsine kılıç çalmıştır. O şimdi “herkestir”. Kuran okuyan da, Kuran'ın içindeki de kendisidir. Üstelik meydana çıkmış, bunun siyasetini yapmaktadır:
  Siyaset meydanında galebeden çıkan o

  Siyaset kendi olmuş girmiş meydan içinde

  Tartmış kudret kılıcın çalmış nefsin boynuna
  Nefsini tepelemiş elleri kan içinde
  Sayrı olmuş iniler Kur'an ününü dinler
  Kur'an okuyan kendi kendi Kur'an içinde

  (...)

  Baştan ayağa değin Haktır ki seni tutmuş

  Haktan ayrı ne vardır kalma güman içinde

  Oruç namaz gusül hac hicaptır âşıklara
  Âşık andan münezzeh halis heves içinde
  Girdim gönül şehrine daldım onun bahrine
  Aşk ile gideriken iz buldum can içinde

  Yunus senin sözlerin ma'nidir bilenlere
  Söyleniser sözlerin devr-i zaman içinde
  Seksen yılı aşkın yaşamı boyunca bir kez bile hacca gitmemiş olan Yunus, er-evliyayı ziyaret edip erin eşiğine yüz sürmekle Kabe´yi tavaf kılıyor. O, Hakk'ı er yüzünde görmektedir. Yunus için bir gönüle girmek, binlerce kez Kabe'ye gitmekten yeğdir:
  Âşık oldum erene ermek ile

  Hakkı gördüm er yüzün görmek ile

  Her nere baktım ise er oturur
  Gönlün aldım yüz yere sürmek ile
  Haktan erer türlü nasip erlere
  Olmaz imiş Kabe'ye varmak ile

  Kabe senin eşiğindir bilmiş ol
  Bulamazsın yol çekib aramag ile
  (...)
  Ey erenler ey kardeşler görün beni nittim ahi

  Ere erdim eri buldum er eteğin tuttum ahi

  Canım bir gözsüz bir can idi içi dolu sen-ben idi
  Tuttum miskinlik etegin ben menzile yettim ahi
  Yunus Emre için cümle yaratıklar birdir, ayrısı gayrısı yok, eşittir. Cümle varlığa tek bir gözle bakmayan, şeriatın evliyası da olsa hakikatte asidir. Hakikat bir denizdir, şeriat bir gemi. Tahtaları ne denli sağlam olursa olsun gemiye güvenilmez, dalga biraz arttı mı tahtalar kırılıverir. Öyleyse o gemiden çıkıp hakikatın kucağına atılmalıdır. Kurtuluş buradadır. Hakikatın kafiri şeriatın evliyasıyla eşdüzeydedir. Şeriat oğlanları ortalıkta “şeriat da şeriat” diye çığlık atıyorlar. Girip de Hakikat kapısından şöyle bir baksınlar, bakalım bir daha geri dönebilecekler mi?


  Yunus “Biz İlimin Talibiyiz, Aşk Kitabını Okuruz” Diyor

  Bizler bilimin talipleriyiz ve aşk kitabı okuruz, diyor Yunus. Öğretmenimiz Çalap'ın kendisidir. Gittiğimiz yola gelmek istersen, dört kitabı yüzeyden şerhedenleri dinleyerek değil, içanlamlarını, yorumlarını öğrenmelisin. Ben'likten çıkıp, adını değiştirip öyle geleceksin. Çünkü bizim inancımızın temel ilke ve buyrukları hiçbir dinde bulunmaz.

  Yunus, “sözün hülasasını” kendi coşkun diliyle şöyle dile getiriyor: Söylememek harcısı söylemegin hasıdır

  Söylemegin harcısı gönüllerin pasıdır

  Gönüllerin pasını ger sileyim derisen
  Şol sözü söylegil kim sözün hülasasıdır
  Cümle yaratılmışa bir göz ile bakmayan
  Şer'in evliyasıysa hakikatta asidir

  Şeriatın haberin şerh ile aydam işit
  Şeriat bir gemidir hakikat deryasıdır
  Ol geminin tahtası her nice muhkem ise
  Deniz merci kat'olsa tahta uşanasıdır

  Bundan içeri habar işit aydeyim ey yar
  Hakikatın kafiri Şer'in evliyasıdır
  Biz talibi ilimleriz aşk kitabın okuruz
  Çalap müderris bize aşk hod medresemizdir

  (...)

  Hakikatın ma'nisin şerh ile bilmelidir

  Erenler bu dirliğe riya dirilmelidir

  Hakikat bir denizdir şeriattır gemisi
  Çoklar gemiden çıkıp içine dalmadılar
  Bunlar geldi tapıya şeriat tuttudurur
  İçeri giribeni ne varın bilmediler

  Dört kitabı şerheden asidir hakikate
  Zira tefsir okuyup ma'nisin bilmediler
  Şeriat oğlanları bahsedüp da'vi kılur
  Hakikat erenleri da'viye kalmadılar

  Yunus adın Sadık'tır bu yola geldin ise
  Adın değiştirmeyenler bu yola gelmediler
  (...)
  Severem ben seni candan içeri

  Yolun ütmez bu erkândan içeri

  Şeriat tarikat yoldur varana
  Hakikat marifet andan içeri
  (...)
  Gayridür her milletten bizim milletimiz

  Hiç dinde bulunmadı din ü diyanetimiz

  Bu din ü diyanette yetmiş iki millette
  Bu dünya ol ahrette ayrıdur ayatımız
  Zahir suya banmadan el ayak deprenmeden
  Baş sücuda varmadan kılunur taatımız

  Ne Kabe vü ne mescid ne rüku ne sücud
  Hak ile daim becid olur münacatımız
  Gerek Kabeye varalım gerek meclise girelim
  Gerek suyla yunalım çün bile illetimiz

  Yunus canın yenile kim dostluğun anıla
  Aşk ile dinlerisen bilesin kudretimiz
  Yunus'un okuduğu kitabı kalem yazmamıştır, yazabilmesi için yedi deniz dolusu mürekkep olmalıdır. Yunus, oruç namaz için içki içer, sarhoş olur. Seccade üzerinde ise altı telli saz ya da kopuz dinlemeyi tercih eder:
  Ben bir kitap okudum kalem yazmadı onu

  Mürekkep eyler isem yetmeye yedi deniz

  Ben oruç namaz için suci içtim esridim
  Tesbihü seccadeyçün dinledim çeşte kopuz
  Açıktır ki, Yunus'tan verdiğimiz bu birkaç örnekte bile şeriatı, Sünniliği öven tek bir sözcük yoktur. Zamanının bey ve yöneticilerinin yanında olduğunu belirleyen bir dolaylı söylem de yok
  Yunus Emre, Sadece Aleviliğin Siyasetini Yapmıştır

  Her fırsatta Osmanlı'nın kanlı geçmişiyle övünen Türkiye Cumhuriyeti devleti, Yunus'u neredeyse “devlet sanatçısı” yapıyor.

  O Osmanlı ki, Alevi kanı içmekten doymayan şeyhülislamı Ebu Suud Efendi, ölümünden ikiyüz yıl sonra Yunus için “katli vaciptir” diye fetva yazıyordu.

  Yazarları, çizerleri, tüm basın-yayın araçlarıyla Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre'yi Türk-İslam sentezi içerisinde eritme ve Sünnileştirme çabaları boşunadır. Tarihsel gerçek değiştirilemez! Bu çaba yeni değil, ötedenberi vardı. Şeriatçı ve milliyetçi yazarlar bunları hep işliyorlardı. Vaktiyle doğruyu yazmaya eğilim göstermiş olanlardan bazıları da, sonradan yazdıklarını yalanlayıp yadsıyarak bu felsefenin temeline harç koydular. Bunun en önde gelen örneği, Yunus Emre üzerine çok sayıda makaleler yazmış ve kitaplar yayınlamış olan Abdülbaki Gölpınarlı'dır.

  Abdülbaki Gölpınarlı, 1961'de yayınlanan “Yunus Emre ve Tasavvuf”ta şöyle yazıyordu:

  “Alevi-Bektaşi şiiri bu zümrenin inançlarından bahseder; kudret kandilindeki nuru, Ali'nin Cebrail'e hocalık ettiğini, Kırklar Meclisinde birine vurulan neşterin kırkından kan akıttığını, bir üzümün ezilerek kırk kişiye içirildiğini, Kırkların mest olup semaa girdiklerini, Mi'rac'da, bir arslanın, Muhammed'in yolunu kestiğini, Cebrail'in sözüne uyan Muhammed'in, bu arslana yüzüğünü verdiğini, ertesi sabah, Ali'nin, yüzüğü Muhammed'e teslim ettiğini, Hacı Bektaş 'Vilayetname'sindeki menkabeleri... zaman geçtikçe Alevi-Bektaşi azizleri adına meydana gelen gelenekleri anlatır.”

  “Adab ve erkândan bahsederken dört kapıdan, kırk makamdan, mürşitten, rehberden, uyanan çerağdan, tutulan elden, etekten, elin, dilin, belin bağlanmasından, eşikten, dâr-ı Mansur'dan, Sakaahum şerbetinden, demden, sema'dan bahseder.”

  “Alevi-Bektaşi şiirinde dünya unutulmaz, dünya nimetleri sevilir, aşk, beşeridir, sevgi yaşayışın bir sonucudur. Sevgili Tanrı oluverir ve sevilen o'dur.” (A. Gölpınarlı: Yunus Emre ve Tasavvuf, 1961: 234)

  Güzel anlatıyor, eksik ama doğru. Burada Yunus Emre için söyledikleri bizi daha çok ilgilendiriyor.

  “Artık Yunus'a, Yunus'umuza dönebiliriz... Kudret kandilindeki nur, Ali'nin Cebrail'e hocalığı ve Kırklar meclisi, Üveys, bir neşterle kırkından kan akması, bir üzümün ezilerek Kırklara şerbet oluşu, dört kapı, kırk makam, dünyaya bağlılık, sevgi, sevgili, zahiri emirleri intikad (şeriat kurallarının eleştirisi-İ.K.), moral düşünce... ve kınayan, güzel güzel alay eden eda! Bütün bunlar Yunus'ta var. Yunus, bütün bunlarda ilk. Her Alevi-Bektaşi bunlardan bahseder. Yalnız kıyasıya düşmanlık, Yunus'un bütün insanları kucaklayan düşüncesinde yer bulmaz bir nesnedir.” (A.Gölpınarlı, agy, s.235)

  Gölpınarlı'nın son cümleyi satırların arasına sıkıştırmasının bir nedeni var. Yunus'tan sonraki Alevi-Bektaşi ozanlarının şiirlerinde kullandıkları Teberra'yı, yani Ehlibeyt düşmanlarına, Yezid ve Muaviye'nin soyuna lanet etmeyi içine sindiremediği için, “kıyasıya düşmanlık” vurgulaması yapmış burada.

