16. Pir Sultan Abdal'dan Seçme Şiirler

Konu, 'Aşk, Duygusal, Sevgiliye Şiir Yazı, Kıssadan ' kısmında bluedream tarafından paylaşıldı.

 1. bluedream

  bluedream Daimi Üye

  Kayıt:
  8 Şubat 2007
  Mesajlar:
  545
  Beğenilen Mesajlar:
  3
  16. Pir Sultan Abdal'dan Seçme Şiirler

  1. Derleyen: ismail Kaygusuz

  Koyun beni Hak aşkına yanayım

  Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan

  Yolumdan dönüp mahrum mu kalayım

  Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan

  Benim pirim gayet ulu kişidir
  Yediler ulusu Kırklar eşidir
  On İki İmamın server başıdır
  Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan
  Kadılar müftüler fetva yazarsa
  İşte kemend işte boynum asarsa

  İşte hançer işte boynum keserse

  Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan

  Ulu mahşer olur divan kurulur
  Suçlu suçsuz gelir anda derilir
  Piri olmayanlar anda dirilir
  Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan
  Pir Sultan'ım arşa çıkar ünümüz
  O da bizim ulumuzdur pirimiz

  Hakka teslim olsun garip canımız

  Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan

  2.

  Yas u matem günü derdim yeniler

  Yarin sesi kulağımda çınılar

  Sordum ki dağlara niçin iniler

  Dedi çekticeğim karın elinden

  Alnıma yazılmış kara yazılar
  İtikattır talip pirin arzular
  Sordum ki çamlara neden sızılar
  Dedi çekticeğim pürün elinden
  Varup Hakkın divanına durursun
  Pervan olup aşk oduna yanarsun

  Sordum degirmene ne hoş dönersin

  Dedi çekticeğim perin elinden

  Varup bir pir ile pazar edersin
  Oturup da ikrarını güdersin
  Sordum garip bülbül niçin ötersin
  Dedi çekticeğim harın elinden
  Serçeşmeden gelir suyun durusu
  Nasibimiz verir pirin birisi

  Dedim Pir Sultan'ım benzin sarısı

  Dedi çekticeğim yarin elinden.

  3.

  Gelmiş iken bir habercik sorayım

  Niçin gitmez Yıldız dağı dumanın

  Gerçek erenlere yüzler süreyim

  Niçin gitmez Yıldız dağı dumanın

  Alçağında al kırmızı taşın var
  Yükseğinde turnaların sesi var
  Ben de bilmem ne talihsiz başım var
  Niçin gitmez Yıldız dağı dumanın
  Benim şahım al kırmızı bürünür
  Dost yüzün görmeyen düşman bilinir

  Yücesinden Şah'ın ili görünür

  Niçin gitmez Yıldız dağı dumanın

  El ettiler turnalarla kazlara
  Dağlar yeşillendi döndü yazlara
  Çiğdemler takınsın söyle kızlara
  Niçin gitmez Yıldız dağı dumanın
  Şah'ın bahçesinde gonca gül biter
  Anda garip garip bülbüller öter

  Bunda ayrılık var ölümden beter

  Niçin gitmez Yıldız Dağı dumanın

  Ben de bildim şu dağların şahısın
  Gerçek erenlerin nazargahısın
  Abdal Pir Sultan'ın nazargahısın
  Niçin gitmez Yıldız dağı dumanın
  4.
  Ben de şu dünyaya geldim sakinim

  Kalsın benim davam divana kalsın

  Muhammed Ali'dir benim vekilim

  Kalsın benim davam divana kalsın

  Yorulan yorulsun ben yorulmazam
  Derviş makamından ben ayrılmazam
  Dünya kadısından ben sorulmazam
  Kalsın benim davam divana kalsın
  Ben de vekil ettim Bari Hüda'mı
  O da kulu gibi zulüm ede mi

  Orda söyletirler bir bir adamı

  Kalsın benim davam divana kalsın

  Mümin müslüm döşürür de cem olur
  Anda sınık yaralara em olur
  Kara taş erir de safi dem olur
  Kalsın benim davam divana kalsın
  Pir Sultan Abdal'ım dünya kovandır
  Giden adil beyler kalan ihvandır

  Muhammed divanı ulu divandır

  Kalsın benim davam divana kalsın

  5.

