canlar beni bu konuda aydınlatırmısınız hz ali tek evlilik yapmıştır diye biliyorum öyle bi

0 oy
20 Temmuz 2013 Alevilik Genel kategorisinde suskunyurek (1,700 puan) sordu
Hz.Alinin (ra) evlilikleri, eşleri ve çocukları (Hz. Ali 8 eşinden 14 erkek çocuk, 18 kız çocuk) Hz.Alinin (ra) evlilikleri, eşleri ve çocukları (Hz. Ali 8 eşinden 14 erkek çocuk, 18 kız çocuk) Mumsema Hz. Alinin oğlu Muhsin(veya Muhassin) çok küçük yaşta vefat etmiştir. Ayrıca Hz. Alinin Hz. Hasan ve Hz. Hüseyinden başka bir çok çocuğu vardır. Hz. Ali, HaşÃ®moğullarmdandır. Hz. Peygamber'i amcası Ebû Tâlib'in oğludur. Onun hanımları ve bunlardan olan çocuklarını şöyle tespit etmek mümkündür: 1) Hz. Fâtıma: Hz. Peygamber'in (s.a.v.) en küçü kızıdır. Hz. Ali'nin de ilk hanımıdır. Hz. Fâtıma vefat edinceye kadar, Hz. Ali bir başkasıyla evlenmemiştir. 1 Hz. Fâtıma'dan olan çocukları Hasan Hüseyin ve Muhsin, Zeyneb ve Ümmü Gülsüm'dür. Hz. Ömer halifeyken, Hz. Peygamber'in vefatından Önce dünyaya gelen Ümmü Gülsüm´le evlenmek istemiş ve evlenmistir. Onun Ümmü Gülsüm'le evlenmek istemesi, "bütün neseblerin ve sebeplerin kesildiği Kıyamet'te, ancak Hz. Peygamber'in nesebi ve sebebinin kesilme diğini" bilmesindendir. Zeyneb de (Zeynebu'l-Kübrâ) Abdullah b. Cafer'le evlenmiştir. 2) Âmir b. Kilâb Kabilesinden Ümmü'l-Benin bint-i Hizam. Hz. Ali'nin, bu hanımından Abbas, Cafer, Abuddullah ve Osman adlarında dört çocuğu olmuş tur. 3) Onun hanımlarından biri de, Temim Kabilesin den Leyla bint-i Mes'ud'dur. Bunun iki çocuğu olmuş tur: Abdullah ve Ebû Bekir. 4) Has'amî Kabilesinden Esma bint-i Umeys. Bu hanımından, Yahya ve Muhammedul-Asgar (Küçük Muhammed) dünyaya gelmiştir. 5) Cu'şem b. Bekir Kabilesinden Sahba bint-i Rabia adlı kadın da, onun eşlerindendir. Bu, Tağlibli bir câriye/köle kadındı. Hz. Ali'nin bu cariyeden Ömer ve Rukiyye adlı iki çocuğu olmuştur (Bir cariyenin sahibi, nikâha gerek kalmadan, câriyesiyle evlilik ilişkisine gi rebilir. Buna istifraş veya odalık alma denir. Milk-i yemin [sahip olmak> milk-i nikâhtan daha kuvvetli olduğu için, cariyesini sahibi istifraş edebilir, yani yatağına alabilir. Câriye, böyle bir birliktelikten çocuk doğurursa Ümmü Veled=Çocuk Anası adını alır. Satılamaz. Çocuk hür statüde olur. Ümmü veled de ya sahibinin âzadlamasıyla yahut onun ölümüyle otomatikman hürriyetine kavuşur. Ayrıca, İslâm'a göre, bir başkasının câriyesiyle, sahibinin izniyle evlenilebilir. 2 Hz. Ali'nin, cariyesi ve ondan olan çocukları ko nusu kafamızı karıştırmamalıdır). 6) Hz. Peygamber'in damadı Ebû'1-As b. Rebi'nin kızı Ümâme de, Hz. Ali'nin hanımlarından birisidir. Mu-hammedu'l-Evsat da (Ortanca Muhammed) bu hanım dan olmuştur. 7) Havle bint-i Cafer el-Hanefiyye. "İbn-i Hanefiyye" diye bilinen Muhammed, bu hanımından olmuştur. 8) Urve b. Mes'ud es-Sekafi'nin kızı Ümmü Said. Hz. Ali'nin bu hanımından ÜmmüT-Hüseyin ve Büyük Remle adlı kızları olmuştur. Bunlardan başka, Hz. Ali'nin edindiği cariyelerden olma kızları ve çocukları vardı. Hz. Ali 14 erkek çocuk, 18 kız çocuk sahibiydi. Fakat nesli, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin, Muhammed (İbn-i Hanefiyye), Abbas ve Ömer adındaki oğullarından türemiştir. Oğullarından çoğu Hicretin 60. Yılında Kerbela´da şehit edilmiştir. 1- Ehl-i Beyt, Hz. Fâtımay'a ilgili hadislere bkz. "Hz. Fâtıma benden bir et parçasıdır. Onu üzen şey beni de üzer." Çocukları için bkz. Târîhû'l-Hamîs. II, 283 2- Geniş bilgi için bkz. Osmanlı'da Kölelik Cariyelik ve Harem, s. 208 vd. Çok evlilik yerine cariyelerin istifraş edilebilmesi. A.g.e., s. 212 vd.; Ubancı, M. A. Osmanlı'da Modernleşme Sancısı, tere. Cemal Aydın, istanbul 1988 s. 359-365; köleler konusuna bkz. İslâm Tarihi, Hitti, II, 369-371 (Köleler Taba kası); Ahkâm-ı Kur'âniye, s.133, 136; câriye nikahlamak hakkında ahkâm-ı Kur'âniye konusu. Kaynak: Hz. Ali, Dört Halife Dönemi, Doç. Dr. Murat Sarıcık

3 Cevap

0 oy
24 Temmuz 2013 enelhak (30,100 puan) cevapladı
Değerli Can, kimi Canları kızdıracağım belki vereceğim cevapla. Ama kısa ve öz olarak, kimi kaynaklara göre Hz.Muhammed ve Dört halife döneminin özellikle evlilik konusunda çok yazık ki kirli bir ilişkiler yumağı sözkonusudur. Affola...
0 oy
28 Şubat 2014 kzl.deli (580 puan) cevapladı
Bizler, İslam'ı öğrendiğimizi sanıyorduki ne gariptir ki arab'ın töresini (yasası) nı öğrenmişiz. Böylece Ali'nin arap toplumunun bir ferdi olduğunu unuttuk.Bu meyanda, Ali'nin evliliği ''Arap kültür dairesi'' içersinde değerlendirilmesi gerekir. her millet kendi yasalarıyla yönetilir. Alevilik'te ''Türk kültür Dairesi'' içersinde vücut bulduğundan, yaşamımızda ''Türk Töresi (yasası)'' esastır. , Saygılar..
0 oy
7 Mart 2014 sanem_62 (44,560 puan) cevapladı
Kadın yaratıldığı ilk günden berı zayıftır .. Cogu zaman hatta ne cogusu her zaman bır eşya olarak gorulmustur.. bır kadın bır erkeğe yetmez dıye çoklu evlılıklere kadınlarımız kurban edılmıstır..
Hoş geldiniz, Alevilik hakkında merak ettiğiniz herşeyi sorabilir veya sorulan bir soruyu cevaplayabilirsiniz.
...