  15. yüzyıldan sonra yetişen Alevi-Bektaşi ozanları, Alevi toplumunun sürekli kırımlarla kökünü kazımayı amaçlayan Osmanlı yönetimini ve şeriat mensuplarını Muaviye, Yezid ve Mervan'la eşleştirerek, Ehlibeyt ve Oniki İmam düşmanı gibi sürekli lanetlemişlerdir. Görgü cemlerinde Cem birleme, yani bitiş töreninde, toplu halde “lanet Yezid'e!” çığırışını, Osmanlı'ya karşı sürekli muhalefetin simgesi olarak değerlendirmek olasıdır.

  Konuya ilişkin çok geniş bilgisi olmasına rağmen Alevileri hiç de sevmeyen Gölpınarlı, dili sürçmüş olacak ki, Alevi-Bektaşi edebiyatı ve Yunus'un şiirlerini, bu karşılaştırma sırasında şöyle bağlıyor:

  “Görülüyor ki Alevi-Bektaşi zümre edebiyatının kaynağı, bitmez tükenmez Yunus'tur. (...) Kaygusuz Abdal, Yunus edasını (söyleyiş biçimini-İ.K.) şahsileştirmiş, onun istihzasını, (alaycılığını-İ.K.) kendi psikolojisiyle daha umumi bir hale getirmiştir... Alevi-Bektaşi edebiyatı,.. didaktik vadide en büyük kudretini Hatayi mahlasıyla şiirler yazan Şah İsmail-i Safavi'de bulmuştur.” (A.Gölpınarlı, agy, s.235-236)

  Alevi-Bektaşi, yani Batıni inanç ve gelenekleri, Anadolu'da kesin olarak ilk kez Yunus Emre'nin şiirleriyle -onun kendi deyimiyle- “siyaset meydanına” çıkmıştır. Hacı Bektaş Veli'ye bağlı Tapduk Emre'den el etek tutan, nasibalan Yunus, Anadolu batıniliği olan Aleviliğin siyasetini yapmıştır.

  Erler meydanından geçmiş olan Yunus canını satılığa çıkarmış ve "burada yiter başlar, soran olmaz'' demektedir. Alevi cemlerinde "bu meydan er meydanıdır, bu meydanda nice başlar kesilir de hiç soran olmaz'' diye gülbenk çekildiğini hatırlayalım.

  Aşk pazarıdır bu canlar satılır

  Satarım canımı kimseler almaz

  Âşık bir kişidir bu dünya malın
  Ahiret korkusun bir pula saymaz
  Begim âşık isen var sen yoluna
  Burda başlar yiter başlar sorulmaz

  Erenler meydanı arştan uludur
  Salarlar çavganı topu belirmez
  Yunus bu tertibe garkoldu gitti
  Geri gelmekliğe aklı derilmez

  diyen Yunus, yukarıdan beri yaptığımız alıntı ve açıklamaların da açıkça gösterdiği gibi, Anadolu Aleviliği inanç ve felsefesinin ilk öncülerindendir.

  Gölpınarlı, Alevi-Bektaşi düşün ve edebiyatında bitmez tükenmez kaynağın Yunus olduğu üzerinde ispatlayıcı açıklamalar geçtiği halde, aynı kitabın bir başka yerinde “Yunus, batıni inançları, telakkileri ve gelenekleri benimsemekle birlikte aşırı bir Alevi değildir” diyor. Bu çelişkisine kanıt olarak da, üç-dört şiirde Ebubekir, Ömer ve Osman'ın adlarının geçmesini gösteriyor.

  Bir kez, bunların Yunus'a ait olup olmadığı kesin bilinmiyor. Yunus'a ait olduğu kabul edilse bile, eğer bunlar gerçekten takıyye (kendini gizleme) zorunluluğundan yazılmamış olsaydı, daha çok benzerleri bulunabilirdi.

  A. Gölpınarlı Yunus'a Alevi dememek için bu dört beyite sarılıyor. Bununla da kalmamıştır. Ölmezden önce giderayak Yunus'a en büyük kötülüğü yapmış, onu Mevlana'ya bağlayıp Sünnileştirmeye çalışmıştır. Yukarıda sözünü ettiğimiz kitaptan on yıl sonra Altın Kitaplar Yayınevi'nden yayınlamış olduğu “Yunus Emre” kitabında, “Yunus'da biraz melametilik ve batınilik varsa da yol, erkân, yani tarikat silsilesi Mevlana'ya çıkmaktadır” demektedir.

  Bunu yaparken Gölpınarlı iki çürük destek kullanıyor: Birincisi Ebu'l Hayri Rumi adlı birinin yazmış olduğu Saltukname. İkincisi ise Yunus'un iki şiirinde Mevlana'nın, bir şiirinde de Konya'nın adlarının geçmesi. Öyle ama, Yunus'un en az 12 şiirinde de Tapduk Emre'nin adı geçmektedir. Onu bir server, ulu şeyh, kendisini ise kapısında bir kul görmektedir. Yunus'un aşk sultanıdır O. Yüzünü görünce esrimiş, coşmuş ve çiğken pişmiştir. Bu şiirlerden bir beyitte,

  Yunus'a Tapduk'tan oldu hem Barak'tan Saltuğa

  Bu nasib çün cuş kıldı ben nice pinhan olam

  diyerek Tapduk, Barak ve Saltuk'u, dolayısıyla Hacı Bektaş Veli'ye ulaşan yol silsilesini belirtmiştir.

  Yunus'un Yaşadığı Dönemde Bizans-Türk, Türkmen İlişkileri, Dinsel ve Siyasal Olaylar

  Yunus ve Tapduk Emre hakkında uzunca bilgi bulunan Hacı Bektaş Velayetnamesi dahil, Otman Baba ve Hacım Sultan Velayetname'lerinde ve Mohaçname'de Sarı Saltuk Dede hakkında hemen hemen aynı bilgiler verilmektedir.

  Saltuk'un Hacı Bektaş Veli'nin gözde halifelerinden biri olduğu, Hacı Bektaş'ın onu önce Gürcistan'a, sonra da Kırım ve Balkanlara gönderdiği, büyük olağanüstülükler ve keramet sarmalı içerisinde anlatılır.

  Bilinen tarihsel gerçeklere göre, Alevi Türkmen halkı, Hacı Bektaş Veli'nin yönlendirmesiyle, Küçük Asya'yı (Anadolu) baştanbaşa çiğneyerek Selçuklu ülkesini kendilerinin bir ili durumuna sokmuş Moğollara ve işbirlikçi vezir Pervane'ye karşı, İzzeddin Keykavus I'i desteklemiştir. Ancak İzzeddin, 1256 ve gerekse 1261 girişimlerinde üstün savaşçı Moğol güçleri tarafından yenilir. 1262 yılında 10-12 bin kişilik Türkmen gücünün başındaki Sarı Saltuk Dede ile Konstantinopol'e (İstanbul) gelip Bizans imparatoru Sekizinci Mikhael Paleologos'dan yardım isterse de, bunu elde edemez. İstanbul'u Latinlerin elinden yeni almış ve Bizans'ın restorasyonuyla uğraşmakta olan ve büyük sorunlarla yüzyüze bulunan imparator, Moğolları kendisine düşman etmek istememiştir. Oysa kendisinin Nikaia'da (İznik) imparatorluk tahtına oturuşunu, daha önce Anadolu'daki bağımsız Selçuklu sultanlarının dostluk ve yardımlarına borçluydu.

  İzzeddin tek başına Kırım'a geçer. İzzeddin'in Kırım'a geçmesine aldırmayan imparator, Sarı Saltuk Dede'nin güçlerinden yararlanmak istediğinden, onu alakoyar. Bizans tarihçilerinin, 1262 yılında İmparatorun 5 bin kişilik bir Türkmen gücünü paralı asker olarak kullanmış olduğunu yazdıklarına bakılırsa, bunlar Sarı Saltuk'un Alevi Türkmenleri olmalıdır.

  Velayetnamelerde Sarı Saltuk'un Kalligra kalesini fethettiği ve oradaki kerametleri uzun uzun anlatılır. Örneğin, boynuna geçirilen bir değirmen taşıyla denize atılır, sağ çıkar. Ya da manastır keşişleriyle kaynayan kazanların içine girer, keşişler ölür, kendisi sağ çıkar... Yunan yarımadasında kullanılan bu Türkmen güçlerinin paraları ödenmediğinden, önlerine gelen kalelere, yerleşim birimlerine saldırarak talan ettikleri ve korsanlık yaptıkları bilinmektedir. Kalligra bunlardan biri olmalıdır.

  13. ve 14. yüzyıllarda, Yunus'un yaşadığı dönemde Bizans mistik (Hıristiyanlık tasavvufu) akımlarından Hesykhia'nın merkezi Athos dağıydı. Buradaki manastırlarından Kutlumuş manastırının (bu manastırı 12. yüzyılın başlarında Hıristiyan olmuş bir Selçuklu prensi Kutlumuş'un kurduğuna ve manastırın bulunduğu yörenin bugün bile Kariye (Köy) adını taşıdığına dikkat çekelim) arşiv belgelerinden, manastır yöneticilerine ilişkin 1313 tarihli bir akt'da “Kalligra kulesi ve manastırının, 50 yıl önce (yani 1263'de) 'karadan ve denizden dinsiz-kafirler tarafından saldırılarak' yıkıldığından” söz edilmektedir. Yer, tarih ve olayların benzerliğini gözönünde tutulursa, bu "kafirler'' Sarı Saltuk'un erleri olmalıdır.

  Bizans imparatoru aynı yıllarda, Sarı Saltuk'u, Türkmenleriyle birlikte (bugünkü Romanya'da bulunan) Dobruca bölgesine yerleştirmiştir. Nedeni var. Dobruca çevresinde Valaşlar ve Bulgarlar aasında gelişip güçlenen Bogomilizm, siyasi bir güçtü. Bizans, "dinsel sapkınlık'' olarak nitelediği düalist (Manicheizm ve Hıristiyanlık mistisizmi karışımı) Bogomilizm akımını ezmek için her türlü aracı kullanmış ve kullanmayı sürdürüyordu. İmparator, Sarı Saltuk'u oraya yerleştirerek, Selçuklu sultanlarının “Türkmenleri 'Uç'lara, yani sınırboylarına yerleştirip buraları güvenceye alma ve düşmana karşı etten kaleler kurma” siyasetini aynen uygulamıştı.

  Ancak, Sarı Saltuk'un inancı da Sünni İslam açısından "sapkınlık''tı. Böylece, birbirine yakın inanç ve politik ögeler taşıyan iki akım (Alevi-Bektaşilik ve Bogomilizm) karşılıklı etkileşim içine girdi. Romen asıllı din felsefesi tarihçisi Mircea Eliade'ın tespitlerine göre, l4.yüzyıldan sonra Bogomiller kitleler halinde İslamiyete geçmişlerdir. Bu, Saltuk Dede ile başlıyor. Ve, “Balkan Bektaşilerinin ataları bunlar olmalıdır” dersek büyük bir iddia olmaz.(1) Sarı Saltuk'un, piri Hacı Bektaş Veli'yi sık sık ziyarete geldiği ve onun buyruklarına göre hareket ettiği velayetnamelerden bilinmektedir. Evliya Çelebi, Dobruca'da Babadağı'nda bulunan Sarı Saltuk türbesi ve tekkesinden ve kendisinden uzun uzun söz etmekte olup, Kanuni Süleyman'ın bölgedeki Sarı Saltuk dervişlerinin kovuşturulmasına ilişkin buyrultuları vardır.