  Şu yalan dünyaya geldim giderim

  Gönül senden özge yar bulamadım

  Yaralandım al kanlara bulandım

  Gönül senden özge yar bulamadım

  Güzel olan neyler altın akçayı
  Arif olan düzer türlü bohçayı
  Vücudunda seyreyledim bahçeyi
  Dosta el değmedik nar bulamadım
  Güzellerin zülfü destedir deste
  Erenler Hak için oturmuş posta

  Bir zaman sağ gezdim bir zaman hasta

  Hasta halin nedir der bulamadım

  Felek kırdı benim kolum kanadım
  Baykuş gibi viranlarda tünedim
  Bugün üç güzelin nabzın sınadım
  Can feda yoluna der bulamadım
  Felek benim kurulu yayım yastı
  Her köşe başında yolumu kesti

  Keskin kadeh ile dolumdan içti

  Yandı yüreciğim kar bulamadım

  Pir Sultan Abdal'ım dağlar ben olsam
  Üstü mor sümbüllü bağlar ben olsam
  Alem çiçek olsa arı ben olsam
  Dost dilinden tatlı bal bulamadım
  6.
  Çıkıp gökyüzünde sökün eyleyen

  Şam'da Kul Yusuf'u görmeye geldim

  Eğildim turaba yüzümü sürdüm

  Hakkın divanına durmaya geldim

  Nurdan kuşak kuşattılar belime
  Hak Muhammed Ali geldi dilime
  İnem gidem imamların yoluna
  Yusuf'tan bir haber almaya geldim
  Hani benim hırka ile postlarım
  Men tutimi bir kafeste beslerim

  Yüküm lal-ü gevher müşter'isterim

  Alan kardeşlere satmaya geldim

  Yapusu var usul ile yapulu
  Hocası var kapusunda tapulu
  Bir şar gördüm üç yüz altmış kapulu
  Kimin açıp kimin örtmeye geldim
  Pir Sultan Abdal'ım dünyadan göçtü
  İdris peygamber de donunu biçti

  Suyu suya köpr'eyledi kim geçti

  Yusuf'tan bir haber almaya geldim

  7.

  Kur'an yazılırken arş-ı Rahman'da

  Kudret katibinin elinde idim

  Güller açılırken kevn ü mekânda

  Bülbül idim gonca gülünde idim

  Evvel Cebrail'in ilk kelamında
  Kırklar meclisinde aşk meydanında
  Muhammed Ali'nin sır kelamında
  Nihan söyleşirken dilinde idim
  Kırklar arş üstünde kurdular cemi
  Muhabbet halk olup sürdüler demi

  Balçıktan yarattı Allah Ademi

  Ben ol vakit anın belinde idim

  Yunus'un deryaya daldığı zaman
  Kırk gündüz kırk gece kaldığı zaman
  Ali zülfikarı çaldığı zaman
  Hayber kalesinde kolunda idim
  Pir Sultan'ım içtim aşkın dolusun
  Makadir bilmeze vermem yarısın

  Bir kuşa seksen bin şehrin kapısın

  Tayin verilirken yanında idim

  8.

  Uyur idik uyardılar

  Diriye saydılar bizi

  Koyun olduk ses anladık

  Sürüye saydılar bizi

  Halımızı hal eyledik
  Yolumuzu yol eyledik
  Her çiçekten bal eyledik
  Arıya saydılar bizi
  Hak divanına dizildik
  Aşk defterine yazıldık

  Bal olduk şerbet ezildik

  Doluya saydılar bizi

  Pir Sultan Abdal'ım şunda
  Çok keramet var insanda
  O cihanda bu cihanda
  Ali'ye saydılar bizi
  9.
  Bir nefescik söylüyeyim

  Dinlemezsen neyleyeyim

  Aşk deryasın boylayayım

  Ummana dalmaya geldim

  Aşk harmanında savruldum
  Hem elendim hem yoğruldum
  Kazana girdim kavruldum
  Meydana yenmeğe geldim
  Ben Hakkın edna kuluyum
  Kem damarlardan beriyim

  Ayn-i Cem'in bülbülüyüm

  Meydana ötmeye geldim

  Ben Hak ile oldum aşna
  Kalmadı gönlümde nesne
  Pervaneyim ateşine
  Şemine yanmağa geldim
  Pir Sultan'ım yeryüzünde
  Var mıdır noksan sözümde

  Eksiğim kendi özümde

  Dârına durmağa geldim

  10.