  O açıdan, Saltuk'un Hacı Bektaş halifesi olduğu gerçeğini yadsıyarak ve -Sultan Cem'in isteği üzerine ve ona yaranmak için Sünni inanç ve anlayışı içerisinde kasıtlı yazılmış olan- Saltukname'de Saltuk Dede'yi Mahmud Hayrani'nin halifesi göstererek, bu yolla Yunus'u Mevlevi ve dolayısıyla Sünni yapmak, sahtekarlıktan başka birşey değildir. Çok büyük olasılıkla bu yıllarda Yunus Emre yirmi yaşlarında ve Konya'da tahsildeydi, belki dış dünyadan da habersizdi.

  Bilge Türkmen Alevi Ozanı Yunus Emre

  Yunus'un yaşamı hakkında Velayetname'deki söylencelerin ve halk arasında anlatılanların dışında fazla birşey bilinmemektedir. Bunlara göre, Yunus yoksul mu yoksuldur. Son belgelere göre ise, 1238-40'larda doğan Yunus, olasıdır ki varlıklıca bir Türkmen oymak beyinin oğluydu.

  Belgelerin gösterdiği gibi bu oymak Hacı İsmail topluluğu olabilir. Sakarya-Porsuk havzasında yaşadıkları düşünülürse, demek ki Horasan'dan geldiklerinde Bizans sınırı boyuna yerleştirilmişlerdi. Belki de bu coğrafi konum nedeniyle, 1240 yılında kopan büyük Baba İlyas-Baba İshak halk ayaklanmasının bastırılmasıyla başlayan “Babai-batıni Türkmen kırımı”ndan Yunus'un oymağı zarar görmemişti.

  Yunus Emre'nin kırsal kesim halkı arasında yetişmiş, doğaçlama şiir söyleyen bir “halk aşığı” olduğunu düşünmek yanlıştır. O iyi eğitim görmüş ve çağının dil ve bilgileriyle donanmış ve bilinçli tercihini yaparak halkın arasına girmiş bir "bilge ozan''dır! Şiirlerinden büyük bölümünün ve Risalet-ül Nushiyye adlı mesnevisinin içeriği, Yunus'un çağının tüm felsefi bilgi ve akımlarını tanıdığını göstermektedir.

  Yunus Emre, Konya'da medrese eğitimi görmüş olup, Arapça ve Farsça bilmektedir. En azından, Mevlana ile tartışacak, Ferüdeddin Attar'ı okuyup tasavvufi öykülerini şiirlerinde kullanacak ve Sadi'den şiirler çevirecek kadar Farsçası vardı. Kuran'ı yorumlayacak, Hallacı Mansur'un yapıtlarını okuyup inceleyecek ve onun enelhakçılığını iyi anlayacak kadar Arapça biliyordu Yunus.

  Massignon'un Fransızca tertiplemiş olduğu Hallac Divanı'ndaki bazı şiirlerden bir kaç dize Türkçeleştirmeyi deneyerek bir küçük karşılaştırma yapalım:

  Yeryüzü sensiz ne denli boş hey

  Herkesin başı yukarıda

  Dikelmiş durduklarına bakılırsa
  Seni göklerde arıyorlar
  Onların sana doğru görünüşte baktıklarını biliyorsun
  Oysa sen öylesine yakınsın ki

  Kör olduklarından varlığını farkedemiyorlar
  Artık tanrıyla benim aramda
  Beni kandıracak ne bir mucize
  Ne de onu bana anlatacak bir elçi yoktur

  Benim varlığım, dinim imanım hepsi tanrısal birliktir
  (...)
  Sana sesleniyorum
  Hayır, hayır, beni sende çağıran sensin

  Seni nasıl bende sen diye çağırabilirdim
  Eğer sen bana 'Ben' diye mırıldanmamış olsaydın
  Ey benim varlığımın özümün özü
  Ey içinde ruhum asılı olan sen

  Yunus Emre de Hallac-ı Mansur kadar cesurdur. O, aradığının yeryüzünde olduğunu söylemekle yetinmiyor. Yunus yaratan ve yaratılandır. İsa ve Muhammed'le göklere ağar, Musa'ya binbir kelam eden odur! Hallacı Mansur ile birlikte “enelhak” der ve dâra asılır. Ama onun boynuna dâr urganını geçiren de kendisidir. Evvel odur, ahir odur. Kendi adını Yunus takmıştır ya, bu söylediklerine inanmayanlara kafir demekten de çekinmez:

  Ben ayımı yerde gördüm ne isterim gökyüzünde

  Benim yüzüm yerde gerek bana rahmet yerden yağar

  (...)

  Gökte peygamber ile miracı kılan benim

  Ashab-ı soffa ile yalıncak kalan benim

  Musa peygamber ile binbir kelamı kıldım
  İsa peygamber ile göklere çıkan benim
  (...)
  Hallacı Mansur ile dâra asılan benim

  (...)

  O Hallacı Mansur ile söylerdim Enelhakkı

  Benim gene onun boynuna dâr urganı takan benim

  Evvel benim ahir benim canlara can olan benim
  Azıp yolda kalmışlara Hızır medet olan benim
  Dost ile birliğe yeten buyruğu ne ise tutan
  Mülk yaratıp dünya düzen ol bahçevan heman benim

  Halk içinde dirlik düzen dört kitabı doğru yazan
  Ağ üstünde kara düzen ol yazılan Kuran benim
  Yunus değil bunu diyen kendiliğidir söyleyen
  Kafirdürür inanmayan evvel ahir heman benim

  Adımı Yunus taktım sırrımı aleme çaktım
  Bundan ileri dahi dilde söylenen benim
  diye yazmıştı.
  Anadolu Türkçesinin yazı dili olmasında öncülük eden, Türk halk edebiyatının ilk büyük ozanı Yunus Emre'nin ilk gençlik ve tahsil yılları Selçuklu başkentinde geçmiş olmalıdır. Gölpınarlı'nın “Yunus Emre'nin Konya'da medrese eğitimi görmüş olduğu” düşüncesine katılıyoruz.

  Moğol korumalığındaki Selçuklu devletinin başkenti Konya, o dönemde hâlâ yüksek din, felsefe, kültür ve sanat merkeziydi. Suhreverdi, Muhiddin-i Arabi ve Sadeddin Konevi gibi mutasavvıflar bu kentte bulunmuşlarsa da, Konya'ya damgasını vuran, hiç kuşkusuz Mevlana Celaleddin Rumi'dir.

  Yunus Konya'daki Mevlana Meclislerinden Kaçıp Halka Yönelmiştir

  Yunus, medrese eğitimi yıllarında, İran dilinin Anadolu'daki büyük ozanı ve Sünni mutasavvıfı Mevlana'ya, onun görkemine ve görkemli yaşamına hayranlığını, onunla karşılaşmasını belirleyen şiirinde dile getiriyor. Mevlana'ya büyük bir dost olarak yaklaşıyor. Bu şiirde

  Mevlana Hüdavendigar bize nazar kılalu

  Onun görklü nazarı gönlümüz aynasıdır

  derken, olasıdır ki, Mevlana'nın aleyhinde konuşmuş olan Geyikli Baba'yı bile kınamaktadır:

  Geyiklinin ol Hasan söz ayıtmış kendinden

  Kudret dilidir söyler kendinin sözü değil

  Miskin ol bre miskin gide senden kibr ü kin
  Rüzgardır gelip geçer pes kime ne kalasıdır
  Müzik ve sazdan konuşurken, Yunus'un Mevlana'nın saz ve eğlence sohbetlerinde bulunduğuna dair bir ima varsa da, duyduklarını da söylemiş olabilir:
  Ey kopuz ile çeşte aslın nedir bu işte

  Sana sual sorarım aydiver bana işte

  Aydır ki aslım ağaç koyun kirişi birkaç
  (...)
  Mevlana sohbetinde saz ile işret oldu
  Arif ma'niye daldı gün biledir ferişte

  Yunus, bu gençlik ve tahsil yıllarında adeta şeriat dindarıdır. Öyle ki, “Müslüman kişinin şeriatın koşullarını yerine getirmesi ve beş vaktini şaşırmadan kılması gerektir, yoksa ona Müslüman denmez”, diyor. Bununla da kalmıyor, kıyamet gününde sorulacak soruları yanıtlayabilmek için Arap dilinin öğrenilmesi gereğine bile inanıyor. Demek ki Konya medreselerinde bunlar öğretiliyormuş. Şu beyitler, yazımızın başlarında verdiğimiz şiirlerine taban tabana zıt. Sanki Yunus'un elinden çıkmamış:

  Müslümanım diyen kişi şartı nedir bilse gerek

  Tangrının buyruğun tutup beş vakt namaz kılsa gerek

  Tanla durup başın kaldır ellerini suya daldır
  Tamudan azatlı oldur kullar azad olsa gerek
  (...)
  Herkim Müslüman olmadı beş vakit namaz kılmadı

  Bil ki müslüman olmayan ol tamuya girse gerek

  (...)

  İki ferişteh ine gele karşıma dura

  Günahlarını yaza boynuna biti

  Günahların tartalar andan sırat edeler
  Zebaniler tutalar figanlar olur katı
  (...)
  Evvel bize vacip budur iyi hulku amel gerek

  İslam adı konucağız yoldaşımız iman gerek

  İsrafil surun urunca cümle mahluk uyanınca
  Sorgu hesap sorulunca Arap dili bilmek gerek
  Bununla birlikte Yunus giderek aşk deryasına dalıyor ve orada kendini aramaya başlıyor. Oysa, akıllı uslu biridir, herkes kendisine “çok iyisin” demektedir.
  Bu kendini arayışın başkaldırısı içinde Yunus Mevlana ve çevresini terk eder. Artık onlarla zıtlaşmaya başlamıştır. Melamet yolunun ve batıniliğin açık belirtileri içerisinde, o çevrenin çok küçümsediği ve kaba bulduğu Türk diliyle şiirler yazmaktadır. Hem kendisini ve hem de Mevlana ve çevresini eleştirmeye başlamıştır. Okumaya başladığı aşk kitabını denizler dolusu mürekkebin yazamıyacağını ileri sürmekte, oruç-namaz yerine içki içmeyi ve seccade üzerinde saz dinlemeyi tercih etmektedir. Kısacası Konya minaresini “sivri uçlu bir çuvaldız” olarak görmekte ve büyük rahatsızlık duymaktadır. İnsanların ve toplumun dertleri onu ilgilendirmeye başladığından “Konya rahatlığı”ndan nefret etmektedir.

  Gölpınarlı'nın kabul etmemesine rağmen genç Yunus, yaşlı Mevlana ile tartışmış ve onu şu tek beyitle dize getirmiştir:

  Et ü deri büründüm geldim size göründüm

  Adem adın urundam uşde zuhura geldim

  Aralarındaki tartışma sırasında Mevlana, büyük bilgeliğini göstermek için koca Mesnevi´sini ortaya koyunca, Yunus evirir çevirir, sonra yukarıdaki beyiti (ya da değişikliğe uğramış olarak, “ete kemiği büründüm / Yunus deyu göründüm” beyitini) söyleyerek Mevlana'nın kitabını iki küçük dizenin içine sığdırıverir.

  Gerçekten aralarında bir tartışma olmasaydı, halkın bilincinde bu geleneksel öykü yaratılamazdı. Düşünelim, Mevlana Yunus'un şu şiirine hiç tahammül edebilir miydi?

  Ey bana eyi diyen benim kamudan yavuz

  Alnımı ay bilirüm bu gözlerimi yılduz

  Bu vücudum şehrinde buçuk pulluk ıssım yok
  Amelim mahalleri ser be ser kalmış ıssız
  Hücre ne bucakta Hakka layık amel yok
  Kimde derd ü firak var kimlerde eserlü söz

  Halk hep ayağın durur ben seğirttim oturdum
  Geçtim sedir yerine döşek kalın yerim düz
  Bunun için salusluk çünkim elime girdi
  Artık n'işime yarar derd ü firak ah ü sız

  Ben bir kitab okudum kalem yazmadı anı
  Mürekkeb eylerisem yetmeye yedi deniz
  Ben oruç namaz içün suci içtim esridim
  Tesbüh-ül seccadeyçün dinledim çeşte kopuz

  Yunus'un bu sözünden sen ma'ni anlar isen
  Konya minaresinü göresün bir çuvalduz
  Öyle anlaşılıyor ki, Yunus Konya'yı, Sünni İslam şeriatının tüm bilgileriyle donanmış olmakla birlikte, tasavvufun içerisine balıklamasına dalmış olarak terketmiştir.
  Yunus, yaldızlı bir yaşam içinde, vezirlerle sultanlar ve sultan karılarıyla yüzyüze dizdize oturan, bir dediği iki edilmeyen, Türkler için en kaba sözcükleri kullanarak onları horlayan, daima güçlünün yanında durarak “gel, sen de gel, kim olursan ol” derken beyleri, emirleri, tekfurları ve basilleri çağıran Mevlana'nın tasavvuf anlayışına karşı çıkmıştır. Bir duygu denizi içerisinde tanrısı ile ülfet eden, ama günlük yaşamının cinsel ayrıntılarını bile terennüm etmekten çekinmeyen, bireyci üstünlüğünün, sevilmişliğinin zevkini çıkaran Mevlana ile görüş ve yaşam biçimi ayrılığına düşmüştür.

  Yunus'un:

  Hücre ne bucakta Hakka layık amel yok

  Kimde derd ü firak var kimülerde eserli söz

  Halk hep ayağın durur ben seğirttim oturdum
  Geçtim sedir yerine döşek kalın yerim düz
  biçimindeki söylemleri, mutlaka Mevlana'yı çileden çıkartıyordu. Çünkü Mevlana için zaman öyle bir zamandır ki, istediğini söylemekte ve yapmakta, coşku içinde sema dönmektedir. Mevlevi yazar Ahmet Eflaki'nin, Mevlana'dan seksen küsur yıl sonra yazmış olduğu Ariflerin Menkıbeleri adlı kitabında, oğlu Sultan Veled'in ağzından “Mevlana için zamanın güzelliğini” vurgulaması oldukça ilginçtir.
  Konya ve Kayseri surları dışında ezilmekte olan halk yığınları ve Anadolu Selçuklu devletinin Moğol imparatorluğunun bir uç ili haline dönüşmüş olması, Mevlana'yı ve oğlunu hiç ilgilendirmiyordu. Sultan Veled babasına bir sohbet anında şöyle diyor:

  - “Bu zaman ne güzel bir zamandır, bütün insanlar samimidir inançlıdır. İnkarcılar varsa da güçleri yoktur!”

  Mevlana, “Bahaaddin neden söylüyorsun bunu?” diye sorunca,

  - “Şundan dolayı,” diye karşılık veriyor oğlu, “önceki zamanlarda, 'Enel hak' dediği için Hallacı Mansur'u dârağacına çektiler. Onca ulu şeyhi öldürdüler. Tanrıya hamdolsun! Zamanımızda babamız Mevlana Hüdavendigar'ın her beyitinde 'Ben Allahım ve tesbih edilmeye, zikredilmeye layığım' sözü vardır, ama kimse ağzını açıp da bir şey demiyor!”

  Mevlana'nın buna yanıtı tam kendi şanına uygun:

  - “Onların makamı âşıklar makamıydı oğlum, âşıklar belalara düşkün olurlar. Bizim makamımız ise maşukluk (sevilmeklik) makamıdır!”

  Görüldüğü gibi Küçük Asya, yani Anadolu halkları için bir felaket olan dönem, Mevlana ve çevresi için mutlu bir dönemdir. Devletin, iktidar ve yöneticilerin yanında olmak budur. “Devlet sanatçısı” diye işte böylelerine denir. Ama Yunus Emre'mize bunu diyemezsiniz, o halkın ozanıdır.

  Yunus, şiirlerinde “suçlandığını” söylüyor. Yetmişiki millete hoşgörü içinde ve bir gözle baktığı için ve taatı, yani şeriat tapınmalarını terk ettiği için suçlu görülmektedir. Ama o hiç üzülmüyor, çünkü Konya çevresinde ihaneti iyi tanımıştır. O artık varlıksızın, yoksulun, emeğin ve emekçinin yanındadır. “Yunus zalimlere karşı ve yetmiş iki milletin ayak türabı. Halk yığınlarının sanatçısı”dır o. Bunlar bizim yakıştırmamız değildir, şiirlerinden okuyacağız:

  Kemdürür yoksulluktan nicelerin varlığu

  Bunca varlık var iken gitmez gönül darlığı

  Süleyman zembil ördü kendi emeğin yerdi
  Onun ile bildilar onlar berhudarlığı
  (...)
  Dürüst kazan ye yedir bir gönül ele getir

  Yüz Kabeden yeğrektir bir gönül ziyareti

  Uslu değil delidir Halka salusluk satan
  Nefsin Müslüman etsin var ise kerameti
  (...)
  Biz kime âşık isek alemler ona âşık

  Kime değil diyelim bir kapıdır bir tarık

  Yetmiş iki millete kurban ol âşık isen
  Ta âşıklar safında tamam olasın âşık
  (...)
  Bir çeşmeden sızan su acı tatlı olmaya

  Edeptir bize yermek bir lüleden sızarım

  Yetmiş iki millete suçum budur hak dedim
  Korku hiyanettedir ya ben niçin kızarım
  (...)
  Yayıldı Yunus adı suçludur kamu taatı

  Padişah inayeti suçun geçüre meger

  Görülüyor ki, Yunus Emre, düşünce ve inançlarından ötürü suçlanmış, kovuşturmaya uğramıştır. Padişahtan da inayet filan gelmemiştir.

  Yunus Emre ve Hacı Bektaş Dergâhı

  Konya'dan çıkış o çıkıştır. Yunus, Belhli feodal bey oğlu İbrahim Edhem'in gizemine ermiş:

  İbrahim Edhem baktı tacı tahtı bıraktı

  Hak yoluna uyaktı ol sırrı duyan benim

  diyerek kırsal kesimdeki halk arasına karışmıştır. Belki daha doğrusu, muhalif Türkmen halk yığınları arasına girmiştir. Uzun gezilere çıkıp, kendini ararken, bu tanıma arayışı onu çekerek ulu Pir Hacı Bektaş'a getirmiştir. Tapduk Emre'nin kişiliğinde “Er”ini bulmuş ve onun rehberliğinde Hacı Bektaş´ın ulu dergâhına ulaşmıştır.

  Deniliyor ki “mademki Yunus'un Hacı Bektaş'a bu bağlılığı vardı, neden şiirlerinden hiçbirinde Hacı Bektaş Veli'den sözetmez?” İki şiirinde adı geçiyor diye Mevlana'ya bağlamak daha mı mantıklı? Kaldı ki, yazımızın başlarında da sözünü ettiğimiz gibi, en az 12 şiirinde Tapduk Emre'nin adı geçiyor. Kaldı ki Yunus, girişte verdiğimiz şiirinde Hacı Bektaş´ın “doğruluk dost kapısıdır” sözünü işlemiş ve:

  “Doğruluk bekleyen dost kapısında

  Gümansız ol bulur ilahi devlet

  Yunus o kapıda keminde kuldur

  Ezelden ebede dektir bu izzet”

  demektedir. O, doğruluğu dost kapısında bekliyor; çünkü tanrısal varlığın-varsıllığın orada bulunduğundan kuşku duymuyor. Bu kapı Hacı Bektaş dergâhının kapısıdır ve Yunus burada hizmet etmeyi başlangıçtan sona kadar (ezelden ebede) bir onur saymaktadır.

  Bir nokta daha var: Yunus Emre'yi çağından günümüze değin taklit etmeyen ozan yok gibidir. En azından düşüncelerine sanat anlayışına değinilir ve adı mutlaka geçer. Bu yüzden, günümüze ulaşan şiirlerin birçoğunun onun olmadığı söylenir. Hatta Gölpınarlı, kendine özgü ölçütlerle ayıklamayı bile denemiştir.

  Gerçek şudur ki, Yunus Emre, uzun yaşamı boyunca elimizdekilerden çok daha fazla şiir üretmiştir. Burada asıl yanıtlanması gereken soru, Yunus'un bu şiirlerinin başına ne geldiğidir. Dünyadan göçüşünden tam ikiyüz yıl sonra Yunus'un “katlinin vacip olduğunu” ilan eden şeriat devleti anlayışının onun tüm şiirlerine hoşgörüyle baktığı düşünülebilir mi?

  Yunus, Hacı Bektaş'tan, elbette Âşık Paşa döneği gibi “meczup biriydi, aptalın tekiydi” diye söz etmeyecek, onu “Ulu Pir” ve “Kutb-ül Evliya” olarak gösterecek, göklere yükseltecekti. Ancak, Baba Resul'un gözde halifesi Hacı Bektaş Veli'ye yapılan övgüler, ne Selçuklu'nun, ne Osmanlı'nın ve ne de öteki Sünni beyliklerin işine gelirdi.

  Söylenen o ki, Yunus'un Divan'ını ele geçiren Molla Kasım, Yunus'un bin şiirini okuyup havaya, binini de suya atmış, “şeriata aykırı” diye. Derken şiirlerden birinde kendi adının geçtiğini ve yapmakta olduğu şiir katliamını önceden haber verdiğini görünce Yunus'un büyüklüğünü anlayıp, bin kez tövbe ederek yırtmaktan vazgeçmiş. Bize kalanlar, bu son bin şiiriymiş.