  Gafil kaldır gönlündeki gümanı

  Bu mülkün sahibi Ali değil mi

  Yaratmıştır on sekiz bin alemi

  Irızgını veren Ali değil mi

  Gelin vazgeçelim böyle gümandan
  Vallahi çıkarız dinden imandan
  Şefaat umariz On'ki İmam'dan
  Anların atası Ali değil mi
  Yarattı Mülcem'i o da oldu düşman
  Kasdetti Ali'ye son oldu püşman

  Kangı kitapta gördün Ömer Osman

  Kur'an-da okunan Ali değil mi

  Binbir adı vardır birisi Hızır
  Her nerde çağırsam orada hazır
  Ali'm padişahtır Muhammed vezir
  Bu fermanı yazan Ali değil mi
  Pir Sultan Abdal'am ben bir fukara
  Acep bulunur mu derdime çare

  Yüzü kara nasıl varam huzura

  Divanda oturan Ali değil mi

  11.

  Alçakta yüksekte yatan erenler

  Mürvetiniz yok mu aldı dert beni

  Başım alıp hangi yere gideyim

  Gittiğim yerlerde buldu dert beni

  Oturup benimle ibadet kıldı
  Yalan söyledi de yüzüme güldü
  Yalın kılıç olup üstüme geldi
  Çaldı bölük bölük böldü dert beni
  Üstümüzden gelen boran kış gibi
  Yavru şahin pençesinde kuş gibi

  Seher çağı bir korkulu düş gibi

  Çağırta çağırta aldı dert beni

  Abdal Pir Sultan'ım gönlüm hastadır
  Kimseye diyemem gönlüm yastadır
  Bilmem deli oldu bilmem ustadır
  Şöyle bir savdaya saldı dert beni
  12.
  Bu kanlı zalımın ettiği işler

  Garip bülbül gibi zareler beni

  Yağmur gibi yağar başıma taşlar

  Dostun bir fiskesi paralar beni

  Dar günümde dost düşmanım belloldu
  On derdim var ise şimdi elloldu
  Ecel fermanı boynuma takıldı
  Gerek asa gerek vuralar beni
  Pir Sultan Abdal'ım can göğe ağmaz
  Haktan emrolmazsa ırahmet yağmaz

  Şu ellerin taşı hiç bana değmez

  İlle dostun gülü yaralar beni

  13.

  Hak nasib eylese dergâha varsam

  Daim divanında dursam ya Ali

  Eğilsem payine niyaz eylesem

  Yüzüm tabanına sürsem ya Ali

  Yüzüm tabanına sürdüğüm zaman
  Kalmadı kalbimde zerrece güman
  Kâfire Zülfikar çaldığın zaman
  Önünce Kanber'in olsam ya Ali
  Kanber gibi hizmetine yeldirsen
  Bir dem ağlatsan da bir dem güldürsen

  Çeküp Zülfikar'ı beni öldürsen

  Kesmem eteğinden elim ya Ali

  Hiç çekem mi eteğinden elimi
  Hak katında kabul kıldım ölümü
  Erler doğru sürün Ali yolunu
  Mümince kulların görsem ya Ali
  Mümin olan neresinden bellidir
  Haklı söyler nefesinden bellidir

  Erenlerin cemi gonca güllüdür

  Tomurcuk güllerin dersem ya Ali

  Mümin olan müslimini getürse
  Hakikatı Hak cemine yetürse
  Dizi dize verüp irfan otursa
  Doyunca didarın görsem ya Ali
  Pir Sultan'ım niyaz eyle pirine
  İnan gel Muhammed Ali yoluna

  Bu divanda girem kalbin evine

  Yarın fırsat elden gider ya Ali

  14.

  Ben gayrı nesne bilmezem

  Allah bir Muhammed Ali

  Özümü gayra salmazam

  Allah bir Muhammed Ali

  Bir mum yanar bir şişede
  Bülbül eğlenmez meşede
  Yedi iklim dört köşede
  Allah bir Muhammed Ali
  İki kuş gördüm yuvada
  Döner muallak havada

  Dağda deryada ovada

  Allah bir Muhammed Ali

  Yaktıcağım bir çıraktır
  Bindiceğim bir buraktır
  Yerden göğe bir direktir
  Allah bir Muhammed Ali
  Pir Sultan'ım bu bir sırdır
  Sırrını saklayan erdir

  Ay da sırdır gün de sırdır

  Allah bir Muhammed Ali

  15.