  Halkın belleğinde günümüze değin taşınmış ve güldürü biçiminde öyküleşmiş bu olay, bize Yunus'un şiirlerinin büyük çapta yok edildiği gerçeğini yansıtıyor. Yunus'un Aleviliği hakkında kuşku yaratmaya çalışanların sorularını yanıtlamış oluyor.

  Yunus Emre Çağının Bilgileriyle Donanmış Bir Düşünürdür

  Yunus Emre, sadece ozan ve halk tasavvufçusu değil, aynı zamanda çağının tüm bilgileriyle donanmış bir halk düşünürüdür. Çünkü, görüşlerini, halkın konuştuğu dille, basit kavramlar ve anlaşılırlık içinde halka taşımıştır. Örneğin, insan-tanrı birliğini, insan biçimli tanrıyı (anthropomorphos theos),

  Baştan ayağa değin Haktır ki seni tutmuş

  Haktan gayri ne vardır kalma güman içinde

  diyerek ne güzel belirtmiştir. Onun aklı fikri “Enel Hak”tır ve Tanrıyı gökten indirip gönlüne yerleştirmek, onunla birleşmek!

  Yunus Emre'nin “gönül gözünün açılması olgunluğuna ulaşarak tanrısal birliğe varma” düşüncesinde ve şiirlerinde kullandığı batıni kavramların ikinci kaynağı Bizans mistisizmi, yani Hıristiyan tasavvufudur.

  Çok yer gezmiş olan Yunus Emre'nin Anadolu Selçuklu ülkesinin Bizans kome ve khora´ları (kwmh kai cwra / köy ve küçük kasaba) ile içiçe geçtiği bir kırsal bölgede doğup büyüdüğünü unutmayalım. Konya'ya medrese tahsilini yapmak için, ya da hangi nedenle gelmiş olursa olsun, yeniyetmelik dönemi buralarda geçmiştir.

  Arapça ve Farsça öğrenmiş olan Yunus'un Bizans dilini de bildiğini söylemek, büyük bir iddia olmaz. Yunus Emre'nin bir şiirinde - biraz ileride genişçe anlatacağımız- Bizans yöntemiyle tarih düşmüş olduğunu saptadık.

  Çalap Adem kısmını topraktan vareyledi

  Şeytan geldi Adem'e tapmaya ar eyledi

  diye başlayan bu şiirin sonu

  Altı bin yedi yüz yüz yıldan geçen Adem'i

  Dile getirdi Yunus şimdi tekrar eyledi

  beyitiyle bitmektedir. Buradaki “altıbinyediyüzyüz” sayısı boşuna yazılmamıştır.

  Bizans yazarları dışında, Yunus'un çağdaşlarından hiç kimse ne şiirlerinde ne de tarih yazılarında bu yöntemi kullanmamış. Yunus'umuzun Bizans kentlerine geziler yaptığı, dillerini bildiği, dolayısıyla Bizans kültürüne yabancı olmadığı düşüncesindeyiz.

  Gerek bu tarihleme yöntemini tanıması, gerekse evrenin yaratılışını konu alan şiirlerinde işlediği felsefi düşünceler bunu gösterdiği gibi, Bolu'dan Salihli'ye değin batı Anadolu'da Yunus Emre adına anlatılan söylencelerde “onun Hıristiyan keşişleriyle yaptığı keramet yarışmalarını kazanarak, düşmüş olduğu savaş tutsaklığından kurtulması” olayları bu ilişkiyi vurgulamaktadır.

  Yunus'un ilk büyük temsilcilerinden olduğu Anadolu batıniliğinde, yani Aleviliğin inanç ve düşünce sisteminde Zerdüşt ve Mazdek'ten Manicheizme, eski Anadolu çoktanrıcı dinlerinden Neoplatonizm'e, Kabbalizm'den Sabin Hermetizmine ve Şamanizme değin her çeşit izler vardır ve arandığında çok rahat bulunabilir. Hacı Bektaş Veli çevresinin, Horasan erenlerinin Bizanslı din adamları, aziz ve keşişleriyle karşılaşmaları ve ilişkileri masallaşmış, üzerlerine söylenceler oluşturulmuştur. Ama her nedense bu ilişkiler ve Aleviliğin 13-14. yüzyıllardaki Bizans mistik akımlarıyla etkileşimi gözardı edilmektedir.

  Bizans imparatorluğu 1204'den 1262'ye kadar Nikaia (İzmit) sürgünü yaşadı. İznik kenti bu imparatorluğa başkentlik yaptı. Altmış yıla yakın süren bu dönemde, Selçuklu sultanlarıyla Bizans imparatorları arasında sıcak siyasi ve ekonomik ilişkiler yaşandı. Yüksek düzeydeki bu ilişkilerin, zaten içiçe yaşamakta kırsal bölge Alevi Türkmen halkına yansımamış olduğu düşünülemez!

  İznik, Nikephor Blammydes, Georgos Akropolites gibi doğabilimci ve tarihyazıcıların, Theodoros Metokhites ve Nikephor Gregoras gibi hümanist, Neoplatonist ve Aristotelesçilerin evren, insan ve doğa, tanrının özü üzerinde yoğun tartışmalarına sahne olmuştur. Bu kentte okullar üniversiteler açılmış, çok sayıda kitaplar yazılmıştır. İznik'de doğup gelişen bilim, felsefe ve hümanizm daha sonra İstanbul'a taşınmıştır. Doryleion (Eskişehir) çevresinde yaşamış olan Yunus Emre, yüz küsur kilometre ötedeki Nikaia'ya (İznik) gitmemiş olabilir mi?

  Yunus'un yaşadığı çağda, büyük bir mistik akım olan Hesykhasmos ya da Hesykhia (=Esucasmos-Esucia) akımı gelişimini tamamlamış ve Ortodoks Hıristiyanlığın hemen hemen dört yüzyıl boyunca tüm sistemini altüst eden, “sapkın inanç” dedikleri düalist (ikilemci) Bogomilizm son dönemlerindedir. Yunus gibi çağının karanlığı içinde parıldayan birinin, “yetmişiki milletin ayak türabı olma” düşüncesini taşıyan bir bilgenin, tüm bunlardan haberi olmaması ve etkilenmemesi düşünülemez.

  Hıristiyanlıkta “Theosis”(Qewsis), yani “tanrıyla birleşme, tanrılaşma” öğretisini sistemleştiren kişi Maximus Confessor'dur. Ortodoks mistisizmi, Theosis'e dayalı, “Sessizlik” anlamına gelen bu Hesykhia mistik akımı, Sina yarımadasında Sina dağı manastırlarında başlamış ve oradan Bizans dünyasına yayılmıştır. Bu akımı 13.yüzyılda Athos dağındaki ve diğer manastırlara taşıyan kişi, Nikephor Solidarius'dur.

  Bunlara göre, “tanrı kalpte saklı bir hazinedir. Onu ancak can gözüyle görebilirsin! Derin derin soluk alıp, adını aralıksız tekrarlıyarak, yani sessiz zikirle tanrıyla birleşilir”.

  Hesykhia mistisizmi, 14. yüzyılın ortalarına doğru, Gregorios Snaites ile doruk noktasına varmıştır. Bu akımın mistikleri, tanrının kendisini açıkça gördüklerini, ya da tanrıdan bir vizyon (görüntü) aldıklarını, ancak bunu beden gözüyle değil, “can gözüyle” yani “gönül gözüyle” gördüklerini iddia ediyorlardı. Aristotelesçi Barlaam ile Hesykhasmos'u savunan Gregoros Palamas'ın 1330 yılında İstanbul'da yaptıkları tartışmalar çok ünlüdür... Yunus Emre'deki tanrıyı “özünde görme”, “tanrısal birliğe” ulaşma inancını bu anlattıklarımızla rahatça karşılaştırabiliriz:

  Nicekim ben beni bildim yakın bildim Hakkı buldum

  Hakkı buluncadı korkum şimdi korkudan kurtuldum

  Azrail gelmez canıma sorucu gelmez sinime
  Bunlar beni ne sorsunlar ona sorduran ben oldum
  Yunus'a Hak açtı kapı Yunus hakka kıldı tapı
  Baki devlet benim imiş ben kul iken sultan oldum

  Yunus Emre Bir Şiirinde Bizans Yöntemiyle Tarih Düşmüştür

  Yunus, “yetmişiki millete bir göz ile bakmışâ€ ve şu dizeleriyle insanı kucaklamış, dünyayı sarmıştır:

  Ben ay'ımı yerde gördüm

  Ne isterim gökyüzünde

  Benim yüzüm yerde gerek
  Bana rahmet yerden yağar
  (...)
  Dervişlik baştadır, tacta değildir

  Issılık oddadır, sacda değildir

  Eğer bir insanın gönlün yıkarsan
  Hakka eylediğin secde değildir
  Yunus'umuzun şiirleri geniş araştırma ve yorumlara her zaman açık durmaktadır. Çok sayıda yerli ve yabancı bilim adamı, araştırmacı yazarlar Yunus'u değişik açılardan ele almışlardır. Halk ozanı, hümanist ve mutasavvıf olarak...
  Doğudan batıya Anadolu'nun dört bir yanında mezarı olduğu söylenen Yunus Emre'nin, son zamanlarda bulunan yeni belgelere dayanarak 1238'lerde doğduğu ve 1320-1321 yıllarında öldüğü kabul edilmektedir. Şiirlerinde andığı bazı mutasavvıf ve ozanların 13. yüzyılın sonları ile 14. yüzyılın başlarında yaşadıklarının bilinmesi, onun çağını belirler. Kaldı ki aruz ölçüsüyle yazmış olduğu Risalat-al Nushiyye'sinin son beyitlerinden birine tarih de düşmüştür:

  Söze tarih yediyüz yidiyidi

  Yunus canı bu yolda fidiyidi

  (Abdülbaki Gölpınarlı: Yunus Emre: Hayatı ve Bütün Şiirleri, İstanbul 1971: 95, beyit 556)

  Hicri 707'de (Miladi 1307) yazmış olduğu bu yapıtında Yunus, İslami din ve ahlak felsefesi yapmıştır. Sanki bununla, Arapça ve Farsça yazan ulemaya, güç ve karmâşık konuların kendi öz dili Türkçeyle halka nasıl taşınacağını ve nasıl anlaşılır kılınacağını göstermeyi amaçlamıştır. O halk için şiir söylüyor, çalıp çığırıyordu. Oysa Arapçayı, Farsçayı da çok iyi biliyordu. Bu açıklamalardan sonra şimdi isterseniz asıl konumuza, Yunus Emre'nin bir başka şiirinin sonuna Bizans takvim sistemiyle attığı tarihe geçelim:

  Yunus Emre ve şiirleri üzerinde çalışmış araştırmacılardan kimsenin ilgisini çektiğini göremediğimiz bu tarih, Gölpınarlı'nın kitabında “İnanca ait kıssalar” bölümüne soktuğu 169 numaralı şiirin son beyitindedir.

  Yedi şiirden oluşan bu bölüme, “Yunus'un Yaratılış Destanları” başlığı konulsaydı belki daha doğru olacaktı. Bu destanlardaki;

  - “evrenin özü”,

  - “insanı oluşturan dört karşıt nesne”,

  - “evren çekirdeği (gevher),

  - “son hızla dönen gevherden oluşun buğu”',

  - “buğudan oluşan gökyüzü ve yıldızlar”,

  - “dönmeye başlayan gökyüzü ve ay”,

  - "boşlukta duran denizler üstüne kurulan yer”

  gibi, İslami inançlar dışındaki yaradılış düşünce ve varsayımlarını, Greko-Bizans bilim ve felsefi düşüncelerine dayandırarak yorumlamak olasıdır.

  Çalap Adem cismini topraktan var eyledi

  Şeytan geldi Adem'e tapmağa ar eyledi

  Aydır ben oddan nurdan ol bir avuç topraktan
  Bilmedi kim Adem´in batınına bakmadı
  Zahir gördü Adem´in batınına bakmadı
  Bilmedi kim Adem´i halka server eyledi

  Kırk yıl kalıbı yattı adı alemi tuttu
  Gör şeytanı buğzundan ne fitneler eyledi
  Adem toprak yatmıştı ad'alemi tutmuştu
  Fikrine bak İblis'in ya'ni hüner eyledi

  Ol yürüyen atlar' sürdü Adem üstüne
  Adem'e mekreyleyip ya'ni zafer eyledi
  Ademin göbeğinden Çalap yarattı atı
  Vaf diye durugeldi atlar güzer eyledi

  Çün gitti Adem ahdı yetti Musa'nın vakti
  İblis'e işbu işler yavlak eser eyledi
  Musa gönüldü Tur'a Hakka münacat ede
  Gördü kim bir akar su Musa nazar eyledi

  Musa aydır göreyim işbu su nerden gelir
  Ger böyle akar ise zir ü zeber eyledi
  İleriye vardı Musa gördü Lain'i ağlar
  Gözü yaşı imiş su gözün pınar eyledi

  Musa sordu Lain'e ağladığın niçindir
  Nideyim ağlamadan işimi zar eyledi
  Mukarreb idim ben o Hakkın dergâhında bol
  Götürdü urdu yere candan bizar eyledi

  Sen bilme misin Musa ben neden ayrıldığım
  Şunlar önüme düşer beni efkar eyledi
  Vargıl ayıtgıl Musa rahmet eylesin bana
  Tövbe kıldım işime boş istiğfar eyledim

  Musa erdi Hazrete başladı münacata
  Unuttu emaneti söz muhtasar eyledi
  Çalap'tan erdi nida hani emanet dedi
  Ol nidaya canını Musa nisar eyledi

  Vargıl ayıtgıl Musa rahmet edeyim ona
  Secde etsin Adem'e çün istiğfar eyledi
  Musa geldi Lain'e dedi Hakk'ın buyruğun
  Secdeyi işitince döndü inkar eyledi

  Ben ondan umar idim derdime derman kıla
  Derdim dahı artırdı ya'ni tımar eyledi
  Ben eger tapsa ona ol vakıt tapar idim
  Şimdi hod toprak olup zir ü zeber eyledi

  Adem İblis kim ola kim işi işleten Çalap
  Ay u Günü yaratıp leyl ü nehar eyledi
  Ma'ni nedir İblis'ten fuzullukturur bizde
  Duydunsa işbu sözden sırr'âşıkar eyledi

  Çalap aydır şol kula inayet benden ola
  Ne Şeytan azdırısar ne kimse kar eyledi
  Altı bin yedi yüz (y)ü(z) yıldan geçen Adem'i
  Dile getirdi Yunus şimdi tekrar eyledi

  Bu 25 beyitlik şiirinde Yunus, kutsal kitaplarda geçen “Şeytan Söylencesi”ni ta Musa Peygamber zamanına indirip, onunla rastlaştırarak ilginç bir yorum getirmektedir:

  Şeytan tanrısal buyruğa uymayıp, Adem'e tapmadığı gibi, ateşten atlarıyla ona karşı savaş açmıştır. Tanrı Adem'in kendi göbeğinden yarattığı atla onu korur ve şeytanı cennetten kovarak dünyaya salar. Vakit erişir Musa gelir. Şeytan Musa peygamberden, kendisini bağışlaması için tanrıya dua etmesini rica eder. Ancak Musa tanrıya yakarışı sırasında onun arzusunu unutmuştur. Tanrı anımsatır ve:

  Vargıl ayıtgıl Musa, rahmet edeyim ona

  Secde etsin Adam'e, çün istiğfar eyledi

  diyerek eski buyruğunu yineler. Şeytan ise:

  Ben eğer tapsam ona, ol vaktin tapar idim

  Şimdi hod (kendisi) toprak olup Zir-ü zeber eyledi (tozu bile kalmadı)

  sözleriyle karşı koyuşunu sürdürür. Yunus, “bu iblis öyküsünün anlamı, yaşamda fodulluk etmemektir, insan kendi kendisini azdırmazsa ona kimse kar eylemez” dersini çıkararak, olumlu bir yargıya varır.

  İşte bu şiirinin sonuna tarih düşmektedir Yunus. Ancak bu tarih, Risale'sine attığı Hicri tarih yılı değildir:

  Altı bin yediyüz ü yıldan geçen Adem'i

  Dile getirdi Yunus şimdi tekrar eyledi

  Gölpınarlı, Yunus Emre'nin şiirlerinde geçen, “yedi, dört, onsekiz, yetmiş bin, doksan bin, yüz yirmidört bin” gibi sayılar hakkında geniş denecek açıklamalar yaptığı halde, bu rakamı görmezlikten gelmiş. Oysa bu sayı Yunus Emre'nin yaşadığı çağda, Bizans'lıların kullandığı tarih atma sisteminin, yaratılıştan o güne kadar geçen yılı gösteren tarihten başkası değildir.

  Farklı el yazmalarına dayanarak, Yunus Divanı'nın çeşitli yazarlar tarafından yapılan baskılarında bu beyitin ilk dizesinin “altı bin yidi yüzi yıldan...”, “altı bin yedi yüz yıldan...”, “altı bin yedi yüz yıllık...” okunuşları da mevcuttur.

  Risale'deki tarih için de aynı durum söz konusudur. Karaman'daki el yazmasında bunun “sene tarih yedi yüzdeyidi” olarak geçtiğini Gölpınarlı belirtmektedir.

  Bu örneklemelerden de destek alarak biz bu beyitin aslının:

  Altı bin yedi yüz (y)ü(z) yıldan geçti Adem'i

  Dile getirdi Yunus şimdi tekrar eyledi

  olması gerektiği kanısındayız. Böylece hece sayısı 7 + 7 = 14 olduğu gibi, uyak (kafiye) uygunluğu da gerçekleşir.

  Yunus Emre Adem'den kendi zamanına kadar geçen yılları açık bir sayıyla verdiğine göre, bu tarihleme sistemini biliyordu; yüz yıllık yanlışı yapmış olamaz. Yani yüz rakamı yinelenmiş ve 6700 + 100 = 6800 rakamı söz konusudur.

  Yunus Emre'nin rakam ekleme yoluyla sayı basamakları oluşturduğu örnekler vardır.Birini verelim:

  Yüz bin yirmi dört bin hası dört yüz kırk dört tabakası

  Bu mülke bünyad olmada mülkü yaratanda idim

  (Şiir 135, beyit 100)

  Olasıdır ki Yunus, hece ölçüsünü tutturmak için bu tür kullanıma zaman zaman başvurmuştur.

  Şu halde Yunus Emre, adı geçen şiiri, yaratılışın 6800. yılında, yani günümüzün tarihleme sistemine göre 1292 (Hicri 692) yılı içinde, 54 yaşlarında iken yazmıştır.

  Erken Bizans'tan başlayarak geliştirilen ve Geç Bizans döneminde diğer bölgesel "Era'' sistemlerinin (bölgelerin Roma İmparatorluğu'na katılış tarihini başlangıç olarak alan) tamamıyla terk edilmesiyle, kullanılması yaygınlaşan “yaratılış yılı”, Adem'in ya da dünyanın yaratılmasından İsa'nın doğumuna kadar 5508 yıl geçmiş olduğu hesabına dayanırdı. Yani, yaratılışın ilk günü, İsa'dan 5508 yıl önce 31 Mart Pazar olarak kabul edilir, İsa'dan sonraki yıllar bu sayıya eklenerek tarih atılırdı. (Bkz. V. Grumel: Traite d'Etudes Byzantines I, La Chrolonogie, Paris 1958: 191-192, 219-224 ve genel kronolojik tablo s.240- 264)

  Yunus Emre aruz ölçüsüyle yazdığı Risale'sinde Hicri 707 (Miladi 1307) tarihini, Risale'den daha önce yazıp, Adem ile şeytan söylencesini işlediği ve hece ölçüsünü kullandığı bu şiirinde ise, Bizans yaratılış yılı (6800 - 5508 = 1292) tarihini düşmüştür. Yunus'un tek bu şiiri bile, bizce onun Greko-Bizans dünyasını yakından tanıdığının göstergesidir

  (1)Bogomil sözcüğü "evliya, yani tanrının dostu'' anlamına gelir ve Ortodoks Hristiyanlığa aykırı düşen bu "sapkın'' dinsel ve sosyal akım, Paulikienizm olarak Anadolu'da doğmuştur ve Anadolu kültürünün bir parçasıdır.

  Yunus´un Şiirlerinden Bir Güldeste

  1.

  Bir şaha kul olmak gerek hergiz mazul olmaz ola

  Bir eşik yastanmak gerek kimse elden almaz ola

  Bir kuş olup uçmak gerek bir kenara geçmek gerek
  Bir şerbetten içmek gerek içenler ayılmaz ola
  Çevik behri olmak gerek bir denize dalmak gerek
  Bir gevher çıkarmak gerek hiç sarraflar bilmez ola

  Bir bahçeye girmek gerek hoş teferrüç kılmak gerek
  Bir gülü yaylamak gerek hergiz ol gül solmaz ola
  Kişi âşık olmak gerek maşukayı bulmak gerek
  Işk oduna yanmak gerek ayruk oda yanmaz ola

  Yunus imdi var tek otur yüzünü hazrete götür
  Özün gibi bir er getir hiç cihana gelmez ola
  Sözcükler:
  Hergiz: asla,

  Mazul: azledilmiş,

  Teferrüc: açılma,ferahlama,

  Işk: aşk, sevgi

  2.