  Arzuladım size geldim

  Hünkâr Hacı Bektaş Veli

  Eşiğine yüzüm sürdüm

  Hünkâr Hacı Bektaş Veli

  Pir elinden dolu içtim
  Doğdum elinize düştüm
  Ak cenneti gördüm geçtim
  Hünkâr Hacı Bektaş Veli
  Rehber aradım aradan
  Cümle alemi yaradan

  Beş taşlı şahit getiren

  Hünkâr Hacı Bektaş Veli

  Güvercin donunda durur
  Cümle eksikler yetürür
  Beş taşlı şanit getüren
  Hünkâr Hacı Bektaş Veli
  Âşıkların semah döner
  Kırk budakta şem'a yanar

  Dolusun içenler kanar

  Hünkâr Hacı Bektaş Veli

  Bahçende gördüm gülünü
  Erenler sürsün demini
  İmam Rıza'nın torunu
  Hünkâr Hacı Bektaş Veli
  Balım Sultan er köçeği
  Keser kılıcı bıçağı

  Erenlerin bal çiçeği

  Hünkâr Hacı Bektaş Veli

  Pir Sultan'ım gerçek Veli
  Erenlerden çekmez eli
  On İki İmam'ın yolu
  Hünkâr Hacı Bektaş Veli
  16.
  Bu dünyanın evvelini sorarsan

  Allah bir Muhammed Ali'dir Ali

  Sen bu yolun sahibini ararsan

  Allah bir Muhammed Ali'dir Ali

  Tahtını terketti İbrahim Edhem
  Süleyman Nebiye verildi hatem
  Her kulun alnına yazıldı sitem
  Allah bir Muhammed Ali'dir Ali
  Erenler öldürür yoldan şaşanı
  İhlas ile kaldırtırlar düşeni

  Tarikatta her kişinin nişanı

  Erenler katında bellidir belli

  Erenler elinden dolu içildi
  Ol saadette kil ü kal'den geçildi
  Firdevsi alâ'da güller açıldı
  Cennet-i alâ'nın gülidir güli
  Pir Sultan Abdal'ım ummana daldı
  Yenemedi kendin engine saldı

  Hakıpayinize yüz süregeldi

  Erenlerin kemter kuludur kuli

  17.

  Kocabaşlı koca kadı

  Sende hiç din iman var mı

  Haramı helalı yedi

  Sende hiç din iman var mı

  Fetva verir yalan yulan
  Domuz gubu baga dolan
  Sırtına vururum palan
  Senin gibi hayvan var mı
  İman eder amel etmez
  Hakkın buyruğuna gitmez

  Kadılar yaş yere yatmaz

  Hiç böyle bir şeytan var mı

  Pir Sultan'ım zatlarımız
  Gerçektir şöhretlerimiz
  Haram yemez itlerimiz
  Bu sözümde ziyan var mı
  18.
  Kahpe felek sana n'ettim neyledim

  Aksine döndürdün çark-ı devranı

  Hani n'oldu esk'adalet eski gün

  Perişan eyledin cümle cihanı

  Dayanılmaz âşıkların derdine
  Akıl yetmez ezberine virdine
  Nakes konmak ister cömert yurduna
  Tilki kovdu ülkesinden arslanı
  Anca bu yaraya dayandı Eyyub
  Huda'nın cefasın safaya sayıp

  Cahiller kamile sen bilmen deyip

  Anın için kaybettiler irfanı

  Pir Sultan'ım niye geldin cihana
  Kusur senin imiş etme bahane
  Evvel kullar yalvarırdı sultana
  Şimdi minnetç'ettin kula sultanı
  19.
  Gözleyi gözleyi gözüm dört oldu

  Ali'm ne yatarsın günlerin geldi

  Korular kalmadı kara yurd oldu

  Ali'm ne yatarsın dar günün geldi

  Sancak gele Kazova'ya dikile
  Münafık başına taşlar döküle
  Mümin olanlar da Hakka çekile
  Ali'm ne yatarsın günlerin geldi
  Kızılırmak gibi bendinden boşan
  Hama'dan Mardin'den, Sivas'a döşen

  Düldül eğerlendi Zülfikar kuşan

  Ali'm ne yatarsın günlerin geldi

  Sene tekmil olduğunu bildiler
  Yezid lain gömleğini giydiler
  Kasdeyleyüb imamlara kıydılar
  Ali'm ne yatarsın günlerin geldi
  Abdal Pir Sultan'ım bu sözüm haktır
  Vallahi sözümün hatası yoktur

  Şimdiki sofunun yezidi çoktur

  Ali'm ne yatarsın günlerin geldi

  20.