  Doldur kadehi sungıl bize ışk şarabından ey saki

  Ol badyadan gerek bize ondan içe şeyh ü fakı

  Sohbetimiz ilahidir sücümüz Kevser abıdır
  Şahımız şahlar şahıdır çalgımız dost firakıdır
  Her demde sohbet ola müftü müderris mat ola
  Bir ilahi devlet ola ondan içen oldu baki

  Hırkayıla tac yol vermez fereciyle alim olmaz
  Din diyanet olmayınca neylersin bunca varakı
  Okudun yedi mushafı taat gösterir ol safı
  Çünkü amel eylemedin gerekse var yüzyıl oku

  Bin kez vardınısa yüz yıl taat kıldınısa
  Bir kez gönül sıdınısa gerekse var yüzyıl yol doku
  Sorun bana aklı olan gönül mü yiğ Kabe mi yiğ
  Ben aydırım gönül yiğdir gönüldedir Hak durakı

  Komşuyula gönülleri ısmarladı Hak Resul'e
  Mirac gecesi dost ile bu keleci oldu dakı
  Yunus sana farizadir tutgıl miskinlik eteğin
  Diler isen pak olasan gönüllerde olgıl baki

  Sözcükler:

  Fakı(h): Din hukukçusu,

  Sücu: içecek, şarap,

  Ferece: önü açık yenli giysi,

  Sıdınmak:kırmak,

  Aydırmak: demek, söylemek,

  Keleci: söz, sohbet,

  Fariza: farz olan şey, ödev

  3.

  Işk imamdır bize gönül cemaat

  Dost yüzün kıbledir daimdir salat

  Dost yüzün görünce şirk yağmalandı
  Anınçün kapıda kaldı şeriat
  Can secdeye vardı dost mihrabında
  Yüz kere uruban eder münacat

  Derildi beşimiz bir vakte geldi
  Beş bölük oluban kim kıla taat
  Münacat gibi vakt olmaz arada
  Ne güzindir bize dost ile halvet

  Kimse dinine biz hilaf demeziz
  Din tamam olıcak doğar muhuhabbet
  Yarenler der bize şartı bırakman
  Şart o kişiyedir eder hıyanet

  Bela kavlin dedik evelki demde
  Henüz bir demdir ol vakt ü bu saat
  Erenler nefesidir devletimiz
  Anınla fitneden olduk selamet

  Doğruluk bekleyen dost kapısında
  Gümansız ol bulur ilahi devlet
  Yunus öyle esirdir ol kapıda
  Diler ki olmaya ebedi azat

  Sözcükler:

  Taat: ibadet, tapınmalar,

  Münacat: Tanrıya sessizce dua, yakarı,

  Güzin: seçkin, seçilmiş

  Azat: serbest, özgür

  4.

  Bir sualim var sana ey dervişler ecesi

  Meşayih ne buyurur yol haberi nicesi

  Vergil suale cevap tutalım olsun sevap
  Şule kime gösterir ışk evinin bacası
  Evel kapı şeriat emri nehyi bildirir
  Yuya günahlarını her bir Kur'an hecesi

  İkincisi tarıkat kulluğa bel bağlaya
  Yolu doğru varanı yarlığaya hocası
  Üçüncüsü marifet can gönül gözü açar
  Bu ma'ni sarayının Arş'a değin yücesi

  Dördüncüsü hakikat ere eksik bakmaya
  Bayram ola gündüzü Kadir ola gecesi
  Bu şeriat güç olur tarıkat yokuş olur
  Marifet sarplıkdurur hakikattır yücesi

  Derviş'in dört yanında dört ulu kapı gerek
  Nereye bakar ise gündüz ola gecesi
  Ana eren dervişe iki cihan keşfolur
  Onun sıfatın öğer ol Haceler Hacesi

  Dört hal içinde derviş gerek siyaset çeke
  Menzile ermez kalır yol eri yuvacası
  Kırk kişi bir ağacı dağdan güçle indire
  Ya bunca mürid muhib Sırat niçe geçesi

  Küfrün atarken sakın imanın vurmayasın
  Yoksa sırsın güveci sebil olur güveci
  Dört kapıdır kırk makam yüzaltmış menzili var
  An'erene açılır vilayet derecesi

  Âşık Yunus bu sözü muhal diye söylemez
  Ma'ni yüzün gösterir bu şairler kocası
  Sözcükler:
  Meşayih: şeyhler,

  Şu'le: yalım, parlaklık,

  Nehy: yasak, yasak etme,

  Ma'ni: mana, anlam,

  Niçe: nasıl,

  Sırsın:sarsarsın,

  Vilayet: velilik makamı

  5.

  Din ü millet sorarısan âşıklara din ne hacet

  Âşık kişi harab olur âşık bilmez din diyanet

  Âşıkların gönül gözü maşuk dapa gitmiş olur
  Ayrık surette en kalur kim kılısar zühd ü taat
  Taat kılan Uçmak için din tutmayan Tamu için
  Ol ikiden fariğ olur neye benzer bu işaret

  Herkim dostu sever ise dosta doğru gitmek gerek
  İşi gücü dost olıcak cümle işten olur azat
  Anın için maşukanın haberini kim getirir
  Cebrail ü melek sığmaz şöyle olundu işaret

  Soru-hısap olmayısar dünya ahıret koyana
  Münker ü Nekir ne sorar terk olucak cümle murat
  Havf u reca gelmez anda varlık-yokluk bırağana
  İlm ü amel sığmaz anda ne terazi var ne Sırat

  Ol kıyamet bazarında her bir kula baş kayusu
  Yunus sen âşıklarıla hiç görmeyesin kıyamet
  Sözcükler:
  Dapa: yönelip, yön alarak,

  Zühd: zahidlik, aşırı dindarlık,

  Uçmak: cennet,

  Tamu: cehennem,

  Fariğ olmak: feragat etmek, vazgeçmek,

  Münker ve Nekir: Ahiretteki sorgu melekleri,

  Kayu: korku, gam ve keder,

  İlm ü amel: bilim ve iş

  6.

  La şerik'ten okursun yine şerik katarsın

  Bir'e iki demeyi kimden fetva tutarsın

  Din ü iman bünyadı doğrulukla gerçeklik
  Ol tamam olmayıcak neyile din çatarsın
  Çün Kur'an gökten indi onu Allah buyurdu
  Andan haber versene ha(n)'kitaptan ötersin

  Okursun tasnif kitap çekersin bunca azap
  Havf u reca sende yok öyle ki bir Tatar'sın
  İlm okumaktan gerek kişi kendin bilmektir
  Pes kendini bilmezsen bir hayvandan betersin

  İlm okumak hasılı ibret almaktır ancak
  Çün ibrette değilsin görmeden taş atarsın
  Dört kitabin ma'nisin Mustafa cemeyledi
  Anı unuttun benzer şerh ile söz atarsın

  Kılarsın riya namaz yazığın çok hayrın az
  Dinle neye varır söz cehennemde yatarsın
  Halka fetvı verirsin ye sen niçin tutmazsın
  İlmin var amelin yok günahlara batarsın

  Sen fakıyhsın biz fakıyr sana tanımız yoktur
  İhlas ile gelirsen bizden nesne utarsın
  Bu düzülen tertibi ayrıksadı derisen
  Başaramazsin hoca endişeden yitersin

  Yunus miskin bu sözü ışk aleminden söyler
  Deme bilmeden ona kendözünden katarsın
  Sözcükler:
  La-şerik: eşi ve ortağı olmayan,

  Bünyad: temel,esas, öz,

  İhlas: doğru ve temiz sevgi, bağlılık

  7.

  Acep şu yerde varm'ola şöyle garip bencileyin

  Bağrı başlı gözü yaşlı şöyle garip bencileyin

  Gezerim Rum'ıla Şam'ıYukarı İller'i kamu
  Çok istedim bulamadım şöyle garip bencileyin
  Kimseler garip olmasın hasret oduna yanmasın
  Hocam kimseler olmasın şöyle garip bencileyin

  Söyler dilim ağlar gözüm gariplere göynür özüm
  Meğer ki gökte yıldızım şöyle garip benceleyin
  Niçe bu der ile yanam ecel ere birgün ölem
  Meğer ki sinimde bulam şöyle garip bencileyin

  Bir garip ölmüş diyeler üç günden sonra duyalar
  Soğuk su ile yuyalar şöyle garip bencileyin
  Hey Emre'm Yunus biçare bulunmaz derdime çare
  Var imdi gez şardan şara şöyle garip bencileyin

  Sözcükler:

  Yukarı İller: Azerbaycan ve İran ülkeleri,

  Şar: şehir, çarşı-pazar

  8.

  Canlar canını buldum bu canım yağma olsun

  Assı ziyandan geçtim dükkanım yağma olsun

  Ben benliğimden geçtim gözüm hicabın açtım
  Dost vaslına eriştim gümanım yağma olsun
  Benden benliğim gitti hep mülkümü dost tuttu
  Alan veren dost oldu lisanım yağma olsun

  Taalluktan üzüştüm ol dosttan yana uçtum
  Işk divanına düştüm divanım yağma olsun
  İkilikten usandım birlik hanına kandım
  Derdi şarabın içtim dermanım yağma olsun

  Varlık çün sefer kıldı dost andan bize geldi
  Viran gönlüm nur doldu cihanım yağma olsun
  Geçtim bitmez sağınçtan usandım yaz u kıştan
  Bostanlar başın buldum bostanım yağma olsun

  Yunus ne hoş demişsin bal u şeker yemişsin
  Ballar balını buldum kovanım yağma olsun
  Sözcükler:
  Taalluk: ilgi, bağlanmak,

  Sağınç: Kazanç, kar

  9.

  Teferrüç eyleyivardım sabahın sinleri gördüm

  Karılmış kara toprağa şu nazik tenleri gördüm

  Kimi gamda kimi şadman yatarlar sininde pinhan
  Boşanmış damar akmış kan batmış kefenleri gördüm
  Yıkılmış sinleri dolmuş hep evleri harab olmuş
  Kamu endişeden kalmış ne düşvar halleri gördüm

  Yaylalar yaylamaz olmuş kışlalar kışlamaz olmuş
  Bar tutmuş söylemez olmuş ağızda dilleri gördüm
  Kimisi zevk u işrette kimi sözü beşarette
  Kimi bela vü mihnette dün olmuş günleri gördüm

  Soğulmuş o kara gözler belirsiz olmuş ay yüzler
  Kara toprağın altında gülderer elleri gördüm
  Kimisi boynunu eğmiş tenini toprağa salmış
  Anasına küsüp gitmiş boynun buranları gördüm

  Kimi zarı kılıp ağlar zebanile canın dağlar
  Tutuşmuş sinleri oda çıkan tütünleri gördüm
  Yunus bunu kande gördü gelip bize haber verdi
  Aklım vardı dilim şaştı netekim bunları gördüm

  Sözcükler:

  Sin: mezar, kabir,

  Şadman: sevinçli,

  Düşvar: güç

  Pinhan: gizli,

  İşret: zevk sefa,

  Beşaret: insanlık,

  Zebani: cehennemdeki kötülük melekleri

  10.

  Netekim ben beni bildim yakın bil ki Hakkı buldum

  Korkum onu buluncaydı şimdi korkudan kurtuldum

  Ben kimseden korkımazam ya bir zerre kayırmazam
  Ben şimdi kimden korkayım korktuğum ile bir oldum
  Azrail gelmez yanıma sorucu gelmez sinime
  Bunlar bana ne sorar onu sorduran ben oldum

  Ya ben onca kaçan olam anın buyruğun buyuram
  O geldi gönlüme doldu ben ona bir dükkan olam
  Dükkan ıssı dükkanından hali değildir evinden
  Ol bu araya gelelden halka bir ulu kan oldum

  Canlılar bizden el alır cansızlar eri ne bilir
  Hem verirler hem alırlar ben bir ulu divan oldum
  Yunus'a Hak açtı kapı Yunas Hakk'a kılar tapı
  Benim işim devlet baki ben kul iken sultan oldum

  Sözcükler:

  Kan: maden, maden ocağı

  11.

  Din ü millet kodurdu ol benim canım alan

  Anı duyan kişiye ne gönül kalır ne can

  Duymayanlar halimi dinin kodu der bana
  Neyile din beslesin cansız gönülsüz kalan
  Suretimde varlığım gönül ile canıdı
  Cümlesin yağmaladı bana ışk bağışlayan

  Işkın serhengi beni komadı hiç nesneye
  Ne İslamda ne dinde anılmaz küfr ü iman
  Şart u farz olmaz anda canı ışka kalandı
  Cevapsız dil söylenir nice bilsin bu lisan

  Elden iş bıraktırdı niceliksiz baktırdı
  Dostluk ticaretinde unuttuk assı ziyan
  Beni benlikten kodu varlık defterin yudu
  Havf u reca göstermez hayr u şer elden koyan

  Sorman Yunus'dan haber dost kandasa andadır
  Yüz bin gevherden farığ aşk denizine dalan
  Sözcükler:
  Serheng: Çavuş,

  Kandasa: neredeyse

  12.

  Bu gün sohbet bizim oldu bize bizim diyen gelsin

  Bu ışk zehrin seve seve içibeni yutan gelsin

  Kanaat hırkası içre selamet başımı çektim
  Melamet gömleğin biçtim arif olup giyen gelsin
  Bu ışk meydanı içinde çağırdım bir avaz ettim
  Müezzinlik bizim oldu imam oldum uyan gelsin

  Bu ummanda delim dürlü güher vardır elim ermez
  Akar rahmet suyu çağlar gönül kirin yuyan gelsin
  A dostlar işidin sözüm dün etmişim bu gündüzüm
  Yavı kılmışam kendözüm bu hak yola giren gelsin

  Yunus miskin anı görmüş eline bir divan almış
  Alimler okuyamamış bu ma'niden duyan gelsin
  Sözcükler:
  Melamet: kınama, azarlama,

  Ayıplama; şeriat kurallarına uymama, boşlama,

  Yavı Kılmak: yitirmek, kaybetmek

  13.

  Evvel benim ahır benim canlara can olan benim

  Azıp yolda kalmışlara hazır meded eren benim

  Bir karara tuttum karar benim sırrıma kim erer
  Gözsüz beni nerde görer gönüllere giren benim
  Kün deminde nazar eden bir nazarda dünya düzen
  Kudretinden han döşeyip ışka bünyad uran benim

  Düz döşedim bu yerleri baskı kadum bu dağları
  Sayvan gerdim bu gökleri yeri sonra düren benim
  Dahı acep âşıklara inkar ü din iman oldum
  Halkın dahı gönlündeki küfr ü İslam güman oldum

  Halk içinde dirlik düzen dört kitabı doğru yazan
  Ak üstüne kara düzen ol yazdığı Kur'an benim
  Dost ile birliğe yeten buyruğu neyise tutan
  Mülk bezeyip dünya düzen o bahçevan hemen benim

  Ben bu yere buyurucak yeryüzüne gün urucak
  Ulu deniz mevc urucak Hace dahi hemen benim
  Diller damaklar şaşıran ışk kazanını taşıran
  Hamza'yı dağdan aşıran o ağulu yılan benim

  Yunus değil bunu diyen kendiliğidir söyleyen
  Mutlak kafir inanmayan evvel ahır hemen benim
  Sözcükler:
  Bünyad urmak: temel kurmak,

  Sayvan: çardak, gölgelik,

  Mevc urmak: dalgalanmak, denizde dalga yapmak

  Hace: hoca, ulu, bilgin, sahib

  14.

  Muhammed ile bile miraca ağan benim

  Ashab-ı Suffeyile yalıncak kalan benim

  Sabr ile kanaatı verididim bunlara
  Kırk kişi bir gömlekten başın çıkaran benim
  O kırkından birine neşteri çaldımıdı
  Kırkından kan akıtıp ibret gösteren benim

  Adem peygamber ile Havva yaratılmadan
  Uçmak'dan sürülüben o müflis olan benim
  Musa peygamber ile binbir kelime kıldım
  İsa peygamber ile göklerde kalan benim

  Ömer i Hattab ile çok adl u dad işledim
  Oğluyla fısk içinde anda basılan benim
  İbrahim Edhem baktı tac u tahtı bıraktı
  Hak yoluna uyaktı o sırrı duyan benim

  Abdürrezzak o derviş yoldaş edindi beni
  Hallacı Mansur ile dâra asılan benim
  Adımı Yunus taktım sırrım aleme çaktım
  Bundan ileri dahı dilde söylenen benim

  Sözcükler:

  Müflis: iflas etmiş, tükenmiş,

  Yalıncak: çırıl çıplak,

  Ashab-ı Suffe: Kırklar,

  Adl u dad: adalet ve vergi,

  İbrahim Edhem: Belh sultanı ve tacını tahtını terkeden büyük İranlı mutasavvıf. ölm. 776-7,

  Abdürrezzak: Şeyh-i Sanan adıyla tanınan, türbesi Tiflis çevresinde bir mutasavvıf şeyhi

  15.

  Çün bende buldum ben Hakkı şekk ü güman nemdir benim

  O dost yüzün görmezisem bu gözlerim nemdir benim

  Gelsin münacat eyleyen doksan bin hacet söyleyen
  Taşra ibadet eyleyen görün o dost nemdir benim
  Musa olup Tur'a çıkam nur oluban gözden bakam
  Söz oluban dilden çakam sur u negam nemdir benim

  Musa varır Tur'a çıkar orya varır nura bakar
  Dosttan gayri zerre kadar bu gözlerim görmez benim
  Uş beni ben cemeyle
   
 2. bluedream

  bluedream Daimi Üye

  Kayıt:
  8 Şubat 2007
  Mesajlar:
  545
  Beğenilen Mesajlar:
  3
  YUNUS EMRE

  Yunus Emre hakkındaki bilgiler kesin olmamakla beraber 1238 yılında doğduğu ve 1320´de hakka yürüdüğüdür şeklindedir. Anadolu´nun bir çok bölgesinde Yunus Emre´ye ait olduğu iddia edilen mezarlar vardır. Her ne kadar bazıları gizlemeye çalışsa da Yunus Emre bir Alevidir. Sanatıyla, düşüncesiyle kendinden sonraki kuşakları etkileyecek kadar büyük bir kişilik Yunus Emre, bu kişiliğe giden yolda ilk dersi büyük Alevi önderi Hacı Bektaşı Veli´den almıştır.

  Yunus Emre Anadolu´da hüküm süren Selçuklu devletinin halkı zulüm altında tuttuğu, baskılar uyguladığı ve bir de durmaksızın yinelenen Moğol saldırılarının olduğu bir dönemde yaşamıştır. Bu dönemde bir de kıtlık olunca Anadolu insanı daha da perişan oldu. Perişan olanlardan biri de Yunus Emre´ydi. Hacı Bektaşı Veli´nin yapıtlarından "Vilayetname"´de geçen anlatıma göre Yunus Emre bu kıtlık olan yılda köyünden yola çıkarak ulu Hünkâr Hacı Bektaşı Veli´nin dergâhına varıp biraz buğday isteyecekti. Giderken eli boş gitmemek için yolda heybesine alıç doldurdu. Ulu Hünkâr´ın huzuruna varıp halini anlattı. Bir kaç gün misafir kaldıktan sonra gitme vakti gelmişti. Hünkâr, Yunus´a şöyle dedi: "Buğday mı verelim nefes mi?" Yunus: "Nefesi ne edeyim, eşim çocukların aç bana buğday verin." Bunun üzerine Yunus´a buğday verdiler. Yunus dergâhtan ayrılınca yaptığı hatayı fark etti ve tekrar dergâha döndü. Halifeler durumu Hünkâr´a bildirdiler, o da: "Biz kilidin anahtarını Tapduk Emre´ye sunduk. Varsın ondan nasibini alsın." dedi. İşte asırlardır güncelliğini ve derinliğini koruyan Yunus Emre kişiliğinin başlangıç noktası burasıdır. Yunus bundan sonra yıllarca Tapduk Emre´nin dergâhında emek verir. Bu aynı zamanda eğitimdir de. Bu eğitim sonucu öğrendiklerini insanlarla paylaşmak için bütün Anadolu´yu gezer.

  YUNUS EMRE´NİN DÜŞÜNCELERİ

  Yunus Emre, vahdet-i vücut (varlığın birliği) öğretisine ulaşan bir tasavvuf felsefi yorumunu benimsemiştir. Vahdet-i vücut felsefesine göre; "Tanrıdan başka varlık yoktur. Var olan her şey onun çeşitli biçimlerde görünmesidir".

  Yunus Emre şiirlerinde insan, Tanrı, varlığın birliği, sevgi, yaşama sevinci, barış, ölüm, olgunluk, alçakgönüllülük gibi konuları dillendirmiştir. Bütün bu kavramları insanların anlayabileceği sözcüklerle yalın bir şekilde belirtmiştir.Yunus Emre´ye göre insan bir sevgi varlığıdır. Yunus Emre sevgiyi Tanrı ve onun yarattığı tüm varlıklara karşı diye yorumlar. "Yaratılanı severiz yaratandan ötürü". Sevginin amacı yüce yaratıcıyla bütünleşmektir. Sevginin olduğu yerde öfke, kırgınlık, kızgınlık olmaz. Sevginin değerini yalnız seven bilir. Sevmek bilgelik, emek, olgunluk ister. Tanrı ışığından mahrum kalmış bir gönülde sevginin yeri yoktur. Bütün varlıkları (yaratılanları) birbirine bağlayan, onları tanrısal evrene yönelten sevgidir. Yaşamak belli nesnelerle (eşyalara) sahip olmak, sadece gelip geçici varlıklar edinmek için çırpınmak değildir. Böyle bir yaşam biçimi insanı sevgiden dolayısıyla yüce yaratıcıdan uzaklaştırır.

  Yunus Emre´ye göre gerçekte ölüm yoktur. Ölüm ruhun bedenden ayrılıp yaratıcısına dönmesidir. Bu nedenle ölüm ruhla beden arasında bir ayrılıktır. Yunus Emre´yi anlamak, ondaki derin sevgiyi çözmek günümüzde yaşanan sorunları da çözmek anlamına gelir.


  alıntıdır
   

Sayfayı Paylaş