  Gelin yiyelim içelim

  Bu güzellik geçer birgün

  Alem yaran yaran olmuş

  Ali'm sırrın açar olmuş

  Yeyip yediren bir adem
  Eksik etmez bari Hüdam
  Gök ekini misal adem
  Anı eken biçer bir gün
  Yeyip yedirmesi hoşdur
  Dayan kahpe yürek taşır

  Can dedikleri bir kuştur

  Kuş kafesten uçar bir gün

  Ağaçlarda yeşil yaprak
  Bastığımız kara toprak
  Yer altında kefen yırtmak
  Boyumuzdan geçer bir gün
  Pir Sultan'ım düşümüzde
  Uzak değil karşımızda

  Baykuş mezar taşımızda

  Dertli dertli öter bir gün

  21.

  Yel esti mi aşka gelir sallanır

  Mart ayında yeşillenir ağaçlar

  Kıpkırmızı donlar giyer allanır

  Hu dost çağırır sallanır ağaçlar

  Çiçek açar domur domur dal verir
  Kimi uzar birbirine el verir
  Kimi meyva verir kimi gül verir
  Kuşlar üstünde dillenir ağaçlar
  Yazbaharda bahçe ile bağ ile
  Kaba çamın gürlemesi dal ile

  Koç yiğidin eğlenmesi yar ile

  Muhabbet eder eğlenir ağaçlar

  Pir Sultan Abdal´ım Hatayi şahım
  Adem için ne halk etmiş Allah´ım
  Güz gelince salar yaprağın dalın
  Vakti geldimi sulanır ağaçlar
  22.
  Hızır Paşa´nın zulmü var ise

  Ne yapayım benim de bir ahım var

  Senin tuğlu padişaın var ise

  Benim arkam kal´em bir Allahım var

  Şol icra Tanrısı yatmaz uyumaz
  Kimsenin hakkını kimsede komaz
  Hünkâr sağır olmuş ünümü duymaz
  Masumlar boğdurur padişahım var
  Gönül verdim ikrar verdim Hayder´e
  Geçmem beni etseler pare pare

  İrafizi deye çektiler dare

  Acab benim bunda ne günahım var

  Pir Sultan Abdal´ım yedullahımız
  Batına hükmeder padişahımız
  Sahib çıkar miskin kul (a) Allahımız
  Şefaat edecek güzel şahım var
  23.
  Birlik makamında bir güzel gördüm

  Leblerinin şekeri var kandi var

  Âşıkı çok imiş aradım sordum

  Nice bencileyin derdimendi var

  Cemali geliyor hayalde düşte
  Canım asumanda kandilde düşte
  Uzakta yakında yepinde pişte
  Her nereye baksam Ali'm kendi var
  Gâh bahçeye girer gülden görünür
  Gâh mana söyleşir dilden görünür

  Gâh gönül evinde mihman görünür

  Âşıkına türlü türlü fendi var

  Şükür olsun bu sevdaya ulaştım
  Muhabbet bağını gezdim dolaştım
  On İki İmam'ın cemine düştüm
  Şimdi boynumuzda aşk kemendi var
  Pir Sultan'ım sever böyle dilberi
  Bu cümle Cihanın yekta gevheri

  Kahrın lutfun çeker ise gel beri

  Sevdiğimin nerde bir menendi var

  24.

  Viran bahçelerde bülbül öter mi

  Gönül eğlencesi gül olmayınca

  Merhemsiz yaralar unar biter mi

  Bir gerçek Veliden el olmayınca

  Nefse uyan Hakka uymuş değildir
  Gaziler namazın kılmış değildir
  Bu gezen abdallar derviş değildir
  Arkasında hırka şal olmayınca
  Tabib olmayınca yaram sarılmaz
  Mürşid olmayınca Pire varılmaz

  Yüzbin asker olsa yezid kovulmaz

  Eli Zülfikar'lı Al (i) olmayınca

  Bu aşk meydanında bir divan olur
  O meydana düşen nevcivan olur
  İtikatsız talib boş kovan olur
  Vızılar arısı bal olmayınca
  Değme arif bunu böyle bilemez
  Bilir ama yine arif olamaz

  Her mürşid ölüyü diri kılamaz

  Hünkâr Hacı Bektaş Vel (i) olmayınca

  İki melek gelir sual sorarlar
  Döker de hurcunu gevher ararlar
  Bir kılın üstüne köprü kurarlar
  Geçemezsin Hakka kul olmayınca
  Pir Sultan'ım baştan dalga aşırır
  Bu aşkın doluşu aşka düşürür

  Her bildiğin rehber çiğ mi pişirir

  Yanıp ateşlere kül olmayınca

  25.

  Çeke çeke ben bu dertten ölürüm

  Seversen Ali'yi değme yaram

  Ali'nin yoluna serim veririm

  Seversen Ali'yi değme yarama

  Ali'nin yarası yar yarasıdır
  Buna merhem olmaz dil yarasıdır
  Ali'yi sevmeyen Hakk'ığn nesider
  Seversen Ali'yi değme yarama
  Bu yurt senin değil konup göçersin
  Ali'nin dolusun bir gün içersin

  Körpe kuzulardan nasıl geçersin

  Seversen Ali'yi değme yarama

  Ilgıt ılgıt oldu akıyor kanım
  Kem gelde didara talihim benim
  Benim derdim bana yeter ey canım
  Seversen Ali'yi değme yarama
  Pir Sultan Abdal'ım deftere yazar
  Hilebaz yar ile olur mu pazar

  Pir merhem çalmazsa yaralar azar

  Seversen Ali'yi değme yarama

  26.

  Ne güzelce muradıma ererken

  Felek beni nazlı yardan ayırdı

  Al yanaktan kırmızı gül dererken

  Felek beni nazlı yardan ayırdı

  Demir kafeslerdir benim durağım
  Yanar iken yanmaz oldu çırağım
  Gün be gün artıyor derdim firakım
  Felek beni nazlı yardan ayırdı
  Yaz gelince yazı yaban yurt olur
  Ak sürüye kara koyun kurd olur

  Sevip sevip ayrılması derd olur

  Felek beni nazlı yardan ayırdı

  Yaz gelince atlar çıkar çayıra
  Kadir mevlam sevdiğini kayıra
  Meğer beni senden ölüm ayıra
  Felek beni nazlı yardan ayırdı
  Pir Sultan Abdal'ım dağları aşam
  Aşam aşam ırmaklara karışam

  Hiç başına gelen var mı danışam

  Felek beni nazlı yardan ayırdı

  27.

  Hazreti Ali'nin devri yürüye

  Ali kim olduğu bilinmelidir

  Alay alay gelen gaziler ile

  İmamların öcü alınmalıdır

  Kendin teslim eyle bir serçeşmeye
  Er oldur ki yarın senden şaşmaya
  Bir munafık bin gaziye düşmeye
  Din aşkına kılıç çalınmalıdır
  Yeryüzünü kızıl taçlar bürüye
  Munafık olanın bağrı eriye

  Sahib-i zamanın emri yürüye

  Sultan kim olduğu bilinmelidir

  Çağırırlar filan oğlu filana
  Ne itibar Yezid kavli yalana
  Kılıcın arştadır doğru gelene
  Ya ser verip ya ser alınmadır
  Pir Sultan Abdal'ım ey Dede Himmet
  Kendine cevr etme aleme rahm et

  İstanbul şehrinde ol sahib devlet

  Tac-ı devlet ile alınmalıdır

  28.

  Gelin özümüze sitem uralım

  Hile ile hurda ile hal olmaz

  Hakkın divanına nice varalım

  Hak katında yalancıya yer olmaz

  Yine gerçeklerden açtık kapuyu
  Bir pirin önünde kıldık tapuyu
  Arı birlik ile yapar yapuyu
  Birlik ile bitmeyende bal olmaz
  Erenler gafletten kalktı uyandı
  Gerçeklerin nefesine boyandı

  Bu yolun içine girde uyandı

  Be gaziler bunda hiç vebal olmaz

  Ali kulu olan Hak'tan utana
  Var pazarlık ile cevher satana
  Bu yolun içinde riya tutana
  Sürün gitsün dört kapuda yer olmaz
  Pir Sultan'ım eydür kalbimiz nurdur
  Müminler gözlüyse munafık kördür

  Erenlerin yolu kadimdir birdir

  Her tepenin başında da yol olmaz

  29.

  Bülbül olsam gül dalında şakısam

  Öz bağında biten gül neme yetmez

  Süleymanın kuş dilinden okurum

  Bana talim olan dil neme yetmez

  Derviş oldum pir eteğin tutarım
  Hakka doğru çekilmiştir katarım
  Baykuş gibi garip garip öterim
  Issız viraneler çöl neme yetmez
  Aşk kitabın ele aldım yazarım
  Yolum Hakka doğru meylim nazarım

  Neme gerek dağı taşı gezerim

  Karşıda görünen yol neme yetmez

  Dünyanın ötesi neden malumdur
  Anın da aslına eren alimdir
  Az yaşa çok yaşa sonu ölümdür
  Bana hırkayla şal çul neme yetmez
  Pir Sultan'ım sırrım kimseler bilmez
  Tevekkül malını erteye koymaz

  Kişi kısmatından artuğun yemez

  Bana kısmat olan mal neme yetmez

  30.

  Hacı Bektaş tekkesinin dışında

  Dediler bir suna aştı yalınız

  Ayrılmışlar yaranından eşinden

  Dediler bir suna aştı yalınız

  Eşinden ayrıldı Bektaş'a vardı
  Kuru göllerde çok savaşlar kıldı
  Ayrılık haberin Mucur'dan aldı
  Dediler bir suna aştı yalınız
  Geçti m'ola Kızılırmak boyunca
  Çeken bilir ayrılığı doyunca

  Ayrılmıştır On İki İmam soyunca

  Dediler bir suna aştı yalınız

  Aştı m'ola Kırlangıç'ın belini
  Avcı rast gelirse yolar telini
  Arzulamış gider dostun elini
  Dediler bir suna aştı yalınız
  Pir Sultan Abdal'ım gönlümüz paslı
  Tutu kumru gibi kafeste besli

  Hünkâr Hacı Bektaş Veli'dir nesli

  Dediler bir suna aştı yalınız

  31.

  Yürü bre Hızır Paşa

  Senin de çarkın kırılır

  Güvendiğin padişahın

  O da bir gün dev (i)rilir

  Nemrud gibi Anka n'oldu
  Bir sinek havale oldu
  Davamız mahşere kaldı
  Yarın bu senden sorulur
  Şahı sevmek suç mu bana
  Kem bildirdin beni Hana

  Can için yalvarmam sana

  Şehinşah bana darılır

  Hafid-i Peygamber'im has
  Gel Yezid Hüseynimi kes
  Mansur'um beni dâra as
  Ben ölünce il durulur
  Ben Musa'yım sen Firavun
  İkrarsız Şeytan-ı lain

  Üçüncü ölmem bu hain

  Pir Sultan ölür dirilir

  32.

  Dağdan kütür kütür hezen indirir

  İndirir de ataşlara yandırır

  Her evin devliğin öküz döndürür

  İreçberler hoşça tutun öküzü

  Öküzün damını alçacık yapın
  Yaş koman altını kuruluk sepin
  Koşumdan koşuma gözünden öpün
  İreçberler hoşça tutun öküzü
  Pir Sultan'm der ki kaynar coşunca
  Tekne hamur kalmaz ekmek pişince

  Adem At (a) öküzün çifte koşunca

  İreçberler hoşça tutun öküzü

  33.

  Gidi Yezid bize Kızılbaş demiş

  Meğer Şah'ı sevmiş dese yoludur

  Yetmiş iki millet sevmezler şahı

  Biz severiz Şah'ı Merdan Ali'dir

  Kırkımız da bir katara dizildik
  Hak Muhammed ümmetine yazıldık
  Hakikat şerbeti olduk ezildik
  Biz içeriz bize sunan Ali'dir
  Gidi Yezid bizler haram yemedik
  Batındaki gördüğümüz demedik

  İkrar birdir dedik geri dönmedik

  Yedileriz birincimiz Ali'dir

  Muhammed dinidir bizim dinimiz
  Tarikat altından geçer yolumuz
  Hem Cibril-i Emin'dir rehberimiz
  Biz müminiz mürşidimiz Ali'dir
  Pir Sultan'ım Nesimi'dir pirimiz
  Evvel kurban ettik Şah'a serimiz

  On İki İmam meydanında dârımız

  Biz şehidiz serdarımız Ali'dir

  34.

  Emek çektim bir ev yaptım erenler

  Yine bu güzele bildiremedim

  Bahar geldi çiçek bitti ot bitti

  Toprak güldü taşı güldüremedim

  Önüne rehber almıştır kadıyı
  Gelir kitabın okuyu okuyu
  Burhan ile buldum yetmiş ikiyi
  İkisin bir kaba sığdıramadım
  Yüreğimde belli belli yaralar
  Şeytan kalbin almış gözün köreler

  Hakka niyaz eylemeye ar eyler

  Eğilip bir secde kıldıramadım

  Hu demine bir ikrarı güdenin
  Tuh yüzüne ikrarından dönenin
  Pir Sultan'ım munafıkın nadanın
  Gönül aynasını sildiremedim
  35.
  Hızır Paşa bizi berdar etmeden

  Açılın kapılar Şah'a gidelim

  Siyaset günleri gelip yetmeden

  Açılın kapılar Şah'a gidelim

  Gönül çıkmak ister Şah'ın köşküne
  Can boyanmak ister Ali müşküne
  Pirim Ali On İki İmam aşkına
  Açılın kapılar Şah'a gidelim
  Her nereye gitsem yolum dumandır
  Bizi böyle kılan ahd ü amandır

  Zincir boynum sıktı haylı zamandır

  Açılın kapılar Şah'a gidelim

  Ilgın ılgın eser seher yelleri
  Yare selam eylen Urum Erleri
  Bize Peyik geldi Şah bülbülleri
  Açılın kapılar Şah'a gidelim
  Çıkarım bakarım kale başına
  Mümin müslümanlar gider işine

  Bir ben mi düşmüşüm can telaşına

  Açılın kapılar Şah'a gidelim

  Yaz seli gibiyim akar çağlarım
  Hançer alıp ciğerciğim dağlarım
  Garip kaldım şu arada ağlarım
  Açılın kapılar Şah'a gidelim
  Pir Sultan'ım eydür mürvetli Şah'ım
  Yaram başverdi sızlar ciğergahım

  Arşa direk direk de olmuş ahım

  Açılın kapılar Şah'a gidelim

  36.

  Ben de şu dünyaya geldim geleli

  Emanetten bir don giymişe döndüm

  Sahibi çıktı da elimden aldı

  Koru yerde koyup yaymışa döndüm

  O yar geldi geçti geri bakmadı
  Hendekler kazdırdım sular akmadı
  Çok yuva bekledim cücük çıkmadı
  Boş yuva beklemiş yoz kuşa döndüm
  Pir Sultan Abdal'ım bu dünya fani
  Baştan başa kim sürdü bu devranı

  Yarin bir çift sözü üşüttü beni

  Yüce dağ başında buymuşa döndüm

  37.

  Sofi mezhebimi niye sorarsın

  Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz

  Gözlüye gizli olmaz ne ararsın

  Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz

  Eğnimize biz kırmızı giyeriz
  Halimizce biz de mana duyarız
  İmam Cafer mezhebine uyarız
  Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz
  Her kulun çırağın yaksa Hak yakar
  Mümin olanları katara çeker

  Aslımız On İki İmam'a çıkar

  Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz

  Muhammed Ali'dir Kırkların başı
  Anı sevmeyenin nic'olur işi
  Yezid'e lanetle atalım taşı
  Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz
  Biz tüccar değiliz alıp satmazız
  Erenler malına hile katmazız

  Gönlümüz geniştir biz kin tutmazız

  Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz

  İlkbaharda açılmıştır gülümüz
  Hakkin dergâhına gider yolumuz
  On İki İmamı okur dilimiz
  Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz
  Pir Sultan'ım söyler ganidir gani
  Evveli Muhammed ahırı Ali

  Anlardan öğrendik erkânı yolu

  Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz

  38.

  Gelin canlar bir olalım

  Münkire kılıç çalalım

  Hüseyn'in kanın alalım

  Tevekkeltü taalallah

  Özü öze bağlayalım
  Sular gibi çağlayalım
  Bir yürüyüş eyleyelim
  Tevekkeltü taalallah
  Açalım kızıl sancağı
  Geçsin yezitlerin çağı

  Elimizde aşk bıçağı

  Tevekkeltü taalallah

  Pir Sultan'ım geldi cuşa
  Münkirlerin aklı şaşa
  Takdir olan gelir başa
  Tevekkeltü taalalla  alıntıdır
   
 2. mihrican

  mihrican Daimi Üye

  Kayıt:
  8 Temmuz 2006
  Mesajlar:
  201
  Beğenilen Mesajlar:
  1
  Saolasın değerli can paylaşımın için.
   
 3. B_1_A_C_K

  B_1_A_C_K Daimi Üye

  Kayıt:
  4 Mart 2007
  Mesajlar:
  150
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  PAYLAŞIM COOK GÜZEL ABLA EMEYİNE SOGLIK
   
 4. yasemin

  yasemin Daimi Üye

  Kayıt:
  4 Mart 2007
  Mesajlar:
  340
  Beğenilen Mesajlar:
  1
  PAYLAŞIMIN İÇİN SAĞOL CAN.


  DÖNEN DÖNSÜN BEN DÖNMEZEM YOLUMDAN
   

Sayfayı Paylaş